Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:444
TÝDEN:0
CELKEM:1374703

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

4. výzva z Programu rozvoje venkova

ukončena

 

Zápis z jednání výběrové komise MAS ze dne 3.5.2018 zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 4 PRV.  Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

Dne 3.4. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV MAS Rozkvět, z.s. ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo zaregistrováno v 5 z 6 vyhlášených fichí celkem 26 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 12 896 183,- Kč.

Seznam přijatých projektů

 

MAS ROZKVĚT, z. s., vyhlašuje dne 5. března 2018 svou 4. výzvu PRV.

Text výzvy

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF:

Souhlas s výzvou č.4

Přehled Fichí: 

* k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Mikropodniky

Fiche 2 - Zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 - Zemědělské podniky

Fiche 4 - Lesnické technologie

Fiche 5 - Krátké řetězce

Fiche 6 - Cestovní ruch

 

KONZULTACE K VÝZVĚ A SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Seminář pro žadatele proběhne dne 14.3.2018 od 14,30 hod v sídle MAS Rozkvět (Školní 124, 38402 Lhenice). Prezentace ze semináře zde.

K Výzvě MAS Rozkvět č. 4 PRV budou probíhat březnové čtvrtky konzultační dny v obci SEDLEC na obecním úřadě a to vždy čtvrtek (8., 15., 22., 29. března) od 12,30 do 16,00 hod, po předchozí telefonické domluvě, lze konzultovat projektové žádosti samozřejmě také v kanceláři MAS Rozkvět ve Lhenicích.

Ohledně registrace na seminář a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na pí. Moniku Hůrskou, mail kancelar@masrozkvet.cz, tel.: 774139464 

 

 

PRAVIDLA A DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Pravidla - obecné podmínky (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)


Dokumenty MAS:

Etický kodex

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Rozkve t 2014 – 2020 pro Program rozvoje venkova (PRV)

 

Přílohy stanovené MAS:

Příloha - Prohlášení o inovaci


Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 18 - Osnova podnikatelského plánu spolupráce

Příloha č. 19 - Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV