Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:12
DNES:54
TÝDEN:932
CELKEM:1507542

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva MAS č. 3 z OPZ: KOMUNITNÍ CENTRA A KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE – I.

ukončena, informace k hodnocení níže

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

07 09. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

07 09. 2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

19. 10. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 09. 2021

Finanční alokace výzvy

3 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

3 000 000 CZK

 

- Seminář pro příjemce k této 3. výzvě MAS z OPZ, 3.5.2018, Chelčice , pozvánka zde, prezentace zde

 

Na základě závěrečného ověření ze strany ŘO OPZ došlo k opětovnému hodnotícímu procesu ze strany MAS:

Hodnocení žádostí:

Do výzvy byl podán 1 projekt, který prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Výběr projektů:

Správní rada MAS na svém jednání dne 21.2.2018 doporučila k financování z OPZ podanou žádost.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

 

Hodnocení žádostí:

Do výzvy byl podán 1 projekt, který prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcným hodnocením:

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS - Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení

Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Externí odborný posudek projektu

 

Výběr projektů:

Správní rada MAS na svém jednání dne 16.11. doporučila k financování z OPZ podanou žádost. Rozhodnutí o podpoře projektu může být změněno na základě závěrů přezkumů negativních výsledků výběrového procesu. Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Prezenční listina z jednání

 

 

Text výzvy

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 - Principy a vodítka komunitní práce

Příloha č. 4 – Stanovy MAS Rozkvět, z.s.

Příloha č. 5 - Jednací řád MAS Rozkvět, z.s.

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ ZDE (žádost bude v systému zpřístupněna s datem vyhlášení výzvy MAS)

 

Seminář pro žadatele se konal dne 11.9.2017 od 13 hodin ve Lhenicích, pozvánka zde, prezentace ze semináře zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumentace:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (verze 6, platná od 1.5.2017)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 6, platná od 1.5.2017)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A5, platná od 14. 3. 2017)

Obvyklé ceny a mzdy platy (platná od 1.5.2017)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Vzor Pracovní výkazPříklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osobyPokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 5)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard)

 

Aktuální verze těchto dokumentů a další podklady  jsou dostupné na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz