Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:266
TÝDEN:1013
CELKEM:1470317

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OP TAK – Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Cílem je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy,
a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro malé a střední podniky na venkově
a zároveň s cílem též oslovit prvožadatele.

I pro programové období 2021-2027 je opět součástí aktivit v rámci realizace CLLD operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK.

 

Harmonogram výzev 2024 

 

Oprávněný žadatel:

  • Tento program je určen malým až středně velkým podnikům (dle definice GBER, do 250 zaměstnanců)
  • Není v likvidaci
  • Je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu

Způsobilé výdaje:

  • Nákup přístrojů pro robotizaci / digitalizaci / automatizaci podniku
  • Vytvoření webu, eshop stránek
  • Komunikační infrastruktura (kabeláže, servery, převodníky) , identifikační prvky (čárové/QR kódy, čtečky, tablety), výpočetní technika (routery)

Nepodporované aktivity: 

  • Stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení vozidel, pořízení nábytku

 

Přes MAS budou tak žadatelé podávat podnikatelské záměry.  Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+.

Více informací na webu MPO - www.mpo.cz

 

Žadatel je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu

 

Dokument k často kladeným otázkám (FAQ): 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/09/faq-tech-mas-i.pdf

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2024/01/techno-mas-faq-ii-170124-v1.pdf

Doplňující informace k aktivitám:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.  

Důležitá podmínka:

Výběrem jedné nebo více z následujících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z níže uvedených aktivit (a-c) sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Podmínky výrazného posunu jsou následující:

  • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku 
  • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu 
  • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci

 

Podporované aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu. 

   * robotizace - fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, je nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)

   * automatizace - úsudek člověka nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)

   * digitalizace procesu vývoje výrobku- vývoj výrobku v CAD/CAM, systémová evidence skladového hospodářství a zásob, EDI, implementace podnikového IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)

b) E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;  

   * e-shop - webové stránky s integrací skladového hospodářství, systémem plánování výroby (čas dodání atp.)

   * cloud computing - služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu - dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD).

c) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.  

   * komunikační infrastruktura - zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.)

   * identifikační infrastruktura - prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálů či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.)

   * výpočetní technika - zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, které jsou součástí projektu. Přípustná není obměna, pakliže je současné vybavení dostatečné pro provoz pořizovaných SW.