Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:779
TÝDEN:4270
CELKEM:1294789

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotační rádce

 

Zprávy

první
ze 4
poslední

2. kolo příjmu žádostí PRV 2014 – 2020

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. do 16. května 2016. celý text

náš tip | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Tandem Info únor 2016

pravidelný zpravodaj celý text

náš tip | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020

Publikace nazvaná "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí" ke stažení v elektronické verzi. celý text

náš tip | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Tandem Info leden 2016

Akce - Finance - Burza nápadů ... a mnoho dalšího v česko-německé spolupráci celý text

náš tip | 20. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Od 27.1.2016 příjem žádostí o dotace: UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA (SZIF)

INFORMACE PRO ŽADATELE DOTAČNÍHO PROGRAMU
16 – UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
VENKOVA
celý text

náš tip | 13. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

NOVÁ BROŽURA - Energetická transformace měst a obcí

Zpráva z informačního servisu NSZM ČR celý text

náš tip | 11. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Konference "Odpad zdrojem 2016"

0.-11.3.2016, Žehuň celý text

náš tip | 11. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

V33 OP Z - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, sdružení a asociace ÚSC)

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 11. 2. 2016. celý text

náš tip | 11. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Podpora regionů - průběžný grant Nadace ČEZ

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Oranžové hřiště - průběžný grant Nadace ČEZ

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Granty Nadace Umění pro zdraví

Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
Projekty realizované studenty uměleckých škol.
Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Granty Nadace ČEZ - „Oranžové schody“ a „Stromy“

Nadace ČEZ přijímá žádosti v obou grantových řízeních do 12. února. Jednoduché formuláře se vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz. celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

MŽP - Program péče o krajinu

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Program překlenovací pomoci 3P

Nadace rozvoje občanské společnosti pokračuje osmým rokem v realizaci Programu 3P, v rámci kterého bude poskytovat překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů. celý text

náš tip | 9. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Otevřen program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika

V rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od dnešního dne 7.1.2016 možné podávat projektové žádosti. celý text

ostatní | 7. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

Z důvodu zájmu o výzvu č. 035 OPZ Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu, který přesáhl očekávání vyhlašovatele výzvy, byl ukončen příjem žádostí. celý text

náš tip | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

OP Z - výzva č. 126: Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR

Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních. celý text

náš tip | 5. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

IROP VÝZVA Č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. celý text

ostatní | 4. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

IROP VÝZVA Č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Dotace MŠMT: Podpora NNO pro občanské vzdělávání na školách (MŠ, ZŠ, SŠ)

MŠMT otevírá dotační program "na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016". celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Výzva č. 7/2015 půjčka obcím prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí půjčí obcím půl miliardy na kofinancování projektů na snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Půjčku od Státního fondu životního prostředí mohou nově získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování nákladných energetických projektů. celý text

ostatní | 22. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. celý text

ostatní | 30. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Dotace pro obce na MMR

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. celý text

ostatní | 30. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlásil nové výzvy. celý text

náš tip | 29. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Výzva MMR v rámci podprogramu Cestování dostupné všem

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem. celý text

náš tip | 27. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

WORKSHOP a KONFERENCE PROJEKTU SMS ČR

Workshop a konference projektu SMS ČR
„MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“ se bude konat 24.11.15 od 10 hodin v Clarionu. celý text

ostatní | 3. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ - výzva k předložení záměrů

Účelové určení dotace
Dotace v tomto programu budou poskytovány na výdaje za účelem vytvoření nových výukových kapacit v základní škole, které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský obvod, a zvýšení kapacit v mateřské škole, které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby. celý text

náš tip | 20. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Tandem Info říjen 2015 - aktuality z oblasti česko-německé spolupráce mládeže

Přehled aktualit z oblasti česko-německé spolupráce mládeže a informace o řadě připravovaných akcí. Za zmínku stojí blížící se seminář pro školskou a mimoškolní oblast k práci na památných místech s prezentací nové publikace a možnost přihlásit svou školu do Programu podpory odborných praxí v rámci Erasmus+ ve školním roce 2016/2017. žáci a studenti se také mohou zapojit do Tandemem koordinované tvůrčí soutěže. celý text

náš tip | 14. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

OP Zaměstnanost - avízo výzvy na podporu zařízení péče o děti

Rádi bychom Vás informovali o chystané výzvě OPZ na podporu zařízení péče o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zákona č. 455/1991 Sb.). celý text

náš tip | 8. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

OP ŽP - protipovodňová opatření v intravilánu obcí

Do 13.11. je otevřen příjem žádostí projektů 3. výzvy OPŽP. Výzva je zaměřena mimo jiné na podporu opatření pro lepší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánech. celý text

náš tip | 7. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
první
ze 4
poslední