#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Další sítě a weby

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkayoutube

Portál práce Jižní Čechy

 

 


logo čsksnszm logo

 

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 38
DNES: 196
TÝDEN: 3092
CELKEM: 1023774

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva MAS č. 2 z OPZ: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ – I.

ukončena, informace k hodnocení níže

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

07 09. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

07 09. 2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

19. 10. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 09. 2021

Finanční alokace výzvy

3 900 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

3 900 000 CZK

 

- Seminář pro příjemce k této 2. výzvě MAS z OPZ, 3.5.2018, Chelčice , pozvánka zde, prezentace zde

 

Na základě závěrečného ověření ze strany ŘO OPZ došlo k opětovnému hodnotícímu procesu ze strany MAS:

Hodnocení žádostí finální:

Do výzvy byl podán 1 projekt, který prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Výběr projektů:

Správní rada MAS na svém jednání dne 21.2.2018 doporučila k financování z OPZ podanou žádost.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

 

Hodnocení žádostí:

Do výzvy byl podán 1 projekt, který prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Externí odborný posudek projektu

 

Výběr projektů:

Správní rada MAS na svém jednání dne 16.11.2017 doporučila k financování z OPZ podanou žádost. Rozhodnutí o podpoře projektu může být změněno na základě závěrů přezkumů negativních výsledků výběrového procesu. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

 

Text výzvy

 

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 – Údaje o sociální službě (excel soubor ke ztažení)

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě (Příloha č. 4)

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) (excel soubor ke ztažení)

Příloha č. 7 – Stanovy MAS Rozkvět, z.s.

Příloha č. 8 - Jednací řád MAS Rozkvět, z.s.

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE (žádost bude v systému zpřístupněna s datem vyhlášení výzvy MAS)

 

Seminář pro žadatele se konal dne 11.9.2017 od 13 hodin ve Lhenicích, pozvánka zde, prezentace ze semináře zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumentace:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (verze 6, platná od 1.5.2017)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6, platná od 1.5.2017)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A5, platná od 14. 3. 2017)

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1.5.2017)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osobyPokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 5)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard)

 

Aktuální verze těchto dokumentů a další podklady  jsou dostupné na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz