#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkaInterreg AT-CZ

Cisterscapes
logo čsksnszm logo

 

 

 

Spolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:154
TÝDEN:1220
CELKEM:1165316

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace ze semináře k SCLLD - 3.3.2015

Typ: ostatní
informace ze semináře NS MAS, prezentace

Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) pořádala seminář "Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020" (CLLD v OP 2014–2020). Seminář byl určen výhradně pro zástupce MAS, ministerstev, řídících orgánů, členů vyjednávacího týmu a pozvaných hostů.

Prezentace ke stažení ZDE.

Program rozvoje venkova (PRV), který v nastavení uplatňuje možnost zapojení všech MAS prezentova pí. Krumpholcová. Upozornila, že prvním milníkem pro MAS je splnit podmínky Standardizace MAS dle vládou schválené metodiky a tím prokázat, že jako MAS splňují nastavení partnerství jak dle podmínek EU, tak i dle zpřesnění požadavků ČR. První žádosti podané v závěru loňského roku jsou doposud v posuzování...

PRV je zaměřen na zemědělská, lesnická a potravinářská témata a tímto směrem se také budou ubírat projekty konečných žadatelů, a také i projekty spolupráce MAS. Nadále se vyjednává možnost zařazení malých podniků a živnostníků do PRV.

Dále byl představen Integrovaný regionální operační program (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Tento program nahrazuje v novém období regionální operační programy (ROP). V úvodu Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, uvedl nejčastější omyly chápání ESI fondů a zdůraznil opomíjení nutnosti napojení tematické a územní koncentrace v operačním programu - tedy velkém zúžení spektra podpory (např. památky pouze UNESCO a národní kulturní památky), oproti předchozímu období zcela vyřazena oblast cestovního ruchu...  

V OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nebylo umožněno CLLD aplikovat. Důležitou informací byla příprava první výzvy programu podpory Technologie, která je plánována již na duben 2015 a je zaměřena na malé a střední podniky. Pro MAS je to  možnost pomoci svému území se v OP orientovat a pomoci při přípravě žádostí.

Operační program zaměstnanost (OP Z) - CLLD je uplatněno v samostatné investiční prioritě 3 v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Cílovou skupinou nejsou jen osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, ale je kladen důraz na zaměstnanost a navrácení osob na trh práce.

Školy, školská zařízení a vzdělávání, téma operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stejně jako v OP PIK není v tomto OP uplatněn komunitně vedený místní rozvoj s možností realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje výběrem projektů na místní úrovni. Helena Barbořáková za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však zvýraznila roli MAS v regionech jako platformy pro partnerství místních subjektů. To je v operačním programu nepřímo využito a prostřednictvím 300 mil. Kč přesunutých do IROP také financováno. MAS mají možnost chopit se úkolu animace škol jak v oblasti vzájemné spolupráce, tak i v přípravě jednotlivých projektů. Uvedena byla také informace o tvorbě místních akčních plánů (MAP), kde se do výzvy plánované v polovině května mohou přihlásit o realizaci také MAS. Zmíněna byla i možná podpora z operačního programu na komunitní školy, což je také téma blízké MAS s ohledem na spolupráci a rozvoj života ve venkovských oblastech.

Nastavení CLLD v Operačním programu Životní prostředí - potřeba využít možností MAS při řešení v problémových územích se schválenými plány péče na likvidaci a omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Jsou to oblasti, kde se dlouhodobě nedaří dané problémy vyřešit a MAS zde mohou využít svých schopností v provazbách jednotlivých subjektů. Dle předem daných parametrů budou vybrány MAS s dostatečnou alokací jak na realizaci vlastního projektů, tak i na výběr projektů koncových žadatelů.

Předpokládá se, že koncem letních prázdnin bude možno předložit k posouzení strategie MAS na MMR se žádostí o portvrtzení možnpsti předkádat ji dále se žádostí o podporu z jednotlivých OP.

Přehled aktuální výše alokací na realizaci CLLD 2014–2020 dle podkladů ze semináře:

tab alokace

Kurz 27,50 Kč


Vytvořeno: 5. 3. 2015
Poslední aktualizace: 5. 3. 2015 00:00
Autor: ing. Marta Krejčíčková