Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:170
TÝDEN:917
CELKEM:1470221

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

logo IROP

Projekt je financován z prostředků EU.

 

MAS Rozkvět 2014+  provozní a animační výdaje

Stručný popis projektu:

Projekt "MAS Rozkvět 2014+  provozní a animační výdaje" řeší financování zajištění administrativních procesů realizace SCLLD MAS Rozkvět,z.s., včetně animace SCLLD a animace škol OP VVV. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je efektivní realizace SCLLD MAS Rozkvět, z.s..- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014-2020 (SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020).
Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovské oblasti -regionu MAS Rozkvět, a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, v souladu s principy udržitelného
rozvoje, MA21 a horizontálními principy.
Obsahem projektu je příprava a realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, s plánovaným ukončením realizace projektu v roce 2023; realizaci projektu představují především provozní činnosti MAS, a to aktivity související s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním a evaluací strategie CLLD. Další významnou oblastí činností v rámci projektu jsou aktivity animace MAS, vzdělávání, výměny zkušeností z praxe zaměstnanců a povinných členů orgánu MAS, ostatních subjektů z území MAS apod.. Další součástí realizace je animace škol v rámci alokace OP VVV.
Tyto činnosti souvisí s cílovými skupinami projektu, kterými jsou především subjekty podílející se na plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s.; v rámci části alokace OP VVV jde o MŠ a ZŠ.

Výsledky projektu:

Základním administrativním procesem je systém výzev, součástí administrace je mj. proškolení realizátorů projektů, administrativní podpora realizátorů projektů při realizaci výběru dodavatelů, průběžné kontroly realizace projektů-administrativní i fyzická, pravidelný monitoring projektů a sběr informací pro evaluaci SCLLD, administrace vyúčtování projektů a poskytování součinnosti kontrolním
orgánům.
Zajištění animační činnosti, prvky propagace pro naplňování SCLLD ve vztahu k relevantním operačním programům a Programu rozvoje venkova: animační aktivity MAS budou sledovat požadovaný účel a tím je naplnění strategického plánu realizací individuálních projektů.
V souvislosti s rozčleněním SCLLD do jednotlivých realizačních opatření, programových rámců a alokace finančních prostředků v jednotlivých letech bude rozčleněn i systém propagace mezi potenciálními realizátory individuálních projektů a to mezi obcemi, školami, neziskovými organizacemi, mezi zemědělci, potravináři a podnikateli, především MSP, a dalšími subjekty.
Cílem animačních aktivit je maximum motivovaných potenciálních žadatelů a následně zpracovaných a zrealizovaných kvalitních projektů a naplnění strategických cílů SCLLD a jeho harmonogramu; u animace OPVVV jde o CS školy.
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci SCLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců.
Mezi základní komunikační aktivity MAS řadíme zajištění dostatečné propagace SCLLD, informování
žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi
zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora
žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů.
Animaci chápeme jako prostředek společenské změny, funkcí a úkolem animace je také budování lidských vztahů, zkvalitnění poradenství, pomoc s ohledem na lokální potřeby, všeobecné zkvalitnění a rozšíření aktivit MAS včetně PR a rozšiřování informací a propagace vlastních výsledků.