#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Mapa projektů

Logo optp

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

NZÚ Light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkaInterreg AT-CZ

Cisterscapes
logo čsksnszm logo

 

 

 

Spolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:560
TÝDEN:2424
CELKEM:1204296

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ke stažení

 

9. výzva SPL

Seznam vybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL

Programovým výborem MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, který se konal dne 27.6.2013 ve Lhenicích, byl schválen na návrh Výběrové komiseSeznam vybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL. Zde najdete Seznam nevybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL. Zápisy z jednání Výběrové komise MAS, Programového výboru MAS a Valné hromady OS.


Dne 02.04.2013 byla vyhlášena 9. výzva SPL.


Otevřena je fiche:11 - Občanské vybavení a služby - NNO


Příjem žádostí proběhne 25.04.2013 od 9.00 do 17.00 hodin.


Ukončení příjmu žádostí 25.04.2013 v 17,00 hod.

Text 9. výzvy SPL
Fiche 11, Žádost o dotaci F11 (při technických potížích s otevřením žádostí, zkuste žádost nejprve uložit do PC přes pravé tlačítko myši)


Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci
Pravidla PRV IV.1.1. a IV.1.2.(obecná a specifická část)
Metodika pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2
Vnitřní předpis - Vnitřní směrnice pro výběr projektů

Strategický plán Leader MAS Rozkvět
  


Seznam vybraných žádostí v rámci 8. výzvy SPL

Programovým výborem MAS (zápis z jednání Správní rady a Programového výboru zde), který se konal dne 12.3.2013 na OÚ Sedlec, byl schválen na návrh Výběrové komise (celkový zápis z výběru projektů najdete zde).
Seznam vybraných žádostí v rámci 8. výzvy SPL.
Zde najdete Seznam nevybraných žádostí v rámci 8. výzvy SPL.

Změna Seznamu vybraných žádostí k 6.5.2013 zde.

 

8. výzva SPL

Dnes  14.12.2012 byla vyhlášena 8. výzva SPL.

Dne 31.1.2013 se sešla Výběrová komise, která bude hodnotit přijaté projekty v 8. výzvě a dne 25.2. a 26.2.2013 proběhne veřejná prezentace projektů. Zápis z jednání najdete zde.

  
aktualizace SPL

Aktuální verzi rozšiřující zájmové území MAS o obce Nová Pec, Želnava, Černá v Pošumaví, Dasný, Křišťanov, Ktiš a vojenský újezd Boletice naleznete zde, spolu s hlasováním per rollam členů MAS o přijetí těchto obcí zde.

 

Vyhlášena 7.výzva SPL

Dnes  23.4.2012 byla vyhlášena 7. výzva SPL. Otevřena je fiche 9 - MINIBUSY. Příjem žádostí o dotaci bude 15.5.2012 od 9,00 do 13,00 hod v kanceláři MAS ve Lhenicích.

V tomto oddíle jsme shromáždili důležité dokumenty potřebné pro podávání žádostí
v rámci 7. výzvy SPL

Text 7. výzvy SPL
Fiche č. 9: Minibusy
Instruktážní list k žádosti o dotaci
Žádost o dotaci fiche 9
Pravidla PRV IV.1.2 (obecná a specifická část)
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.


Směrnice pro výběr projektů

  

13.12.2011 budou UKONČENY konzultace VÝZVA 6


V úterý 13.12.2011 v 17 hodin budou ukončeny veškeré konzultace (osobní, telefonické i elektronickou poštou) před příjmem projektů v rámci 6. výzvy SPL.

Příjem projektů probíhá ve středu 14.12. na Sedlci (konzultační místo MAS) a ve čtvrtek 15.12. ve Lhenicích (kancelář MAS).

  

6.výzva SPL - aktuální dokumenty


V tomto oddíle jsme shromáždili důležité dokumenty potřebné pro podávání žádostí v rámci 6. výzvy SPL. Soubor dokumentů budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

  
Zpřesnění Specifických podmínek opatření IV.1.2


Zpřesnění Specifických podmínek opatření IV.1.2 a samotných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.Zpřesnění se týká dokládání kupní smlouvy v případě nárokování nákupu stavby či pozemku jako způsobilého výdaje. Nově postačí doložení prosté kopie kupní smlouvy. Dále došlo ke schválení zpřesněných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 14 těchto Pravidel. Zpřesnění vzešla z některých zjednodušení podmínek pravidel os I - III PRV a z připomínek Antibyrokratické komise při MZe. Jedná se o následující zpřesnění:

1. Podpis na zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel již nemusí být úředně ověřen.

2. Výrazné zjednodušení a zmírnění sankcí v kapitole 8 Provádění změn.

3. Změny v kapitole 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (změny v bodě 3a), 3d), 5 a v odstavci I).

4. Při předložení Žádosti o proplacení má SZIF při zjištění závad povinnost uložit příjemci dotace přiměřenou lhůtu na jejich odstranění (kapitola 10, písmeno f).

Aktualizované znění Pravidel IV. 1.2. naleznete na stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova v záložce „Ke stažení„ (opatření IV.1.1. a IV.1.2.) popř. v přímých odkazech na této www MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.

  
AKTUALIZOVANÉ FICHE A SPL

Od 6. výzvy jsou MAS jednotlivé individuální projekty realizovány prostřednictvím aktualizovaných a nových fichí - ke stažení zde, v rámci nových pravidel PRV platných od 13.kola Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2..

- aktualizované SPL - FORMÁT: DÍLČÍ AKTUALIZACE 29.6.2011

v rámci aktualizace fichí byly aktualizovány tyto kapitoly SPL:
Kapitola 6.1.,  6.4.,  6.6. a 10. (úvod) a 10.1.

  
5.výzva SPL - aktuální dokumenty

V tomto oddíle jsme shromáždili důležité dokumenty potřebné pro podávání žádostí v rámci 5. výzvy SPL. Soubor dokumentů budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.