Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Mapa projektů

Logo optp

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:97
TÝDEN:97
CELKEM:1344120

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

logo IROP

Projekt je financován z prostředků EU.

 

MAS Rozkvět 2014+  provozní a animační výdaje

Stručný popis projektu:

Projekt "MAS Rozkvět 2014+  provozní a animační výdaje" řeší financování zajištění administrativních procesů realizace SCLLD MAS Rozkvět,z.s., včetně animace SCLLD a animace škol OP VVV. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je efektivní realizace SCLLD MAS Rozkvět, z.s..- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014-2020 (SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020).
Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovské oblasti -regionu MAS Rozkvět, a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, v souladu s principy udržitelného
rozvoje, MA21 a horizontálními principy.
Obsahem projektu je příprava a realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, s plánovaným ukončením realizace projektu v roce 2023; realizaci projektu představují především provozní činnosti MAS, a to aktivity související s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD. Další významnou oblastí činností v rámci projektu jsou aktivity animace MAS, vzdělávání, výměny zkušeností z praxe zaměstnanců a povinných členů orgánu MAS, ostatních subjektů z území MAS apod.. Další součástí realizace je animace škol v rámci alokace OP VVV.
Tyto činnosti souvisí s cílovými skupinami projektu, kterými jsou především subjekty podílející se na plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s.; v rámci části alokace OP VVV jde o MŠ a ZŠ.

Výsledky projektu:

Základním administrativním procesem je systém výzev, součástí administrace je mj. proškolení realizátorů projektů, administrativní podpora realizátorů projektů při realizaci výběru dodavatelů, průběžné kontroly realizace projektů-administrativní i fyzická, pravidelný monitoring projektů a sběr informací pro evaluaci SCLLD, administrace vyúčtování projektů a poskytování součinnosti kontrolním
orgánům.
Zajištění animační činnosti, prvky propagace pro naplňování SCLLD ve vztahu k relevantním operačním programům a Programu rozvoje venkova: animační aktivity MAS budou sledovat požadovaný účel a tím je naplnění strategického plánu realizací individuálních projektů.
V souvislosti s rozčleněním SCLLD do jednotlivých realizačních opatření, programových rámců a alokace finančních prostředků v jednotlivých letech bude rozčleněn i systém propagace mezi potenciálními realizátory individuálních projektů a to mezi obcemi, školami, neziskovými organizacemi, mezi zemědělci, potravináři a podnikateli, především MSP, a dalšími subjekty.
Cílem animačních aktivit je maximum motivovaných potenciálních žadatelů a následně zpracovaných a zrealizovaných kvalitních projektů a naplnění strategických cílů SCLLD a jeho harmonogramu; u animace OPVVV jde o CS školy.
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci SCLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců.
Mezi základní komunikační aktivity MAS řadíme zajištění dostatečné propagace SCLLD, informování
žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi
zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora
žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů.
Animaci chápeme jako prostředek společenské změny, funkcí a úkolem animace je také budování lidských vztahů, zkvalitnění poradenství, pomoc s ohledem na lokální potřeby, všeobecné zkvalitnění a rozšíření aktivit MAS včetně PR a rozšiřování informací a propagace vlastních výsledků.