Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:181
TÝDEN:181
CELKEM:1489632

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

4. výzva z Programu rozvoje venkova

ukončena

 

Zápis z jednání výběrové komise MAS ze dne 3.5.2018 zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 4 PRV.  Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

Dne 3.4. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV MAS Rozkvět, z.s. ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo zaregistrováno v 5 z 6 vyhlášených fichí celkem 26 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 12 896 183,- Kč.

Seznam přijatých projektů

 

MAS ROZKVĚT, z. s., vyhlašuje dne 5. března 2018 svou 4. výzvu PRV.

Text výzvy

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF:

Souhlas s výzvou č.4

Přehled Fichí: 

* k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Mikropodniky

Fiche 2 - Zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 - Zemědělské podniky

Fiche 4 - Lesnické technologie

Fiche 5 - Krátké řetězce

Fiche 6 - Cestovní ruch

 

KONZULTACE K VÝZVĚ A SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Seminář pro žadatele proběhne dne 14.3.2018 od 14,30 hod v sídle MAS Rozkvět (Školní 124, 38402 Lhenice). Prezentace ze semináře zde.

K Výzvě MAS Rozkvět č. 4 PRV budou probíhat březnové čtvrtky konzultační dny v obci SEDLEC na obecním úřadě a to vždy čtvrtek (8., 15., 22., 29. března) od 12,30 do 16,00 hod, po předchozí telefonické domluvě, lze konzultovat projektové žádosti samozřejmě také v kanceláři MAS Rozkvět ve Lhenicích.

Ohledně registrace na seminář a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na pí. Moniku Hůrskou, mail kancelar@masrozkvet.cz, tel.: 774139464 

 

 

PRAVIDLA A DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Pravidla - obecné podmínky (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)


Dokumenty MAS:

Etický kodex

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Rozkve t 2014 – 2020 pro Program rozvoje venkova (PRV)

 

Přílohy stanovené MAS:

Příloha - Prohlášení o inovaci


Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 18 - Osnova podnikatelského plánu spolupráce

Příloha č. 19 - Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV