Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

LAG Chance in nature - ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI

 

INFORMACE O PROJETKU

Podstatou projektového záměru a cílem jeho komplexní realizace je posílení provázanosti dnes roztříštěných atraktivit cestovního ruchu v Jihočeském kraji ve specifické oblasti hipoturistiky, také v návaznosti na další typy turistiky a jejich významné rozšíření, a to vytvořením jednotné sítě hipostezek v regionu Jižních Čech (fáze I.-investiční projekt) a jejich marketingovou prezentací (fáze II.-neinvestiční projekt)

 

Cílem

- investiční fáze projektu je rozšíření stávající krajské sítě hipostezek formou instalace 20 veřejných odpočívadel pro hipoturisty.

- neinvestiční část identifikuje 300 km nově značených tras a zmapuje komplexní síť pro hipoturistiku v Jihočeském kraji a projekt marketingově podpoří ve formě účasti na 2 výstavách a presstripu.

 

Uvedené projekty (tzn. FÁZE A. a B.) mají souběžnou realizací obou částí záměru vybudovat dalších nejméně 300 km hipostezek, aktualizovat mapovou dokumentaci a cílenou propagací zvýšit povědomí o hipostezkách v jižních Čechách.

 

Výstupy projektu:

Neinvestiční část:

1) identifikace  a doznačení hipostezek v regionu Jihočeský  kraj v celkové délce 300 km jako základ pro prezentaci sítě hipostezek v regionu Jižní Čechy (viz celkový záměr, návaznost na infrastrukturní projekt A), instalace 300 směrových ukazatelů pro hipoturisty a 20 voděodolných map na místní infotabule (popř. obdobná veřejná místa)

2) nový propagační marketingový produkt věnovaný hipoturistům, sestávající především z výrazně inovované mapy Jihočeského kraje s doznačenými úseky (300 km), souborů lokálních map, aktualizovaných  www stránkách KRAJEM POD ŠUMAVOU a výrobě propagačního klipu na téma venkovská turistika na koni (určeno pro přenos na internetu a další prezentace).

Projekt bude prezentován na výstavách v ČR i zahraničí (částečně ve spolupráci s partnerem projektu Jihočeskou centrálou cestovního ruchu)

Realizace projektu: 201-2012

Stav projektu: schválen k financování ROP JZ Úřadem regionální rady Jihozápad NUTS II

 

Investiční část:

Zajištění výroby a kompletů 20 odpočívadel a jejich instalaci na vybraných pozemcích.

Každé jednotlivé odpočívadlo (variantní řešení dle dispozic pozemků) pro hipoturistiku bude sestávat z:

- Uvaziště pro koně

- Přístřešek pro koně

- Kruhová ohrada (corral)

- Informační panel

- Zastřešené sezení, stůl a dvě lavice

- Odpadkový koš

Materiálové provedení: dřevo

Provoz odpočívadel pro hipoturisty bude založen na veřejné dostupnosti těchto odpočívadel, s ohledem na bezpečnost i ochranu majetku získaného s podporou ROP budou odpočívadla primárně zřizována v dohledné vzdálenosti od současných hipostanic nebo obydlených sídel. Realizátor projektu a partner (KČT) zajistí pravidelnou údržbu jednotlivých souborů (sestava prvků v rámci odpočívadla - úvaziště, informační panel atd.).

Po uplynutí 5letého provozu budou jednotlivá odpočívadla předána do majetku vlastníků pozemků.

Realizace projektu: 2011-2013

Stav projektu: schválen k financování ROP JZ Úřadem regionální rady Jihozápad NUTS II.

publicita ROP NUTS II Jihozápad