Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:471
TÝDEN:0
CELKEM:1374730

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení,

 

jak jsme již avizovali, v roce 2020 (předpoklad jaro) plánujeme vyhlášení dlouho očekávané výzvy do Programu rozvoje venkova, která bude svou podporou zaměřena na obce (konkrétně článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).

V souvislosti s přípravou této výzvy si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při průzkumu oblastí a přibližné alokace Vašich projektových záměrů. Informace od Vás nám umožní nastavit výzvu tak, aby odpovídala Vašim potřebám.

Věnujte, prosím, tedy čas vyplnění krátkého průzkumu, který je připraven k vyplnění zde: dotace-pro-zadatele-2/vyzvy-mas-pro-zadatele/vyzvy-prv/dotaznik-clanek-20/

Na každý projekt vyplňte samostatný formulář.

Prosíme o vyplnění ankety nejpozději do 4.10.2019.

 
 
Oblasti podpory jsou:   
·       Veřejná prostranství v obcích
·       Mateřské a základní školy
·       Vybrané kulturní památky
·       Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 

Společné podmínky:

  • Podpora je poskytována ve výši 80 %
  • Povinnou přílohou k Žádosti o dotaci je Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
  • Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů;
  •  Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč;

 

Veřejná prostranství v obcích

Žadatel : Obec nebo svazek obcí.

Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

 

Mateřské a základní školy

Žadatel : Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

 

Vybrané kulturní památky

Žadatel : Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity.

Dotazník článek 20