Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt Linecká stezka - vyhledávací studie

Projekt přeshraniční dálkové turistické trasy je koncipován na myšlence objevení skutečných spojnic mezi Podunajím a územím české kotliny v 9.-12. století, a vydání se po stopách středověké obchodní trasy - LINECKÉ STEZKY.

Tento projekt představuje malý, průzkumný a přípravný projekt, který bude sloužit k provedení základních archeologických průzkumů trasy, navržení technického řešení turistické infrastruktury a komplexního přeshraničního marketingového produktu " LINECKÁ STEZKA". Přípravná fáze současně poslouží k rozšíření zapojení skupiny partnerů projektu a podporujících organizací, a to na české i rakouské straně.

Vznikne vyhledávací studie zaměřená na interpretaci lidarových a geofyzikálních analýz, do čehož se zapojí Dr. Erwin Ruprechtsberger, vedoucí archeolog. NORDICO Stadtsmuseum Linz. Dále bude provedena marketingová analýza, jejíž součástí bude rozšíření partnerské spolupráce se subjekty v regionu Horní Rakousko v oblasti propagace cestovního ruchu a jejich zapojení do realizace navazujícího hlavního projektu "LINECKÁ STEZKA" (značení přeshraniční dálkové trasy, marketingová podpora). 

Výstupy projektu:

Vyhledávací studie 1 - archeologické šetření - pomocí dálkového průzkumu (technologie LIDAR) prozkoumat vybrané úseky předpokládané trasy Linecké stezky. Vyhledávací studie 2 - marketingová studie v oboru cestovní ruch. Cíl studie: ověření vazeb sítě tras "Linecké stezky" na dispozice regionu v oblasti cestovního ruchu. Vyhledávací studie 3 - technický průzkum - základní trasování, identifikace současného značení v terénu KČT. Publicita projektu: inzerce v regionálním tisku, roll up, internetové stránky. Realizace projektu: 05-10/2013.

 

LINECKÁ STEZKA - projekt podpořen FMP CZ-AT (OÖ)

Dne 29.05.2013 zasedal v Českém Krumlově Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Horním Rakouskem.

Projednal celkem 18 žádostí předložených jihočeskými žadateli a 5 hornorakouskými žadateli. RMV schválil celkem 22 žádostí, z toho 5 v Horním Rakousku a 17 v Jihočeském kraji. Celková podpora EU pro hornorakouské projekty činí 84.358 EUR, pro jihočeské 104.311 EUR.

Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 20.09.2013, příští jednání RMV HR ke schvalování projektů se bude konat 29.10.2013 v Horním Rakousku.

Žádosti rakouských a českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-HR dne 29.05.2013 k financování z ERDF, najdete zde.

 

Jednání - projekt Linecká stezka

Dne 9.7.2013 proběhla schůzka s panem Ruprechtsbergerem a archeology v Netolicích, kteří nám ukázali jejich práci v praxi na hradišti v Netolicích.

foto z akce

 

Reportáž ČT1 o Linecké stezce

O víkendu se konal ze Lhenic do Netolic pěší pochod Lineckou stezkou. Reportáž ČT1 o projektu Linecké stezky si můžete prohlédnou zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/244047-stredoveka-linecka-stezka-znovu-oziva/

 

Reportáž ČT1 o Linecké stezce na Jihočeské televizi

Dne 22.10. 2013 byla na Jihočeské televizi odvisílána reportáž o Linecké stezce.

http://www.youtube.com/watch?v=JZJyuQ8BF5E&list=PL8bXniP63xn5gOwWsYmyPhzUnfJfKxd9n

 

Projekt prezentujeme také na různých akcích skrz roll-up projektu.