Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:38
TÝDEN:2045
CELKEM:1506208

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

5. výzva z Programu rozvoje venkova

ukončena

 

Zápis z jednání výběrové komise MAS ze dne 21.8.2018 zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzve č. 5 PRV. Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

Dne 16.7.2018 byl v rámci Výzvy č. 5 PRV MAS Rozkvět, z.s. ukončen příjem žádostí o dotaci v rámcí opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto datu bylo celkem 36 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 12 075 977,- Kč.

Seznam přijatých projektů

 

MAS ROZKVĚT, z. s., vyhlašuje dne 15.června 2018 svou 5. výzvu PRV, s příjmem projektů od 29.6.2018 do 16.7.2018.

Text výzvy

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF:

Souhlas s výzvou č. 5

 

Přehled Fichí: 

* k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Mikropodniky

Fiche 2 - Zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 - Zemědělské podniky

Fiche 4 - Lesnické technologie

Fiche 5 - Krátké řetězce

Fiche 6 - Cestovní ruch

 

KONZULTACE K VÝZVĚ A SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Seminář pro žadatele proběhne dne 20.6.2018 od 14,30 hod v sídle MAS Rozkvět (Školní 124, 38402 Lhenice). Prezentace ze semináře zde.

Ohledně registrace na seminář a konzultace Vašich projektových žádostí se obracejte na pí. Moniku Hůrskou, mail kancelar@masrozkvet.cz, tel.: 774139464 

 

PRAVIDLA A DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Pravidla - obecné podmínky (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)

 

Dokumenty MAS:

Etický kodex

Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020 pro Program rozvoje venkova (PRV)

 

Přílohy stanovené MAS:

Příloha - Prohlášení o inovaci

 

Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

  • Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály

Příloha č. 7 pastevní areály

  • Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež

Příloha č.7 vodní drůbež

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 17 - Čestné prohlášení de minimis

Příloha č. 18 - Osnova podnikatelského plánu spolupráce

Příloha č. 19 - Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV