Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:221
TÝDEN:968
CELKEM:1470272

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení,

 

jak jsme již avizovali, v roce 2020 (předpoklad jaro) plánujeme vyhlášení dlouho očekávané výzvy do Programu rozvoje venkova, která bude svou podporou zaměřena na obce (konkrétně článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech).

V souvislosti s přípravou této výzvy si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při průzkumu oblastí a přibližné alokace Vašich projektových záměrů. Informace od Vás nám umožní nastavit výzvu tak, aby odpovídala Vašim potřebám.

Věnujte, prosím, tedy čas vyplnění krátkého průzkumu, který je připraven k vyplnění zde: dotace-pro-zadatele-2/vyzvy-mas-pro-zadatele/vyzvy-prv/dotaznik-clanek-20/

Na každý projekt vyplňte samostatný formulář.

Prosíme o vyplnění ankety nejpozději do 4.10.2019.

 
 
Oblasti podpory jsou:   
·       Veřejná prostranství v obcích
·       Mateřské a základní školy
·       Vybrané kulturní památky
·       Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 

Společné podmínky:

  • Podpora je poskytována ve výši 80 %
  • Povinnou přílohou k Žádosti o dotaci je Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
  • Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů;
  •  Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč;

 

Veřejná prostranství v obcích

Žadatel : Obec nebo svazek obcí.

Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

 

Mateřské a základní školy

Žadatel : Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

 

Vybrané kulturní památky

Žadatel : Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity.

Dotazník článek 20