Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:285
TÝDEN:1488
CELKEM:1488074

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení,

s pověřením pana předsedy zasílám výzvu k hlasování per rollam. Jak bylo avizováno, toto jednání se týká schvalování výběru projektů v 1. VÝZVĚ
MAS Rozkvět – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ

Před samotným jednáním per rollam bych Vás chtěla všechny požádat o autorizaci Etického kodexu, který jsou povinnou součástí výběru projektů. Podepsané formuláře si převezmeme na nejbližším jednání Správní rady MAS. 

V 1. výzvě MAS Rozkvět IROP - Vzdělávání ZŠ byly přijaty 4 projekty. Všechny projekty splnily podmínky výzvy a byly předány Výběrové komisi MAS k věcnému hodnocení. Jeden projekt - žadatele městys Lhenice - nesplnil minimální bodovou hranici, je tedy zařazen mezi projekty nedoporučené k realizaci. Ostatní projekty byly seřazeny podle počtu bodů. U dvou projektů (žadatelů - Obec Ktiš a Město Zliv) došlo k rovnosti bodů, kde Výběrová komise MAS postupovala dle hodnotících kritérií: 

1. Závazná doba předložení Žádosti o platbu do systému MS2021+ - u obou projektů bude předložena ŽOP do 31.5.2025. 

2. Velikost obce, ve které má žadatel sídlo nebo sídlo nebo provozovnu – bude zvýhodněn žadatel s místem realizace v obci s menším počtem obyvatel – Ktiš 469 obyvatel a Zliv 3502 obyvatel. Upřednostněn tedy bude projekt Obce Ktiš.

V této výzvě bylo alokováno celkem 12 000 000 Kč. Požadavek je  6 455 300 Kč. Alokace se tedy nevyčerpala. Výběrová komise vytvořila seznam projektů doporučených k realizaci jako podklad pro jednání Správní rady, který je Správní radě předložen.

Vybranou odpověď  zašle člen Správní rady v rámci hlasování „per rollam“ na e-mail:kancelar@masrozkvet.cz .

Jiná odpověď v rámci hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení není přípustné.

Hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení je zahájeno dne 15.5.2024 a bude ukončeno 20.5.2024 v 10,00 hod.

O hlasování „per rollam“ bude proveden zápis.

PER ROLLAM 240515

potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Etickým kodexem a Prohlášením o neexistenci střetu zájmů souhlasím s jejich obsahem a zavazuji se je dodržovat.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na základě věcného hodnocení Výběrové komise schvaluje výběr projektů v rámci 1. výzvy MAS Rozkvět - IROP - Vzdělávání ZŠ ".