Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:372
TÝDEN:1696
CELKEM:1445866

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis z jednání Valné hromady

Typ: ostatní
ze dne 22.6.2010, konané v zasedací místnosti OÚ Sedlec

Přítomni: Ing. Petr Leber, Ing. Jana Frídová, Ing. Marie Kabátová, Jiří Iral, Stanislav Šindelář, Ing. Jaroslav Houba, Dana Chalupová, Ing. Václav Janota, Ing. Marie Kabátová, Mgr. Kateřina Vanková, Martina Hejná, Mgr. Daša Bastlová PhD, Martin Pixa, Jaroslav Havel, Milan Müller, manažer SPL Ing, Marta Krejčíčková, admin, pracovník Monika Hůrská, host: Jan Chrt

Dodána plná moc od: Jana Božovská, Mgr. Klára Kavanová Mušková, Jiří Iral, Jan Porhansl

V 14,00 hod zahájil předseda Ing. Petr Leber jednání Valné hromady s konstatováním, že Valná hromada je usnášeníschopná. Ověřovateli zápisu určení Ing. Marie Kabátová, Jaroslav Havel.
Zapisovatel: Monika Hůrská

Program VH
1) Zahájení
2) Informace o činnosti MAS v předchozím období
3) Zpráva o hospodaření v roce 2009 – schválení účetní uzávěrky
4) Volba orgánů MAS – správní rada, dozorčí rada, výběrová komise SPL
5) Schválení výsledků výběru projektů v rámci 3. výzvy SPL
6) Různé
7) Závěr

Ad 2) Slova se ujal Ing. Leber a informoval o činnosti MAS v roce 2009, o proběhlých 3. výzvách SPL, o projektech Spolupráce. Projekt Dědictví regionu: po stopách předků a projekt Rozvoj lidských zdrojů. Vyúčtování obou projektů.
Usnesení: VH bere na vědomí zprávu o činnosti MAS v předchozím období.

Ad 3)
Ing. Petr Leber seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2009, viz příloha
Usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2009. Jednohlasně schváleno

Ad 4)
Ing. Petr Leber seznámil Valnou hromadu s orgány, které je třeba zvolit a navrhl, aby doposud platné pravidlo, že Správní rada MAS vykonává funkci Programového výboru SPL a dozorčí rada vykonává funkci Monitorovacího výboru SPL bylo zachováno i pro další volební období.
Usnesení: Valná hromada schvaluje zachování pravidla

Dále předsedající seznámil Valnou hromadu s návrhem Správní rady jednotlivých kandidátek do orgánů MAS:

Správní rada:
Ing. Petr Leber, Jiří Iral, Václav Janota, Jaroslav Havel, Ing. Jaroslav Houba, Milan Pešek Mgr. Daša Bastlová

Dozorčí rada:
Jana Božovská, Ing. Jana Frídová, Jan Porhansl

Výběrová komise:
Stanislav Šindelář, Jiří Iral ml., Jan Záhorka, Ing. Marie Kabátová, Karel Gregora, jako náhradníci navrženi: Mgr. Klára Kavanová Mušková, Ing Jaromír Šlesinger.

Předsedající navrhl, aby o jednotlivých kandidátkách bylo hlasováno jako o celku.

Usnesení:
Valná hromada rozhodla, že o jednotlivých kandidátkách bude hlasováno jako o celku.

Valná hromada schvaluje navržené složení správní rady. Jednohlasně schváleno.

Valná hromada schvaluje navržené složení dozorčí rady MAS. Jednohlasně schváleno.

Valná hromada schvaluje navržené složení výběrové komise. 1 se zdržel.

Ad 5)
Ing. Marta Krejčíčková seznámila přítomné s vybranými projekty v rámci 3. výzvy SPL. viz příloha. Dále seznámila se zněním 4. výzvy SPL v rámci 11. kola PRV. V této výzvě budou vyhlášeny fiche 1,5,6,7 a 8, výzva bude vyhlášena 12.7.2010 a příjem projektů proběhne 23. a 24. srpna 2010.

Usnesení:
Valná hromada schvaluje předání vybraných projektů 3. výzvy SPL dne 23.6.2010 na RO SZIF. 1 se zdržel.

Valná hromada schvaluje znění a termín vyhlášení 4. výzvy SPL.

Ad 6a)
Ing. Marta Krejčíčková seznámila Valnou hromadu s přípravou projektu Spolupráce s LAG Strakonicko a MAS Vodňanská ryba. s názvem projektu: Dědictví regionu: po stopách předků II. s tím, že MAS Rozkvět zahrady jižních Čech bude koordinační MAS. Rozpočet projektu 5.000 000 Kč, rozpočet koordinační MAS je 1 124 000 Kč.

Usnesení:
Valná hromada souhlasí s podáním Žádosti projektu spolupráce v 10. kole PRV.

Valná hromada pověřuje pana Ing. Petra Lebera k zastupování v KPS (kooperační pracovní skupině) za MAS Rozkvět . Schváleno jednohlasně.

Ad 6b)
Předsedající seznámil Valnou hromadu se stavem příprav na prezentaci MAS a jejího SPL na výstavě Země živitelka.

Ad 7) Na závěr předseda Ing. Petr Leber zrekapituloval výsledky jednání VH a poděkoval přítomným za účast.

Jednání ukončeno v 15,00 hod.


Vytvořeno: 22. 6. 2010
Poslední aktualizace: 22. 6. 2010 0:00
Autor: Super Admin