Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva MAS č. 13 z OPZ: Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity - IV.

ukončena, informace k hodnocení níže

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 09. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 09. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 09. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Finanční alokace výzvy

2 034 200 Kč

 

Text výzvy (aktuální)

Text výzvy (neplatný)

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

 

Seminář pro příjemce k 13.výzvě se bude konat dne 23.2.2021 od 8.30 hodin, v kanceláři MAS Rozkvět ve Lhenicích. Pozvánka zde.

 

Výběr projektů

Správní rada MAS na svém jednání dne 18.2.2020 doporučila podanou žádost k financování s výhradou. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 

Hodnocení žádostí

V rámci této výzvy byla podána jedna žádost, která splnila hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a následně prošla i věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení MAS Rozkvět

Odborný posudek MAS Rozkvět

 

Seminář pro žadatele v rámci 13. výzvy se uskuteční dne 23.10.2019 od 9.00 hodin v Pištíně. Pozvánka na seminář zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumentace

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (verze 9, platná od 1.11.2018)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (verze 9, platná od 1.11.2018)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A8, platná od 1.11.2018)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu (verze A7, platná od 1.11.2018)

Obvyklé ceny a mzdy/platy (platné od 1.5.2018)

Pomůcka identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Vzor Pracovní výkaz, Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6), Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 8, platná od 3.1.2019)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Vzor přihlášky zařízení péče o dítě

Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard)

 

Aktuální verze těchto dokumentů a další podklady jsou dostupné na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz