Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obec Pištín - projekt Revitalizace části obce - multifunkční hřiště Češnovice

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.3.00/06.02102
Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.3 Revitalizace částí měst a obcí

Harmonogram projektu: 
Datum zahájení projektu: 2.1.2008
Datum zahájení fyzické realizace: 1. 4. 2011
Datum ukončení fyzické realizace: 30. 11. 2011
Datum ukončení projektu: 23.12.2011

Popis projektu: 
Záměrem projektu je revitalizace zanedbaných ploch v obci Češnovice (místní část obce Pištín) za účelem zlepšení estetického vzhledu a nového funkčního využití řešeného území obce. 

Realizací projektu bude vybudováno moderní víceúčelové hřiště na místě stávajících neudržovaných ploch - obdobně kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity doposud ve venkovských obcích místního regionu chybí.

V rámci projektu dále dojde ke zlepšení stavu veřejných prostranství v návesním prostoru obce, ve vazbě na revitalizaci území bude provedena modernizace místního informačního systému v obci (bezdrátový rozhlas). 

Realizací projektu dojde k odstranění hlavních funkčních a estetických závad řešeného území, projekt přispěje ke zkvalitnění infrastruktury občanské vybavenosti a zvýší tak kvalitu a dostupnost služeb pro obyvatele obce i spádového území obce. 

Výstupy projektu: 
Výstupem projektu je revitalizovaná část obce Pištín – místní část Češnovice, konkrétně:
· Vybudované víceúčelové hřiště s širokými možnostmi využití zahrnující:
- hřiště pro míčové sporty s asfaltovým povrchem
- cvičná lezecká stěna
- travnaté hřiště na malý fotbal
- stůl na stolní tenis
- dětské hřiště s prolézačkami
- vybavení pro sportovní činnosti
- venkovní mobiliář 
- zázemí hřiště (sklad a WC) 
· Obnovené plochy veřejných prostranství v řešeném návesním prostoru 
· Modernizovaný místní informační systém – bezdrátový rozhlas 

Financování projektu: 
Celkový rozpočet projektu: 4 998 371 Kč
Dotace ROP: 4 623 493,17 Kč (92,5%)
Spolufinancování obce: 374 877,82 Kč (7,5%)

Řídící tým projektu: 
Jaroslav Havel - vedoucí projektu
Radka Modrová - koordinátorka projektu
Kancelář ekonomického a finanční poradenství - manažer projektu

Více na http://www.pistin.cz/urad-obce/projekty-plany-a-ostatni-programy/multifunkcni-hriste-v-cesnovicich/

publicita ROP NUTS II JZ