#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva MAS č. 9 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování - III.

ukončena, nebyl podán žádný projekt

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 02. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

28. 02. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 02. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

29. 04. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12. 2022

Finanční alokace výzvy 3 953 000,01 Kč

 

Text výzvy

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 4 Údaje o sociální službě (excel soubor ke stažení)

Příloha č. 5 Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4 Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) (excel soubor ke stažení)

 

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt.

 

Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 9 se uskuteční dne 25.3.2019 od 14.00 hodin ve Lhenicích. Pozvánka na seminář zde. Prezentace ze semináře zde.

 

Pravidla OPZ a další dokumentace:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ (verze 9, platná od 1.11.2018)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (verze 9, platná od 1.11.2018)

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (verze A8, platná od 1.11.2018)

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci, žádosti o platbu a žádosti o změnu (verze A7, platná od 1.11.2018)

Obvyklé ceny a mzdy/platy (platné od 1.5.2018)

Pomůcka identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Vzor Pracovní výkaz, Příklady vykonávaných činností do pracovního výkazu

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6), Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (verze 8, platná od 3.1.2019)

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Šablony pro vytvoření povinných nástrojů (povinný plakát, dočasná deska, stálá deska nebo billboard)

 

Aktuální verze těchto dokumentů a další podklady  jsou dostupné na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz