Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:221
TÝDEN:4132
CELKEM:1245983

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MAS HLEDÁ PARTNERA - otevřena výzva Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Typ: ostatní
uzávěrka: 27.2.2015

MAS HLEDÁ PARTNERA PRO PODÁNÍ TÉTO ŽÁDOSTI

MŽP podpoří projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 miliony Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti mohou podávat školy, školská zařízení, kraje či obce až do 27. února 2015, a to osobně nebo poštou na Státní fond životního prostředí ČR. 

Více info na webu MŽP: http://www.mzp.cz/cz/news_141126_vzdelavaci_projekty 
 

V rámci uvedeného programu byla zároveň otevřena 9. výzva pro předkládání žádostí o dotaci. 

Příjem žádostí probíhá od 26. listopadu 2014 do 27. února 2015.
Alokovaná částka činí 20 mil. Kč.

Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům v těchto oblastech:
 

III.1. Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP


Podprogram je zaměřen na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP) prostřednictvím podpory technického a materiálového zázemí učeben environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálních poraden.

O podporu je možné žádat na materiální a provozní vybavení environmentálních vzdělávacích učeben a poraden, a to především:

- pořízení technického vybavení vycházející z EVVO a EP 
- pořízení interiérových didaktických a interaktivní modelů a prvků
- pořízení exteriérových materiálů a pomůcek investičního charakteru


Relevance využití pořizovaného vybavení k EVVO a EP se dokládá v Podrobném popisu projektu, který je povinnou přílohou žádosti. Příjemce musí být vlastníkem a uživatelem předmětu po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu. 

Pokud vybavení či předměty podpořené z tohoto Programu budou souviset s poskytovanými službami, musí být tyto služby poskytovány za cenu, která je v místě a čase obvyklá.
Tyto služby je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, obce).

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 8 000 000 Kč. 

III.2. Pilíře EVVO a EP


Cílem je podpora stabilizace klíčových EVVO a EP projektů a programů s nadregionálním dopadem, které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Opatření je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, obce).

O podporu je možné žádat na:

- koordinaci dlouhodobých environmentálních osvětových, poradenských a vzdělávacích akcí, programů a kampaní, celorepublikového popřípadě nadregionálního významu a dosahu;
- koordinaci mezinárodních EVVO a EP projektů a programů realizovaných v ČR.

Environmentální akce, programy a kampaně k podpoře musí být žadatelem realizovány soustavně již nejméně po dobu tří let a zaměřeny na klíčová témata životního prostředí a udržitelného rozvoje. V rámci realizace osvětových a/nebo poradenských akcí jsou preferovány aktivity přímého kontaktu s cílovou skupinou a v rámci vzdělávacích programů se preferují moderní aktivní formy výuky. 

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 12 000 000 Kč.

Pro výběr akcí platí:

- akce musí být v souladu se strategiemi dle zaměření jednotlivých podprogramů viz Příloha č. III.2.;
- akce musí být v souladu s platnou krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO") a místní koncepcí EVVO, pokud je zpracována;
- akce musí mít prokazatelný přínos pro rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a pro informovanost obyvatelstva v environmentálních otázkách;
- žadatel musí prokázat účelnost a hospodárnost navrženého opatření a činností a oprávněnost nákladových položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů.

Dokumenty pro 9. výzvu


Vytvořeno: 12. 12. 2014
Poslední aktualizace: 12. 12. 2014 00:00
Autor: Správce Webu