#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

NZÚ Light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkaInterreg AT-CZ

Cisterscapes
logo čsksnszm logo

 

 

 

Spolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:380
TÝDEN:3400
CELKEM:1205272

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

aktuální granty MMR

Typ: ostatní
rámcový přehled

aktuální granty MMR – doplnění o podpora bydlení, cestování dostupné všem, …

Velmi zajímavá může být podpora infrastruktury cestovního ruchu – v dalším programovém období nejspíš vůbec nebude možné získat na cestovní ruch dotace.

 

Podpora bydlení 2015

a) podprogram 117D512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“,

Určeno na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů (ne opravy bytových panelových domů)

obce je vhodným žadatelem,

dotace až 70 %,

 

b) podprogram 117D513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015“,

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů

Obce jsou vhodným žadatelem

Maximální výše dotace je 50 tis. Kč/byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu. Dotace v rámci „de minimis“

 

c) podprogram 117D515 „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015

Vhodným žadatelem je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody

Dotace max. 20 tis. Kč na jeden byt v domě a je v rámci „de minimis“

 

Uzávěrka a, b, i c je 16. února 2015.

K pravidlu „de minimis“ resp. veřejné podpoře je více na našich stránkách na http://www.smojk.cz/verejna-podpora/d-8446/p1=10146

Více informací ke všem výše uvedeným je na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015

K výše uvedeným programům je i seminář 14.ledna a 21.ledna 2015 (Praha) – pozvánka pod výše uvedeným odkazem

 

Dále tyto programy:

117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 – pro dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt

Byty pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb

Vhodným žadatelem jsou i obce

Výše dotace – specifikováno v čl. IV. – str. 2

Termín uzávěrky je 13. března 2015

Více informací je na http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015/Vyzva-k-podavani-zadosti a hlavně nahttp://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu

 

Rok 2015 - Podprogram Cestování dostupné všem

Např. pro vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu v souladu s ekologicky šetrnými formami cestovního ruchu pro všechny atd.

Vhodným žadatelem jsou kromě podnikatelů i obce (vyjma statutárního města)

Uzávěrka 12. února 2015

Výše dotace až 50 %

Více informací je na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/ROK-2015-PODPROGRAM-CESTOVANI-DOSTUPNE-VSEM

 

 

A aktuální jsou i již dříve zasílané tyto programy

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Vhodný žadatel:  obce do 3 tis. obyv. včetně

Termín uzávěrky: 16. 2. 2015

Výše dotace:  70 % (titul č. 1 80%). Titul 2) 50 – 400 tis. Kč, titul 3) max. 200 tis. Kč.

Více informací je na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015

 

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015

Vhodný žadatel: výhradně obec případně město (dále jen „účastník podprogramu“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Termín uzávěrky: 16. 2. 2015.

Výše dotace: min. 100 tis. Kč, max. 50 %

Více informací je na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-%282%29

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

 

Program Euroklíč

Výše dotace: až 100 %

Vhodný žadatel: Příjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v ČR. Na instalaci euroklíčů v budovách ve vlastnictví obcí

Termín uzávěrky: 16. 2. 2015

Více informací je na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-%282%29

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.

Dotace se poskytuje na realizaci záměru, jehož investorem je nestátní nezisková organizace

 


Vytvořeno: 15. 1. 2015
Poslední aktualizace: 15. 1. 2015 00:00
Autor: Správce Webu