Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:224
TÝDEN:1349
CELKEM:1373035

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení kolegové, členové  Správní rady MAS Rozkvět, z.s., 

Chtěl bych Vás v souladu s Jednacím řádem požádat o hlasování per rollam. 

V případě existence střetu zájmů v bodě č. 1, člen Správní rady v tomto bodě nehlasuje. 

Hlasování „per rollam“ o tomto návrhu usnesení je zahájeno dne 17.5.2021 a bude ukončeno 19.5.2021 v 12,00 hod..  

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na kolegyni Moniku Hůrskou,  tel: 774 139 464 nebo hurska@masrozkvet.cz. 

Děkuji všem za spolupráci!

O hlasování „per rollam“ bude proveden zápis, který bude zveřejněn.

210517

Bod 1: Důvodová zpráva: V 7. výzvě PRV došlo u projektu č. 2020-033-7-3-134 ze strany MZe k udělení výjimky a projekt byl vrácen do administrace MAS.
U projektu proběhla administrativní kontrola a byl předán dne 6.5.2021 k věcnému hodnocení Výběrové komisi MAS. Ta vytvořila Seznamu vybraných projektů ve fichi č. 3, který doporučuje Správní radě MAS ke schválení.
Před samotným jednáním per rollam bych Vás chtěl opět všechny požádat o vyjádření týkající se Vaší nepodjatosti, a to autorizací Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Podepsané formuláře si převezmeme na nejbližším jednání Správní rady MAS.
potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Prohlášením o neexistenci střetu zájmů souhlasím s jeho obsahem a zavazuji se jej dodržovat.
Pokud víte o existenci střetu zájmů týkající se kteréhokoliv z projektů podaných v rámci 7. Výzvy PRV do fiche č.3, v tomto bodě nehlasujte.
Bod 2: Důvodová zpráva: Druhým bodem projednání per rollam je příprava vyhlášení 8. Výzvy PRV, kde budou vyhlášeny fiche č. 6 Cestovní ruch a fiche. č.8 Naše obce. U fichí došlo k úpravě preferenčních kritérií a obě fiche jsou ze strany SZIF již schválen
Bod č.3) Důvodová zpráva: Posledním bodem pro jednání per rollam je vyhlášení výzvy č. 8 PRV. Výzva bude vyhlášena 21.5.2021, s ukončením příjmu žádostí dne 29.6.2021 a předpokládanou registrací na SZIF 27.8.2021. Ve výzvě budou vyhlášeny fiche č. 6 a 8