Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva MAS č. 10 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování - IV.

ukončena, informace o hodnocení níže

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

06. 05. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

06. 05. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

06. 05. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 08. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12. 2022

Finanční alokace výzvy 2 700 000,00 Kč

 

Text výzvy aktuální

Text výzvy (neaktuální)

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 Údaje o sociální službě (excel soubor ke stažení)

Příloha č. 5 Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4 Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) (excel soubor ke stažení)

 

Seminář pro příjemce k 10.výzvě se bude konat dne 22.2.2021 od 9.00 hodin, v kanceláři MAS Rozkvět ve Lhenicích. Pozvánka zde.

 

Výběr projektů

Správní rada MAS na svém jednání dne 6.12.2019 doporučila podanou žádost k financování. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 

Hodnocení žádostí

V rámci této výzvy byla podána jedna žádost, která splnila hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a následně prošla i věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Obec Loučovice

Odborný posudek Obec Loučovice

 

 

Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 10 se uskuteční dne 10.6.2019 od 9.00 hodin v Chelčicích. Pozvánka na seminář zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumentace:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (verze 9, platná od 1.11.2018)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (verze 9, platná od 1.11.2018)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A8, platná od 1.11.2018)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu (verze A7, platná od 1.11.2018)

Obvyklé ceny a mzdy/platy (platné od 1.5.2018)

Pomůcka identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Vzor Pracovní výkaz, Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6), Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 8, platná od 3.1.2019)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard)

 

Aktuální verze těchto dokumentů a další podklady  jsou dostupné na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz