Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:461
TÝDEN:920
CELKEM:1344943

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení kolegové, členové MAS Rozkvět, z.s.,
 

v současné době probíhají změny v rámci SCLLD MAS Rozkvět, z.s., které musí v souladu se Stanovami spolku projednat a schválit Členská schůze.

 

Proto se na Vás obracím s hlasováním per rollam jako platnou formu jednání Členské schůze. Usnesení mohou být přijata pouze v případě, že se členové zúčastní hlasování per rollam v počtu nejméně 50 % členů, proto vás prosím o součinnost v této věci.

 

K hlasování lze využít i e-formulář, viz níže.

 

Jiná forma odpovědi (např. telefonicky nebo listinnou formou) v rámci hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení není přípustné.  Hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení je zahájeno dne 11.2.2021 a bude ukončeno  15.2.2021 ve 12,00 hod..  

Děkuji všem za spolupráci!

O hlasování „per rollam“ bude proveden zápis.

Přílohy:

1)Finanční plán PRV

2) Změna strategie SCLLD

 

 

Petr Leber

MAS Rozkvět, z.s.

Školní 124, 384 02  Lhenice

IČ:266 58 691

e-mail: kancelar@masrozkvet.cz

www.masrozkvet.cz

PER ROLLAM 210212

Bod č. 1) V současné době probíhá povinná standardizace MAS. V prosinci 2020 byl do kanceláře MAS Rozkvět, z.s. doručen souhlas obce Světlík se zařazením do zájmového území MAS Rozkvět, z.s.
Jak již bylo avizováno, rozšíření území bude mít vliv při propočtu alokace dotací MAS na období 2021 – 2027 tzv. „na plochu“, především z Programu rozvoje venkova, se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří mají tuto
agendu na starosti bylo odkonzultováno, že tuto obec lze v rámci doplnění žádosti o kontrolu standardizace doplnit.
Proto pro hlasování „per rollam“ Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. byl předložen tento návrh usnesení: „Členská schůze schvaluje rozšíření zájmového území MAS Rozkvět o obec Světlík“.
Bod č. 2) V programu rozvoje venkova se připravuje tzv. přechodné období. Jedná se o období do roku 2023, kdy bude MAS zaslána alokace k vyhlašování výzev pro žadatele. Tato alokace bude z prostředků PRV pro realizaci strategie MAS na období 2021 -2027,
ale výzvy pro žadatele budou pro strategii současnou (2014 – 2020). Proto pro výpočet alokace budou použity obce, které jsou v současné strategii zařazeny do zájmového území MAS Rozkvět, z.s., se zařazením obcí do zájmového území MAS Rozkvět z.s. souvisí
i změna SCLLD MAS 2014 - 2020, a to konkrétně analytické části.
Pro hlasování per rollam Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. je předložen tento návrh usnesení: „Členská schůze schvaluje rozšíření zájmového území MAS Rozkvět SCLLD 2014 – 2020
o obce Světlík, Polná na Šumavě, Bohdalovice a Přední Výtoň a s tím související změnu Strategie CLLD MAS Rozkvět, z.s. 2014 - 2020, s účinností k datu schválení v MS 2014+“.
Bod č. 3) Kancelář MAS připravuje vyhlášení 8. Výzvy v Programu rozvoje venkova. S ohledem na plnění plánovaných indikátorů je Členské schůzi zaslána změna finančního plánu v PRV.
Pro 8. Výzvu PRV je plánováno otevření fiche č. 6 – Cestovní ruch, kde bude alokováno 1 mil. Kč a fiche č. 8 – Naše obce, kde bude alokováno 7 mil Kč. Zbývající alokace opatření PRV bude před vyhlášením výzvy č. 9 převedena do fiche č. 3
Zemědělské podniky. Ve výzvě č. 9 bude pro příjem projektů otevřena pouze tato fiche.
Pro hlasování per rollam Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. je předložen tento návrh usnesení: Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. souhlasí se změnou Finančního plánu SCLLD MAS Rozkvět v Programu rozvoje venkova.