Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:65
TÝDEN:943
CELKEM:1507553

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity

ukončena, informace k hodnocení níže

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

02. 05. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

02. 05. 2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 05. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 08. 2021

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

2 000 000 CZK

 

- Seminář pro příjemce k 1. výzvě MAS z OPZ - Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity, 17.11.2017, Frymburk , pozvánka zde, prezentace zde

 

Závěrečné ověření ze strany ŘO OPZ:

ŘO v závěrečném ověření způsobilosti neidentifikoval nedostatky, které by měla MAS za povinnost napravovat. Žadatelům projektů doporučených k financování rozhodovacím orgánem MAS bude ze strany ŘO zasláno Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře. V rámci toho budou požadovány změny a doplnění žádostí. Za účelem provedení úpravy žádosti před vydáním právního aktu bude žádost vrácena prostřednictvím IS KP14+. V případě zájmu se o pomoc obracejte na pracovníky MAS. 

 

Výběr projektů:

Správní rada MAS na svém jednání dne 10.8. doporučila k financování z OPZ oba tyto projekty. Rozhodnutí o podpoře projektu může být změněno na základě závěrů přezkumů negativních výsledků výběrového procesu. Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

Hodnocení žádostí:

V rámci této výzvy byly podány 2 projekty, které prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení TJ Sokol Lhenice

Hodnotící tabulka Spolek FČAS

Externí odborný posudek TJ Sokol Lhenice

Externí odborný posudek Spolek FČAS

Zápis z proškolení členů výběrového orgánu MAS

Prezenční listina z proškolení členů výběrového orgánu

 

Text výzvy

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 3 – Stanovy MAS Rozkvět, z.s.
Příloha č. 4 - Jednací řád MAS Rozkvět, z.s.

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE

 

Seminář pro žadatele dne 3.5.2017 od 14.30 hodin ve Lhenicích, pozvánka zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumentace:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (verze 6, platná od 1.5.2017)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6, platná od 1.5.2017)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A5, platná od 14. 3. 2017)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1.5.2017)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osobyPokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 5)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Vzor přihlášky zařízení péče o děti

Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard)

 

Aktuální verze těchto dokumentů a další podklady  jsou dostupné na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz