Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt SMS

 

logo                                  logo

 

Spolupráce při realizaci projektu

 

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

 

MAS Rozkvět, z.s. se stala jedním z partnerů projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

 

Realizace projektu proběhla v období od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015.

 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, MAS Rozkvět na základě dotazníkového šetření, seřadila tyto prioritní oblasti podle důležitosti.
Výsledek :

  1. Zaměstnanost
  2. Odpadové hospodářství
  3. Školství
  4. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  5. Doprava

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace: Jak se vám líbí náš venkov, což je „Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU“, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů. V této kuchařce najdete i příklad z našeho regionu.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete níže.

Modelový příklad SSO_Dodatek MAS Rozkvět, z.s. zde

 

logo

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
 

Během realizace projektu proběhlo několik workshopů a kulatých stolů:

logo

pozvánka

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ 

V úterý 24.11.2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Clarion Congress Hotel, Pražská třída, České Budějovice

Program naleznete zde

Prezentace MAS Rozkvět, z.s. PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE naleznete zde

 

Evropské fondy „polopatě“ představily říjnové workshopy 9.10.2015 Brno

http://www.smscr.cz/archiv/content_cz/WS-KREJCICKOVA-BRNO.pdf

 

logo
pozvánka

2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

V rámci projektu proběhl na území MAS Rozkvět, z.s.  2. kulatý stůl, který se konal 10. září 2015 v Pištíně.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Rozkvět, z.s. (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Pozvánka ke kulatému stolu zde

 

 
Prezentace SMARV (Středomoravská agentura rozvoje venkova) 
Příklady dobré praxe v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“ (Radan Večerka) prezentované dne 10.9.2015 v Pištíně
 

logo

pozvánka

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů středočeských obcí

S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu. Místní akční skupina MAS Rozkvět, z.s. společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali setkání starostů s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které proběhlo ve středu 20. ledna 2015 v prostorách Rytířského sálu hradu Strakonice.

Program naleznete zde

 

logo

pozvánka

1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Rozkvět, z.s. proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Rozkvěz, z.s.

Pozvánka ke kulatému stolu zde

Zápis z kulatého stolu zde

logo

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika


Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.

 

 

logolink