Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Mapa projektů

Logo optp

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:463
TÝDEN:922
CELKEM:1344945

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Strategie

Na projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014-2020 je poskytována finanční podpora z EU v rámci specifického cíle 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

 

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020 byla schválena dne 2. března 2017.

FINALIZOVANÁ SCLLD a přílohy:

Veškerá dokumentace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014-2020, dále jen SCLLD MAS Rozkvět 2014 - 2020 je ve vlastnictví MAS Rozkvět,z.s. včetně autorských práv a veškerých dalších práv spojených s duševním vlastnictvím tohoto díla, a byla zhotovena na základě vlastního know-how. Toto dílo nelze bez předchozího písemného souladu vlastníka používat jako odkaz.

 

Změna SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020, verze 1.5. (2/2021) - dodatek - rozšíření území (změna zájmového území MAS Rozkvět, z.s., a to rozšířením o 4 obce -3 "bílá" místa a jednu obnovenou obec, která byla dříve součástí vojenského prostoru. Změny se týkají kapitol Popis území a zdůvodnění výběru, a v Analytické části jen socioekonomické analýzy)

 

Změna finančního plánu v roce 2020 - konkrétní změny jsou u jednotlivých OP (viz menu vlevo)

 

EVALUACE SCLLD MAS Rozkvět 2018

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.4. (12/2016) - finální schválená verze

Finanční plán SCLLD - aktualizace 28.12.2016 - - finální schválená verze

 

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.3. (08/2016)

Finanční plán SCLLD - aktualizace 31.8.2016

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.2. (07/2016)

Finanční plán SCLLD (07/2016)

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.1. (04/2016)

Finanční plán SCLLD  - alokace pro jednotlivé výzvy, indikátory (04/2016)

SCLLD MAS Rozkvět 2014 - 2020 , verze 1.0. (01/2016)

SCLLD - úvod

SCLLD - analytická část

SCLLD - SWOT analýza

SCLLD - strategická část

SCLLD - implementační část

Finanční a časový plán implementace 

Indikátory - přehled, popis

Analýza rizik

Mapa a seznam obcí

Harmonogram výzev SCLLD MAS Rozkvět - aktualizace k 31.8.2016

Harmonogram výzev SCLLD MAS Rozkvět - verze schválená 9.2.2016

 

Zpracování AKČNÍHO PLÁNU SCLLD (tedy to, co bychom chtěli a potřebovali zrealizovat v dalším období v regionu MAS) probíhá mj. prostřednictvím sběru projektových záměrů od "místních aktérů" - obcí, spolků, podnikatelů... Své záměry zasílejte na e-mail: strategie2014@masrozkvet.cz .

Formulář pro veřejně prospěšné projekty ke stažení zde.

Formulář  pro podnikatelské záměry ke stažení zde.

Instruktážní list pro vyplnění formulářů ke stažení z.de.

 

Aktuální databáze:

Profily obcí:

01_Čejkovice
02_Černá v Pošumaví
03_Dasný
04_Dívčice
05_Dříteň
06_Frymburk
07_ Hlavatce
08_Horní Planá
09_Hořice na Šumavě
10_Chelčice
11_Křišťanov
12_Ktiš
13_Lhenice
14_Libějovice
15_Lipno nad Vltavou
16_ Loučovice
17_Malovice
18_Malšín
19_Mičovice
20_Mydlovary
21_Nákří
22_Nová Pec
23_Pištín
24_Olešník
25_Sedlec
26_Truskovice
27_Zahájí
28_Zliv
29_Želnava
30_Vyšší Brod
 

Ke stažení zde - Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti MAS Rozkvět,z.s. (vypracováno v rámci projektu „Naše město je globálně zodpovědné, Vaše může být také“)

Výstupy měření kvality života v obcích MAS Rozkvět - projekt MONIQUA: vstup do tatabáze, tabulkový přehled, manuál projektumetodika

 

ROZPRACOVANÁ STRATEGIE SCLLD (08/2014)

FORMULÁŘ PRO PŘIPOMÍNKY ke Strategii MAS ke stažení zde.

QRC této stránky. 

 

SWOT analýza pro strategické oblasti rozvoje:

Oblast EKONOMIKA A TRH PRÁCE

Oblast LIDSKÉ ZDROJE

Oblast ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST

Oblast CESTOVNÍ RUCH

 

Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 (SCLLD) - verze 1: ke stažení zde.

Termín připomínkování I. : do 10.10.2014 

Termín připomínkování II. : do 10.4.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuální databáze projektů - Karty projektů - I.: ke stažení zde.

Zobrazení jednotlivých karet projektů v aplikaci na titulní stránce našeho webu "MAPOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY SCLLD" zde.

 

 

Profily obcí regionu MAS Rozkvět: souhrnně ke stažení zde

Ověřovací anketa - potvrzení priorit regionu MAS: výsledky ankety ke stažení zde.

Profily DSO v regionu MAS: Svazek Lipenských obcí, Svazek obcí Blata, Mikroregion Chelčicko-Lhenický

 

Interaktivní mapa - nezaměstnanost v jednotlivých obcích v letech 2014 a 2015.

Interaktivní mapa - vývoj příspěvku na živobytí v letech 201-2014

 

Statistická data a analýzy: souhrnně ke stažení zde 

Statistická data - Tabulky:

Počet obyvatel území MAS 2008-2012

Počet nezaměstnaných v území 2008-2011

Počet podnikatelských subjektů

Počet státních organizací na území MAS

Počet zemědělských podnikatelů

Počet živnostníků

Hromadná ubytovací zařízení - hotely, motely

Ubytování, stravování a pohostinství na území 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Zdravotní a sociální péče na území MAS

Zpracovatelký průmysl

Stavebnictví

Těžba a Průmysl na území

Administrativní a podpůrné činnosti

Činosti v oblasti nemovitostí

Doprava a skladování v území

Informační a komunikační činnosti

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

RES – Nezařazeno

RES – Ostatní činnosti

RES – Peněžnictví a pojišťovnictví

RES - právní forma - Akciové společnosti 

RES - právní forma - Družstevní organizace

RES - právní forma - Obchodní společnosti na území

RES – právní forma – Ostatní

RES – právní forma – Svobodná povolání

RES - právní forma - Akciové společnosti 

RES – Profesní, vědecké a technické činnosti

RES - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

RES - Vzdělávání 

RES - Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpad. vodami, odpady a sanacemi

RES -Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Školství

Zdravotnická a sociální zařízení

 

Statistická data - Tabulky II (xls):

tabulka Zemědělství, lesnictví, rybářství

tabulka CELKOVÁ VÝMĚRA

tabulka LESNÍ POZEMKY

tabulka NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

tabulka ORNÁ PŮDA

tabulka OSTATNÍ PLOCHY

tabulka OVOCNÉ SADY

tabulka RES - Doprava a skladování

tabulka RES – Nezařazeno

tabulka RES - Ostatní činnosti

tabulka RES - počet podnikatelských subjektů

tabulka RES - právní forma - Akciové společnosti

tabulka RES - právní forma - Družstevní organizace

tabulka RES - právní forma - Obchodní společnosti

tabulka RES - Profesní, vědecké a technické činnosti

tabulka RES – Stavebnictví

tabulka RES - Těžba a dobývání

tabulka RES – Vzdělávání

tabulka RES – Zásob. vodou_ činnosti souvis. s odpad. vodami, odpady a sanacemi

tabulka RES - Zdravotní a sociální péče

tabulka RES - Zpracovatelský průmysl

tabulka RES -Administrativní a podpůrné činnosti

tabulka RES -Činnosti v oblasti nemovitostí

tabulka RES -Informační a komunikační činnosti

tabulka RES -Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

tabulka RES -Peněžnictví a pojišťovnictví

tabulka RES -Těžba a Průmysl celkem

tabulka RES -Ubytování, stravování a pohostinství

tabulka RES -Velkoobchod a maloobchod_ opravy a údržba motorových vozidel

tabulka RES -Veřejná správa a obrana_ povinné sociální zabezpečení

tabulka RES -Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

tabulka TRVALÉ TRAVNÍ PROSTORY

tabulka VODNÍ PLOCHY

tabulka ZAHRADY

tabulka ZASTAVĚNÉ PLOCHY A NÁDVOŘÍ

tabulka ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

tabulky RES- právní forma -Státní organizace

tabulka Míra nezam. - Dosažitelní uchaz. Celkem

tabulka Míra nezam. - Dosažitelní uchaz. Muži

tabulka Míra nezam. - Dosažitelní uchaz. Ženy

tabulka Počet mladistvých uchazečů (do 18 let věku)

tabulka Počet uchazečů - absolventů

tabulka Počet uchazečů - celkem

tabulka Počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců

tabulka Počet uchazečů - OZP - celkem

tabulka Počet uchazečů ve věku 50 let a více - celkem

tabulka Podíl nezaměstnaných osob

tabulka Průměrný věk uchazečů - celkem

tabulka RES - právní forma - Ostatní

tabulka RES - právní forma - Svobodná povolání

tabulka RES - právní forma - Zemědělští podnikatelé

tabulka RES - právní forma - Živnostníci

tabulka Samost. ordinace prakt. lék. gynekologa vč. detaš. prac.

tabulka Detaš. pracoviště zdravotních středisek

tabulka Domovy pro seniory - počet

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - hotely, motely

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - kempy, chatové osady

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - ostatní zařízení

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - penziony

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - turistické ubytovny

tabulka Mateřská škola - POČET TŘÍD

tabulka Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

tabulka Obyvatelé ve věku 0-14 let celkem

tabulka Obyvatelé ve věku 15-64 let celkem

tabulka Obyvatelé ve věku 65 a více let celkem

tabulka Ostatní samostatná zařízení vč. detaš. pracoviště

tabulka Počet obyvatel k 31.12. - celkem

tabulka Počet obyvatel k 31.12. - ženy

tabulka Přistěhovalí celkem

tabulka Samost. ordinace lékaře specialisty vč. detaš. pracoviště

tabulka Samost. ordinace prakt. lék. pro děti a dorost vč. detaš. Prac.

tabulka Samost. ordinace prakt. lék. stomatologa vč. detaš. Prac.

tabulka Samostná ordinace prakt. lékaře pro dospělé vč. detaš. prac.

tabulka Středisko záchr. služby a rychlé zdrav. pomoci vč. detaš. pr.

tabulka Vystěhovalí celkem

tabulka Základní škola - jen první stupeň (1. - 5. ročník) POČET TŘÍD

tabulka Základní škola - celkem POČET TŘÍD

tabulka Základní škola - první i druhý stupeň (1. - 9. ročník) POČET TŘÍD

tabulka Základní umělecké školy POČET ŠKOL

tabulka Zařízení lékárenské péče (lékárny) vč. detaš. Pracoviště

tabulka Zemřelí celkem

tabulka Živě narození celkem

 

Statistická data - mapy:

Hospodářsky slabé regiony 

Velkoplošná chráněná území

Ekonomický a inovační potenciál 

Územní členění dle Koeficientu ekologické stability

Mapa významných památek

Území ERDV

MAPA MAS Rozkvět

 

Evaluace Programového období 2007-2013 a Příprava Programového období 2014-2020:  zapojení pracovníků MAS se do šetření přínosů principů partnerství (IREAS - studie ke stažení), připomínkování PRV 2014-2020 a OP AT-CZ 2014-2020.