Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:10
DNES:468
TÝDEN:0
CELKEM:1374727

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

2. výzva z Programu rozvoje venkova

 

Zápis z jednání výběrové komise ze dne 16.11.2017 - přebodování projektu zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 2 PRV. Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

Zápis z jednání výběrové komise MAS ze dne 29.6.2017 zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 2 PRV.  Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

 

Dne 12.6.2017 v 16,00 hod byl v rámci Výzvy č. 2 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci.

K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech vyhlášených fichích celkem 16 žádostí. Celková částka požadované dotace je 5 248 835,00 Kč. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. 

Seznam přijatých žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 2 PRV 

 

Dne 24.5.2017 se konal seminář pro žadatele, prezentace ze semináře obecně k PRV zde, prezentace Finanční rámec a zaměření projektů ve 2. výzvě zde.

 

MAS ROZKVĚT, z. s., vyhlašuje dne 15. května 2017 svou 2. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4 a 6.

Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS ve dnech 29.5. - 12.6. 2017.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

2.VÝZVA - znění

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

 

Přehled Fichí: 

* k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Mikropodniky

Fiche 2 - Zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 - Zemědělské podniky

Fiche 4 - Lesnické technologie

Fiche 6 - Cestovní ruch

 

Pravidla - obecné podmínky (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)


Dokumenty MAS:

Etický kodex

Interní postupy

 

Přílohy stanovené MAS:

Příloha - Podnikatelský záměr
Příloha - Prohlášení o inovaci


Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty v rámci PRV

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 11 - Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Příloha č. 18 - Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny

Příloha č. 19 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV