Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ke stažení

 

9. výzva SPL

Seznam vybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL

Programovým výborem MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, který se konal dne 27.6.2013 ve Lhenicích, byl schválen na návrh Výběrové komiseSeznam vybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL. Zde najdete Seznam nevybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL. Zápisy z jednání Výběrové komise MAS, Programového výboru MAS a Valné hromady OS.


Dne 02.04.2013 byla vyhlášena 9. výzva SPL.


Otevřena je fiche:11 - Občanské vybavení a služby - NNO


Příjem žádostí proběhne 25.04.2013 od 9.00 do 17.00 hodin.


Ukončení příjmu žádostí 25.04.2013 v 17,00 hod.

Text 9. výzvy SPL
Fiche 11, Žádost o dotaci F11 (při technických potížích s otevřením žádostí, zkuste žádost nejprve uložit do PC přes pravé tlačítko myši)


Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci
Pravidla PRV IV.1.1. a IV.1.2.(obecná a specifická část)
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2
Vnitřní předpis - Vnitřní směrnice pro výběr projektů

Strategický plán Leader MAS Rozkvět
  


Seznam vybraných žádostí v rámci 8. výzvy SPL

Programovým výborem MAS (zápis z jednání Správní rady a Programového výboru zde), který se konal dne 12.3.2013 na OÚ Sedlec, byl schválen na návrh Výběrové komise (celkový zápis z výběru projektů najdete zde).
Seznam vybraných žádostí v rámci 8. výzvy SPL.
Zde najdete Seznam nevybraných žádostí v rámci 8. výzvy SPL.

Změna Seznamu vybraných žádostí k 6.5.2013 zde.

 

8. výzva SPL

Dnes  14.12.2012 byla vyhlášena 8. výzva SPL.

Dne 31.1.2013 se sešla Výběrová komise, která bude hodnotit přijaté projekty v 8. výzvě a dne 25.2. a 26.2.2013 proběhne veřejná prezentace projektů. Zápis z jednání najdete zde.

  
aktualizace SPL

Aktuální verzi rozšiřující zájmové území MAS o obce Nová Pec, Želnava, Černá v Pošumaví, Dasný, Křišťanov, Ktiš a vojenský újezd Boletice naleznete zde, spolu s hlasováním per rollam členů MAS o přijetí těchto obcí zde.

 

Vyhlášena 7.výzva SPL

Dnes  23.4.2012 byla vyhlášena 7. výzva SPL. Otevřena je fiche 9 - MINIBUSY. Příjem žádostí o dotaci bude 15.5.2012 od 9,00 do 13,00 hod v kanceláři MAS ve Lhenicích.

V tomto oddíle jsme shromáždili důležité dokumenty potřebné pro podávání žádostí
v rámci 7. výzvy SPL

Text 7. výzvy SPL
Fiche č. 9: Minibusy
Instruktážní list k žádosti o dotaci
Žádost o dotaci fiche 9
Pravidla PRV IV.1.2 (obecná a specifická část)
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.


Směrnice pro výběr projektů

  

13.12.2011 budou UKONČENY konzultace VÝZVA 6


V úterý 13.12.2011 v 17 hodin budou ukončeny veškeré konzultace (osobní, telefonické i elektronickou poštou) před příjmem projektů v rámci 6. výzvy SPL.

Příjem projektů probíhá ve středu 14.12. na Sedlci (konzultační místo MAS) a ve čtvrtek 15.12. ve Lhenicích (kancelář MAS).

  

6.výzva SPL - aktuální dokumenty


V tomto oddíle jsme shromáždili důležité dokumenty potřebné pro podávání žádostí v rámci 6. výzvy SPL. Soubor dokumentů budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

  
Zpřesnění Specifických podmínek opatření IV.1.2


Zpřesnění Specifických podmínek opatření IV.1.2 a samotných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.Zpřesnění se týká dokládání kupní smlouvy v případě nárokování nákupu stavby či pozemku jako způsobilého výdaje. Nově postačí doložení prosté kopie kupní smlouvy. Dále došlo ke schválení zpřesněných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 14 těchto Pravidel. Zpřesnění vzešla z některých zjednodušení podmínek pravidel os I - III PRV a z připomínek Antibyrokratické komise při MZe. Jedná se o následující zpřesnění:

1. Podpis na zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel již nemusí být úředně ověřen.

2. Výrazné zjednodušení a zmírnění sankcí v kapitole 8 Provádění změn.

3. Změny v kapitole 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (změny v bodě 3a), 3d), 5 a v odstavci I).

4. Při předložení Žádosti o proplacení má SZIF při zjištění závad povinnost uložit příjemci dotace přiměřenou lhůtu na jejich odstranění (kapitola 10, písmeno f).

Aktualizované znění Pravidel IV. 1.2. naleznete na stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova v záložce „Ke stažení„ (opatření IV.1.1. a IV.1.2.) popř. v přímých odkazech na této www MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.

  
AKTUALIZOVANÉ FICHE A SPL

Od 6. výzvy jsou MAS jednotlivé individuální projekty realizovány prostřednictvím aktualizovaných a nových fichí - ke stažení zde, v rámci nových pravidel PRV platných od 13.kola Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2..

- aktualizované SPL - FORMÁT: DÍLČÍ AKTUALIZACE 29.6.2011

v rámci aktualizace fichí byly aktualizovány tyto kapitoly SPL:
Kapitola 6.1.,  6.4.,  6.6. a 10. (úvod) a 10.1.

  
5.výzva SPL - aktuální dokumenty

V tomto oddíle jsme shromáždili důležité dokumenty potřebné pro podávání žádostí v rámci 5. výzvy SPL. Soubor dokumentů budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.