Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:28
TÝDEN:2035
CELKEM:1506198

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MAS Rozkvět zavádí MA21 ..... 

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů.

MA21 je založena na účasti a ve spolupráci s místním obyvatelstvem i organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je proces realizovaný mj. prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. 

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí v jednotlivých obcích, městysech a městech by se daly nazvat MA21 ....  také proto je dobré tyto jednotlivé činnosti propojovat tak, aby se staly komplexem,  součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. 

MAS Rozkvět, z.s. se implementací MA21 zabývá již řadu let a na principech MA21 založila také svou rozvojou strategii.

I proto si můžeme náš název rozšířit na "Zdravá MAS" 

Oficiálním orgánem MA21 MAS Rozkvět je Správní rada MAS Rozkvět. Zápisy ze schůzí případně výtahy z jednání oficiálního orgánu MA21 tak naleznete přímo v sekci Dokumenty.

MAS Rozkvět členem NSZM

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech  se v roce 2013 stal řádným členem Národní sítě zdravých měst ČR.

Řídící struktura Projektu Zdravá MAS Rozkvět se aktuálně sestává z:

Radek ROTHSCHEDL, zodpovědný za realizaci Projektu Zdravá MAS (politického zástupce MAS)

Milada TROBLOVÁ, koordinátorka Projektu Zdravá MAS (výkonný pracovník na úrovni managementu MAS)

Členský příspěvek pro první rok členství MAS v NSZM je 5.000,-- Kč. V dalších letech z členství vyplývá pro MAS finanční závazek pravidelného ročního příspěvku stanovený Valnou hromadou NSZM ČR. Obce ze zájmového území MAS do 2.000 obyvatel se díky našemu členství stát členy NSZM zdarma.

Pravidla pro naplňování standardů MA21 pro MAS naleznete zde.

Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR) je asociací, která byla v České republice založena v roce 1994 a zastřešuje NSZM ČR desítky měst, obcí, mikroregionů a krajů. Od roku 2007 ječlenství nabízeno i Místním akčním skupinám. Asociace je založena jako sdružení právnických osob dle § 20fa násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění zák. č. 47/1992 Sb.

Asociace se zaměřuje zejména na oblast veřejné správy a metodické vedení územních samospráv. Posláním NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agendy 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb.

Členství MAS Rozkvět v Národní síti Zdravých měst ČR bylo navrženo zejména s ohledem na dlouhodobé know-how v zavádění mezinárodních standardů (místní Agenda 21). Mezi další výhody členství v asociaci patří možnost sdílení dobré praxe mezi členy, informovanost (akce, projekty, granty), přístup ke vzdělávání (zavádění MA21, udržitelný rozvoje, práce s veřejností atp.) V neposlední řadě je snaha o „Zdravou MAS“ dobrou vizitkou pro občany, návštěvníky i partnery MAS Rozkvět.


PROJEKT ZDRAVÁ MAS ROZKVĚT - DEKLARACE

Pozvánka Fórum starostů 2022 

Principy a přínos MA21

Principy OSN a EU pro Zdravé municipality:


 Podpora zdraví a kvality života
Udržitelný rozvoj – místní postup k propojení oblastí : sociální- ekonomická-životní prostředí Participace veřejnosti – partnerství v komunitě
Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita, zdravý životní styl lidí, odpovědnost vůči budoucím generacím a stav životního prostředí – město jako domov.

Přínos členství v Národní síti Zdravých měst ČR:

 • Zastřešení významnou mezinárodní autoritou
 • Principy a doporučení EU pro strategický rozvoj
 • Informace a služby k finančním zdrojům ( fondy EU)
 • Síťová spolupráce a výměna zkušeností (ČR i zahraničí)
 • Pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje
 • Spolupráce s odbornými partnery
 • Vizitka

 

O místní Agendě 21

  Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

  MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

  Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

 

MA21 lze zavést akcí v rámci zastupitelstev:

 • výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
 • začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů nebo provádět dalšími aktivitami v rámci širších společenství a celků:
 • zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
 • poradenství, konzultační a informační činnost
 • zapojování veřejnosti do rozhodování
 • spolupráce, partnerství
 • vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
 • měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
 • sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI).

 

Vysvětlení pojmů:

Agenda 21 Dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.
Místní Agenda 21 (MA21) Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.
Místní Slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
21 Vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).

 

Více o MA21.

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro MA21

Kritéria MA21 pro MAS

Koncepce rozvoje MA21 do roku 2020

 

 

CZ-AT-DE ŠUMAVSKÝ DIALOG

Budujeme „Zelenou střechu Evropy“ pro další generace

Na prvním přeshraničním Šumavském dialogu bude diskutováno o tématech hospodářství, práce, energie,
infrasruktury, mobility, zemědelství, lesnictví, školství, turistiky, volného času, kultury, sportu.

Diskuze u tématických stolů se bude zabývat otázkami:

• Kde probíhala dopsud v regionu trojmezí úspěšná (nějaká) spolupráce?
• Kde by bylo třeba spolupáci do budoucna udržet případně rozvinout?

Vaše expertní názory jsou pro nás důležité!

Zveme Vás jako regionálního experta srdečně na tuto debatu v rámci letošní výstavy Böhmerwaldmesse.

Poprvé Šumavský dialog organizuje vedení výstavy Böhmerwaldmesse po dohodě a ve spolupráci s kancelářemi EUREGIA a LEADER regionů LAG Donau- Böhmerwald (AT), MAS Rozkvět (CZ) a LAG Passauer Land (DE)

Kdy: Pátek 4. srpna 2017, 14:00 až 17:00 hodin
Kde: Zasedací místnost v budově společnosti Geb. Resch GmbH & CoKG, Steinmühle 3, AT - 4161 Ulrichsberg

pozvánka na 1. Šumavský dialog (4.8.2017)


Reportáž ČT o Jarní škole NSZM 2013.