Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:51
TÝDEN:51
CELKEM:1447098

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotační rádce

 

Zprávy

první
ze 4
poslední

2. kolo příjmu žádostí PRV 2014 – 2020

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. do 16. května 2016. celý text

náš tip | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Tandem Info únor 2016

pravidelný zpravodaj celý text

náš tip | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020

Publikace nazvaná "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí" ke stažení v elektronické verzi. celý text

náš tip | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Tandem Info leden 2016

Akce - Finance - Burza nápadů ... a mnoho dalšího v česko-německé spolupráci celý text

náš tip | 20. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Od 27.1.2016 příjem žádostí o dotace: UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA (SZIF)

INFORMACE PRO ŽADATELE DOTAČNÍHO PROGRAMU
16 – UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
VENKOVA
celý text

náš tip | 13. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

NOVÁ BROŽURA - Energetická transformace měst a obcí

Zpráva z informačního servisu NSZM ČR celý text

náš tip | 11. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Konference "Odpad zdrojem 2016"

0.-11.3.2016, Žehuň celý text

náš tip | 11. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

V33 OP Z - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, sdružení a asociace ÚSC)

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. 2. 2016. celý text

náš tip | 11. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Podpora regionů - průběžný grant Nadace ČEZ

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Oranžové hřiště - průběžný grant Nadace ČEZ

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Granty Nadace Umění pro zdraví

Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
Projekty realizované studenty uměleckých škol.
Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Granty Nadace ČEZ - „Oranžové schody“ a „Stromy“

Nadace ČEZ přijímá žádosti v obou grantových řízeních do 12. února. Jednoduché formuláře se vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz. celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

MŽP - Program péče o krajinu

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Program překlenovací pomoci 3P

Nadace rozvoje občanské společnosti pokračuje osmým rokem v realizaci Programu 3P, v rámci kterého bude poskytovat překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů. celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Otevřen program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

V rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od dnešního dne 7.1.2016 možné podávat projektové žádosti. celý text

ostatní | 7. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

Z důvodu zájmu o výzvu č. 035 OPZ Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu, který přesáhl očekávání vyhlašovatele výzvy, byl ukončen příjem žádostí. celý text

náš tip | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

OP Z - výzva č. 126: Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních. celý text

náš tip | 5. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

IROP VÝZVA Č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. celý text

ostatní | 4. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

IROP VÝZVA Č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Dotace MŠMT: Podpora NNO pro občanské vzdělávání na školách (MŠ, ZŠ, SŠ)

MŠMT otevírá dotační program "na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016". celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Výzva č. 7/2015 půjčka obcím prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí půjčí obcím půl miliardy na kofinancování projektů na snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Půjčku od Státního fondu životního prostředí mohou nově získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování nákladných energetických projektů. celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. celý text

ostatní | 30. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Dotace pro obce na MMR

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. celý text

ostatní | 30. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlásil nové výzvy. celý text

náš tip | 29. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Výzva MMR v rámci podprogramu Cestování dostupné všem

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem. celý text

náš tip | 27. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

WORKSHOP a KONFERENCE PROJEKTU SMS ČR

Workshop a konference projektu SMS ČR
„MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“ se bude konat 24.11.15 od 10 hodin v Clarionu. celý text

ostatní | 3. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ - výzva k předložení záměrů

Účelové určení dotace
Dotace v tomto programu budou poskytovány na výdaje za účelem vytvoření nových výukových kapacit v základní škole, které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský obvod, a zvýšení kapacit v mateřské škole, které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby. celý text

náš tip | 20. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Tandem Info říjen 2015 - aktuality z oblasti česko-německé spolupráce mládeže

Přehled aktualit z oblasti česko-německé spolupráce mládeže a informace o řadě připravovaných akcí. Za zmínku stojí blížící se seminář pro školskou a mimoškolní oblast k práci na památných místech s prezentací nové publikace a možnost přihlásit svou školu do Programu podpory odborných praxí v rámci Erasmus+ ve školním roce 2016/2017. žáci a studenti se také mohou zapojit do Tandemem koordinované tvůrčí soutěže. celý text

náš tip | 14. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

OP Zaměstnanost - avízo výzvy na podporu zařízení péče o děti

Rádi bychom Vás informovali o chystané výzvě OPZ na podporu zařízení péče o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zákona č. 455/1991 Sb.). celý text

náš tip | 8. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

OP ŽP - protipovodňová opatření v intravilánu obcí

Do 13.11. je otevřen příjem žádostí projektů 3. výzvy OPŽP. Výzva je zaměřena mimo jiné na podporu opatření pro lepší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánech. celý text

náš tip | 7. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
první
ze 4
poslední