Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:194
TÝDEN:194
CELKEM:1489645

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt spolupráce Zdraví nás baví

 

Karta projektu zde.

 

Šablony karet cvičících strojů

Zde si můžete prohlédnou šablony karet všech cvičících strojů, které jsme v rámci projektu nainstalovali v obcích regionu MAS Rozkvět.

běžec

bradla

dřepkin

chodec

kormidlo

pastrenér

protahování

sed leh

točna

veslař

 

Instruktážní video 

MAS Rozkvět realizuje projekt spolupráce Zdraví nás baví, z kterého byla vybudována v obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňasku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé.

Instruktážní video o správném cvičení na strojích a představení projektu si můžete prohlédnou zde.

 

Slavnostní otevírání venkovních tělocvičen

  V létě 2013 se konalo v řadě obcí zapojených do projektu slavnostní otevírání venkovních tělocvičen, většinou ještě s doprovodným programem. Tato akce také sloužila k základnímu uživatelskému zaškolení lidí a seznámení s projektem.

  Tiskové zprávy z otevírání venkovních tělocvičen a zaškolování veřejnosti v jednotlivých obcích na území MAS Rozkvět najdete zde:
 


Výběrové řízení na dodávku cvičících strojů

  Výběrové řízení vyhrála firma VITALpark.cz z Plzně. Katalog nabízených strojů si můžete prohlédnout zde.

  Tiskovou zprávu z jednání s dodavatelem cvičících strojů a starosty zapojených obcí ohledně výběru strojů ze dne 28.5.2013 najdete zde.

Zapojení do projektu

  Hledáme osoby, jednotlivce i organizace, kteří by chtěli spolupracovat na projektu Zdraví nás baví I. např. formou ukázkového cvičení na vybraných cvičících prvcích ve venkovních tělocvičnách, organizování Dne zdraví nebo podobných akcí.

V případě zájmu nebo upřesnění bližších informací nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Jaroslava Mitášová (MAS Rozkvět zahrady jižních Čech) - asistent@masrozkvet.cz
Ing. Václav Kolář (MAS Blanský les-Netolicko) - leader@netolice.cz
PhDr. Alena Cepáková (MAS Vodňanská ryba) - masvodryba@centrum.cz


Zde najdete přehled všech obcí, kde budou cvičící prvky umístěny:

Chelčice, Podeřiště, Lhenice, Pištín, Češnovice, Zliv, Čejkovice, Sedlec, Libějovice, Nestanice, Černěves, Netolice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Kluky, Tálín, Bílsko, Skály, Ražice, Pivkovice a Protivín.


Jednání pracovních skupin projektu

  Dne 26.7.2013 od 9 hodin se konalo ve Lhenicích jednání rozšířené pracovní koordinační skupiny projektu, zápis z jednání najdete zde.

  Dne 29.3.2013 od 10 hodin se konalo ve Lhenicích jednání rozšířené pracovní koordinační skupiny projektu se zpracovatelem výběrového řízení, pozvánku a zápis z jednání najdete zde.

  Dne 5.3..2013 bylo svoláno jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, zápis z jednání najdete zde.

  Dne 13.2.2013 od 9 hodin se konalo ve Lhenicích jednání rozšířené pracovní koordinační skupiny projektu se zpracovatelem výběrového řízení, pozvánku najdete zde, zápis z jednání zde.

  Dne 3.12.2012 bylo svoláno jednání KPS projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ, které se však z důvodu časové tísně nekonalo a bylo přeloženo na 6.12.2012 do Vodňan - zápis z jednání najdete zde.


Publicita projektu

Společný letáček všech 3 MAS o projektu si můžete prohlédnout zde, letáček MAS Rozkvět zde, letáček MAS Blanský les - Netolicko zde.

  Anotace projektu a pozvánka na otevírání a zprovoznění venkovního cvičícího stroje v Češnovicích se objevila v srpnovém Pištínském zpravodaji, k náhledu zde.

  Ve Zpravodaji obce Chelčice za červenec - srpen 2013 vyšel článek o otevření Chelčické venkovní tělocvičny, zde (strana 3).

  Dne 25.7.2013 vyšel článek o budování venkovních tělocvičen pro dospělé a otevření tělocvičny v Netolicích v Prachatickém děníku, k náhledu zde.

  V červencovém Občasníku obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec vyšel článek o nově nainstalovaných venkovních ping-pongových stolech z projektu, k náhledu zde.

  Informace o projektu se objevila v Mladé frontě Dnes dne 9.1.2013 - scan článku najdete zde. Článek o zahájení projektu byl uveřejněn také v Protivínských listech, náhled zde, Zpravodaji města Vodňany, zde a Zpravodaji obce Chelčice, zde (strana 5).

Článek a instruktážní video se objevili také v regionálních internetových novinách města Prachatice:

http://www.prachatice.eu/jihocesti-clenove-narodni-site-zdravych-mest-spolupracuji-sdileji-priklady-dobre-praxe


Tiskové zprávy z realizace projektu:
  Tiskovou zprávu o zahájení realizace projektu z 3.12.2012 si můžete přečíst zde, mediální a tiskovou zprávu z 8.1.2013 zde, tiskovou zprávu o projektu a činnosti MAS ze dne 1.4.2013 si můžete přečíst zde.


Projekt ZDRAVÍ NÁS BAVÍ I. zahájen

  Realizace projektu na podporu vybudování infrastruktury volného času "pro všechny" specificky zaměřený na zřízení sítě venkovních tělocvičen pro dospělé byla zahájena od 1. prosince 2012.


ANOTACE PROJEKTU „ Zdraví nás baví“:

  Díky realizaci projektu „ Zdraví nás baví“ vznikne v obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňasku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé – někde to bude celá sada až 8 cvičebních prků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil místním obyvatelům.

  Projekt realizují občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský Les – Netolicko a MAS Vodňanská ryba.

  Díky rozsáhlému zapojení expertů formou dobrovolnictví budou proškoleni uživatelé jednotlivých cvičebních strojů a vznikne instruktážní a propagační DVD.

  Projektový záměr vychází ze zmapovaných dispozic regionu a požadavků místních obyvatel, navržené řešení je vhodné i pro osoby s omezeními, mezi něž patří omezení hybnosti i věk. Projekt motivuje území MAS k trvalé spolupráci , vznikne nové společenství organizací "Zdraví nás baví - Hejbni MASem".

  Projekt využívá přirozené dispozice území pro zvýšení kvality života místního obyvatelstva, především dospělé populace formou vytvoření možností pro aktivní trávení volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl.


CÍLE PROJEKTU:
 

  • zvýšení kvality života a podpora zdravého životního stylu v regionu spolupráce (venkovní tělocvičny, areály zdraví a hřiště budou přístupné veřejnosti), podpora péče o tělesnou a psychickou zdatnost prostřednictvím rozvoje možností venkovních sportovních a volnočasových aktivit v rámci regionu spolupráce, zvýšení počtu příležitostí k trávení volného času seniorů, zvýšení příležitostí ke společenskému kontaktu a sbližování seniorů v rámci setkávání se při venkovních volnočasových aktivitách
  • aktivitace obyvatel regionu spolupráce v oblasti zdravého životního stylu jako prostředku pro navázaní trvalé spolupráce, vytvoření nové hodnoty sbližující sousední území partnerských MAS vytvářející prostor pro následnou trvalou kooperaci, vztahy a spolupráci, zvýšení soudržnosti obyvatel regionu spolupráce, upevnění lokální identity
  • dlouhodobý přínos projektu pro území spolupráce sousedících MAS v oblasti zvyšování kvalita života obyvatel, sociálního partnerství a rovných příležitostí, ato ve specifických cílových skupinách senioři (65+) a dospělá populace
  • využití přírodních dispozic (zdravé a neznečištěné ovzduší i v intravilánech obcí) a aktivní podpora rozvoje dispozic venkovského regionu na bázi principů udržitelného rozvoje, tedy v rozsahu efektivně využitelném místním obyvatelstvem popřípadě i návštěvníky v maximálním doporučením poměru 1:1
  • rozvoj partnerství a spolupráce, rozšiřování platformy spolupracujících subjektům, vytváření sítí a přenos dobré praxe a uplatňování inovativních přístupů, a to ve specifické oblasti zdravého životního stylu a veřejného zdraví a ve specifické cílové skupině dospělá populace a senioři (65+)
  • aktivní a systémové uplatňování principů a metod Leader, především přístupů plánování zdola, společného zajištění výstupů-výsledků-dopadů sítí spolupracujících subjekt, vytváření trvalých vztahů a vazeb pro rozvoj regionu spolupráce
  • zvyšování kvality života obyvatel regionu spolupráce a zvyšování jeho atraktivity. Možno charakterizovat trendy-heslem: VENKOV JE COOL.

 

Publicita znb