Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:171
TÝDEN:171
CELKEM:1489622

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

CISTERSCAPES

 

Tisková zpráva: Oznámení o udělení značky EHL  (04/2024)

CISTERSCAPES 04 2024 EHL

 

Aktuální prezentace nominace sítě CISTERSCAPES na označení EHL - stav 10/2022.

prezentace v českém jazyce (14.96 MB)

prezentace v německém jazyce (14.96 MB)

 

Applying for 

Projekt „ CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“ se stane základem široké mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je vytvoření evropské sítě regionů, v nichž se doposud nacházejí krajiny významně ovlivněné působením jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu. Současně má tato síť ambice získat prestižní označení Evropské dědictví (EHL) tak, aby bylo možno zdůraznit mimořádný význam krajiny cisterciáků pro evropskou historii. Celkově se na mezinárodním projektu podílí 17 partnerů z Německa, České republiky, Rakouska, Slovinska, Polska a Francie. Hlavním realizátorem projektu je Landkreis Bamberg (Bavorsko), smluvními partnery v projektu jsou MAS Rozkvět, z.s. (klášter Vyšší Brod, Jihočeský kraj), MAS Světovina, o.p.s. (klášter Plasy, Západočeský kraj), MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. (klášter Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina) a MAS Buchlov, z.s. (klášter Velehrad, Zlínský kraj).

Významnou finanční podporu MAS Rozkvět, z.s. na spolufinancování vybraných aktivit projektu poskytl Jihočeský kraj.

Cisterciácké krajiny napříč Evropou budou v rámci realizace projektu prozkoumány a zachyceny ve velkém měřítku, jednotně, metodami dokumentace historické kulturní krajiny. Do inventarizace se zapojí nejen odborné týmy, ale také zájemci přímo z jednotlivých lokalit v rámci terénních průzkumů. Současně budou použity moderní technologie pro topografické terénní průzkumy a vizualizaci 3D. Výsledky inventarizace budou zpracovány na úrovni osvětové pro širokou veřejnost a edukačně pro děti a mládež tak, aby bylo možné co nejlépe podpořit zvýšení povědomosti o společné evropské identitě cisterciáckých krajin a jejich vlivu na naši vlast, historii i přítomnost.

Projekt také zaměří pozornost na zvýšení hodnoty zapojených regionů z hlediska turismu, vzniknou jak lokální historicko-turistické bedekry, tak návrhy mezinárodních cestovatelských tras anebo mobilní aplikace pro vizualizaci, která umožní propojit virtuální rozšířenou realitu se zážitkem osobní návštěvy kulturní krajiny.

 

Webové stránky projektu

 

Leták - přípravná fáze projektu (12/2019), klášterní krajina Vyšší Brod (MAS Rozkvět, Jihočeský kraj)

Tisková zpráva (10/2019) - setkání partnerů projektu v přípravné fázi - DE, CZ (překlad)

Tisková zpráva (11/2021) - předání nadnárodní žádosti o udělení označení European Heritage Label - CZ/DE (520.76 kB) (překlad), foto (1.24 MB)

 

NOVÉ LOGO - 04/2024 - CISTERSCAPES   (2024)

Logo projektu CISTERSCAPES (2019)

Banner podpořeného projektu TNC I. - partner LAG Bamberg e.V. (Bavorsko,  LEADER)

 

Cisterciáci utvářeli evropskou kulturní krajinu jako žádná jiná skupina ve středověku. Na nejvyšší úrovni znalostí své doby vytvořili nové typy krajiny a rozšířili je po celé Evropě. To je na mnoha místech patrné i dnes. Receptem na úspěch cisterciáckých mnichů bylo navazování kontaktů a pravidelná výměna zkušeností. Byli to aktivní Evropané a zanechali trvalou stopu v naší kulturní krajině.

Po stopách "bílých mnichů" dnes Cisterciácká cesta opět spojuje lidi a krajinu našeho projektu - na více než 5 000 km. Základní evropský princip jednoty v rozmanitosti, podpořený společnými hodnotami, je vlastní cisterciáckým krajinám spojujícím Evropu.  Nová trasa spojuje cisterciácké krajiny z Francie přes Německo do Polska, České republiky, Rakouska a Slovinska. Zde se můžete setkat s přeshraniční sítí, která již mnoho století před založením Evropské unie realizovala myšlenku jednoty v rozmanitosti.

Pěší turistika je nejpřirozenější, nejudržitelnější a nejekologičtější způsob poznávání. Pojďte objevit fascinující kus evropské kulturní historie na Cisterciácké cestě!

Leták ke stažení zde  v českém jazyce - část 1, část 2

Cisterciácká cesta Střední Evropou

úvodní slovo

 

Mezi cíle označení „Evropské dědictví“ patří upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů, a zejména mladých lidí, s Evropskou unií na základě společných hodnot a prvků evropských dějin a kulturního dědictví, docenění významu národní a regionální rozmanitosti a posílení vzájemného porozumění a mezikulturního dialogu.


Označení poskytuje evropským občanům nové možnosti poučit se o společném, a přesto rozmanitém kulturním dědictví, o našich společných dějinách a o hodnotách a úloze EU.


Označení „Evropské dědictví“ se uděluje pamětihodnostem, které mají velkou symbolickou hodnotu pro Evropu a které vyzdvihují společné evropské dějiny a budování Evropské unie (EU) a rovněž evropské hodnoty a lidská práva, na nichž je založena evropská integrace.


Pravidla a postupy týkající se označení „Evropské dědictví“ jsou stanoveny v právním dokumentu, konkrétněji v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU. Uchazeči o označení by si měli prostudovat tyto pokyny i uvedené rozhodnutí. Pamětihodnosti ucházející se o označení se v případě dotazů týkajících se jejich účasti na iniciativě „Evropské dědictví“ a předběžného výběru na vnitrostátní úrovni mohou obracet na kontaktní místo ve své zemi.


Výběr pamětihodností probíhá ve dvou fázích. Nejdříve musí být proveden předběžný výběr pamětihodností na vnitrostátní úrovni. Poté panel nezávislých odborníků pod vedením Komise uskuteční konečný výběr.
Za účelem udělení označení pamětihodnosti usilují o dosažení těchto konkrétních cílů:
a) zdůraznit jejich celoevropský význam;
b) zvýšit povědomí evropských občanů, a zejména mladých lidí, o jejich společném kulturním dědictví;
c) usnadnit sdílení zkušeností a výměny osvědčených postupů po celé Unii;
d) posílit a zlepšit přístup ke kulturnímu dědictví pro všechny, zejména pro mladé lidi;
e) posílit mezikulturní dialog, zejména mezi mladými lidmi, prostřednictvím
vzdělávání v oblasti umění, kultury a historie;
f) podporovat synergie mezi kulturním dědictvím na jedné straně a soudobou tvorbou a tvořivostí na straně druhé;
g) přispět k atraktivitě a hospodářskému a udržitelnému rozvoji regionů, zejména prostřednictvím kulturního cestovního ruchu.

 

Celý metodický dokument ke stažení zde.

 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011,kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení „Evropské dědictví

brožura ROZMANITOST V JEDNOTĚ  (texty v českém jazyce najdee na str. 76-84); brožura vznikla jako doprovodný materiál pro výstavu "Cisterciácké klášterní krajiny ve Střední Evropě" v roce 2018 (zachycuje základní informace o principech rozvoje klášterních krajin ve vazbě na provoz cisterciáckých klášterů ve středověku, z českých klášterůzahrnuje Plasy)

 

Aktuální informace o záměru kandidatury sítě CISTERSCAPES kandidovat na přidělení značky EHL (654.02 kB) (European Heritace Label)

Memorandum o porozumění a spolupráci (442.79 kB) "Cisterciácké krajiny spojující Evropu" na území České republiky

 

Žádost o přidělení označení EHL - klášterní krajina Plasy

Žádost o přidělení označení EHL - klášterní krajina Velehrad

Žádost o přidělení označení EHL - klášterní krajina Vyšší Brod

Žádost o přidělení označení EHL - klášterní krajina Žďár nad Sázavou

Žádost o přidělení označení EHL - nadnárodní část

 

Letter of intent (memorandum o spolupráci/ prohlášení o porozumění) (EN) (255.24 kB)  pracovní verze 03 2021

Letter of intent (memorandum o spolupráci/ prohlášení o porozumění) (DE) (260.59 kB)  pracovní verze 03 2021

Letter of intent (memorandum o spolupráci/ prohlášení o porozumění) (CZ) (16.68 kB)  pracovní verze 03 2021

 

 

 

 

Projekt: Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu

 

Co je očekávaným výsledkem projektu?
 • zvýšení známosti konkrétního místa (v ČR jde o tyto lokality: Plasy, Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Velehrad) a turistické návštěvnosti místa
 • zvýšení příjmů z cestovního ruchu a turismu (návštěvnické poplatky a daně, spotřeba v místě) a zaměstnanosti v tomto oboru (současně posílení oboru souvisejících služeb) v místě

Prostředkem pro dosažení těchto výsledků je zařazení památek mezi mimořádné kulturní dědictví Evropy.

 

Jak toho výsledku bude dosaženo?
 • zařazení konkrétního místa do sítě „Cisterciácké klášterní krajiny“ 
 • udělení označení „EHL“ (EHL = Evropské kulturní dědictví) celé této síti
 • propagace konkrétních míst v rámci sítě – společná prezentace na úrovni EHL, vytvoření společného (Evropa) i regionálních (CZ) a lokálních návštěvnických produktů (produkt = pobídka/ nabídka pro návštěvníky – turistické/návštěvnické trasy společně s dalšími atraktivitami v místě/regionu)
V čem je výjimečnost „postupu přes EHL“ (EHL = Evropské kulturní dědictví)

 

 • exkluzivita značky EHL  - udělení označení EHL je naprosto mimořádné, v ČR existuje pouze 1 památka s tímto označením!!!
 • společný postup regionů/ konkrétních míst ve věci dosažení tohoto označení pod vedením silného hlavního partnera (LAG/Landrat Bamberk)
 •  
Proč řešit zápis do seznamu EHL v rámci sítě (ne individuálně)?
 • Společný postup při přípravě žádosti o zápis EHL současně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení zápisu do EHL (viz exkluzivní postavení tohoto označení v rámci Evropy)
 • Snížení nákladů konkrétního místa na celkovou přípravu zápisu do EHL,  využití sdíleného projektového týmu (administrativní i odborný)
 • Možnost využití různých dotačních titulů ve všech fázích projektu – fáze I. = příprava zápisu do EHL; fáze II. - tvorba návštěvnických tras a produktů; dále pak dlouhodobá propagace, údržba a investice

 

Co musí být za tímto účelem (cíl: zápis EHL) v rámci projektu spolupráce zrealizováno?
 • inventarizace cisterciácké kulturní krajiny v jednotlivých regionech (dle jednotné metodiky, kterou LAG Bamberk vyvinul v předchozím přípravném projektu LEADER), včetně zajištění lokálních lidarových dat a fotodokumentace
 • společné zpracování těchto informací za účelem jejich interpretace (návštěvnické) veřejnosti:
 • tiskoviny
 • výstavy, informační panely
 • 3D modely
 • e-aplikace
 • osvětově-informační akce a vzdělávání

Realizace přípravné fáze od vstupu zájmového území kulturní klášterní krajiny Vyšší Brod do sítě CISTERSCAPES po podání žádosti o zapsání této středoevropské sítě klášterních krajin na seznam EHL (European Heritage Label) byla významně finančně podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím individuální dotace MAS Rozkvět, z.s..

Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OKPP/077/2019

Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků ve výši 344.385,-- Kč na mezinárodní projekt " Cisterciácká kulturní krajina v Evropě - podklad pro získání označení Evropské dědictví/ European Heritage Label". Realizace 10/2019-02/2022.

 

logo Jihočeský kraj

 

Záveřečná tisková zpráva (1.07 MB)  (02/2022)

Jak bude celý projekt sítě financován?
 • hlavní partner  LAG Bamberk/Landrat Bamberk navrhl využít dotace LEADER (vzhledem k tomu, že v Bavorsku má možnost dotace LEADER 80% nákladů projektu, což je zcela výjimečné)
 • z tohoto důvodu (využití dotace LEADER) je nutné ve všech konkrétních lokalitách zapojit do projektu MAS (MAS / LAG = místní akční skupina), která je jediným způsobilým příjemcem dotace LEADER. MAS působí ve všech konkrétních lokalitách, jejichž zapojení je plánováno (Plasy = MAS Světovina; Vyšší Brod = MAS Rozkvět; Žďár nad Sázavou = MAS Havlíčkův kraj; Velehrad = MAS Buchlov); všechny tyto MAS mají schválenu SCLLD a finanční plán/rozpočet  určený na projekty spolupráce LEADER (přiděleny dotační prostředky LEADER na tento typ projektů)
 • pravidla dotace LEADER-CZ umožňují financovat pouze část aktivit projektu, proto je potřeba, aby v konkrétních lokalitách vstupovali do financování v konkrétních lokalitách další partneři
 • celkový plán projektu je rozdělen na 2. fáze, zacílených na postupnou přípravu zápisu do EHL v letech 2019 – 2021

 

Návrh harmonogramu:

fáze I (TNC I): 2019 – 2021PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MAS (předpokládané podání žádosti 06/2019 (DE) a následně (CZ), zahájení od 09/2019, realizace do 24 měsíců) – inventarizace krajiny a sběr dat, modelování 3D/aplikace, tiskoviny, výstavy, konference, exkurze

fáze II (TNC II): 2020-2021 – především lokální vyznačení turistických tras „Cisterciácké krajiny“, letáky pro návštěvníky, informační cedule, edukace průvodců apod. ((poznámka: na tuto fázi se nevztahují ze strany hlavního partnera z Bavorska žádné požadavky, tato fáze realizace závisí na lokálních potřebách  - možno nakombinovat s dalšími zdroji nebo partnery,…))

PRACOVNÍ POZNÁMKY KPS
Co budou financovat MAS v rámci projektu a konkrétní lokality v letech 2019 – 2021 (TNC I)?
 • úhrada jednorázového paušálního podílu na společném projektu hlavnímu partneru (LAG Bamberk + Landrat Bamberk) 5.000 EURo. Tuto částku nelze proplatit z LEADER-CZ, musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě). Bude fakturováno z Bavorska jednorázově (2019).
 • úhrada podílu na společném projektu hlavnímu partneru (LAG Bamberk) 8.500 EURo na úhradu mzdových výdajů sdílených pracovníků. Tuto částku nelze proplatit z LEADER-CZ, musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě). Bude fakturováno z Bavorska postupně (2019,2020,2021)
 • úhrada podílu na společném projektu hlavnímu partneru (LAG Bamberk) 2.500 EURo na úhradu výdajů na e-aplikaci. Tuto částku nelze proplatit z LEADER-CZ (v jednání možnost uplatnit výdaje v ČR ve výši max. 100.000 Kč; ověřujeme na SZIF/MZe uznatelnost výdajů, když výběrové řízení bude probíhat v Německu), musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě). Bude fakturováno z Bavorska jednorázově (2020).
 • zpracování inventarizace cisterciácké krajiny dle závazné metodiky (prostřednictvím osob na DPP, poslouží jako příprava na vydání klíčových výstupů, tedy brožury a výstavy,… ) - možno financovat přes program LEADER – CZ, nebo dohodnout lokálně zpracování s odbornými partnery  
 • mezinárodní setkání (cestovní náklady, překlady, poplatky za exkurze,… - možno financovat přes program LEADER – CZ

Kromě projektového týmu, který se schází 2x ročně, možno zrealizovat řadu skupinových výjezdů/ exkurzí pracovních skupin (mělo by se jednat o zaměstnance projektu, formou PS/DPP zapojených do realizace), vzájemných po ČR i do zahraničí.

 • vydání vzdělávacích materiálů (příprava, grafika, tisk) a dalších tiskovin pro různé cílové skupiny (osvětově) ……. jako příprava na vydání klíčových výstupů, tedy brožury a výstavy,… - možno financovat přes program LEADER – CZ
 • marketing projektu (fotobanka) jako příprava na vydání klíčových výstupů, tedy brožury a výstavy,… - možno financovat přes program LEADER – CZ
 • mezinárodní společný marketing projektu (webové stránky) – jedná se o trvalý výstup, nelze financovat přes program LEADER v ČR. Zajistí LAG Bamberk v paušálu za „e-aplikace“.
 • vzdělávání pedagogických pracovníků – možno řešit prostřednictvím MAS/regionálních partnerů z projektů MAPII v jednotlivých ORP (prostředky jsou k dispozici ve všech ORP v ČR)
 • výstavy a konference (mezinárodní, putovní) ……. součást  klíčových výstupů, možno navázat na to lokální akce pro veřejnost,… - možno financovat přes program LEADER – CZ. Pokud bude financován mobiliář mobilní výstavy, nutno počítat s udržitelností tohoto výstupu (5let).
 • výroba filmu (nepovinný) –  jedná se o trvalý výstup, nelze financovat přes program LEADER v ČR. Pokud bude v místě zájem, musí dojít k zapojení dalších finančních partnerů (např. město, kraj, klášter, muzeum …. dle situace v konkrétním místě).
 • výroba SW mobilní aplikace (povinné) – jedná se o trvalý výstup, dle konzultace se SZIF (MZe) zřejmě nelze financovat přes program LEADER v ČR – především to, co bude pořízeno přes výběrové řízení realizované v Německu. Musí dojít k zapojení dalších partnerů, část bude financováno z Bamberku v paušálu (SW-app.) – jde o částku 2.500 EURo, již popsáno výše (3. odrážka).
 • lidarové snímkování (povinné) – dle konzultace se SZIF (MZe) zřejmě nelze financovat přes program LEADER v ČR. Musí dojít k finančnímu zapojení dalších partnerů nebo získání podkladů prostřednictvím partnerů, ze zkušenosti: řadu mapových podkladů tohoto typu vlastní Kraje, mohli by do projektu poskytnout (současně je využijí pro další vědecké bádání v příspěvkových organizacích typu muzea nebo odborné střední školy).
 • 3D modelování, výroba lokálního modelu (povinné) – jedná se o trvalý výstup, lze financovat přes program LEADER v ČR v limitu 100.000 Kč/ projekt (není zatím jasné, co fyzicky výroba může stát), musí dojít k zapojení dalších partnerů nebo řešení jinými zdroji. Ze zkušenosti: mohlo by se řešit samostatně (úplně mimo LEADER) např. jako produkt cestovního ruchu před krajské granty. Bude dále diskutováno. V případě (spolu)financování přes LEADER v ČR nutno počítat s udržitelností tohoto výstupu (5let) a umístění v informačním centru “ v gesci provozu MAS“ . Bude dále diskutováno a ověřováno na SZIF/MZe.
 • koncept turistických cest „cisterciácké krajiny“ –  průzkum (soupisy tras) možno financovat v rámci mzdových výdajů projektu, jako podklady pro další výstupy projektu. Potenciálně se jedná se o trvalý výstup, není jasné, zda budeme moci lze/nelze financovat přes program LEADER v ČR. Na rozdíl od Bavorska máme ale u nás KČT a ČR proznačkovanou a určitě využijeme stávajících turistických tras. V rámci projektu bychom mohli pořešit přípravu (návrhy, grafika) a možná i výrobu informačních panelů, které by se umisťovali  v regionu. Bude dále diskutováno a ověřováno.

 

Co je potřeba za MAS-CZ požadovat na lead-partnerovi (LAG Bamberk):

 • zapojení (našich) expertů do společné vědecké pracovní skupiny (výzkum cisterciácké krajiny a jeho interpretace)
 • zapojení do příprav a připomínkování návrhů a funkcionalit e-aplikace (!!! možno využít řady zkušeností z ČR  s e-aplikacemi pro turismus)
 • použití češtiny ve všech hlavních výstupech projektu (e-aplikace, webové stránky, výstavy, brožury/tiskoviny)
 • průběžné zajištění překladů projektové dokumentace (odborné texty i administrativní) do češtiny (!!! ukazuje se jako velmi důležité pro jednotný výklad obsahu dokumentace v různých jazycích)

 

 

 

MAS Rozkvět - Krejčíčková, 16.4.2019

 

Další podklady: identifikace možných nákladových položek rozpočtu a jejich financovatelnost z LEADER –ČR ( dokument POPIS PROJEKTU CZ MAS)

Vorbereitung des transnationalen Kooperationsprojekts „Cisterscapes - Cistercian landscapes connecting Europe“ -

Auftakttreffen in Brüssel

Am 24. Januar  trafen sich unter der Federführung des Landkreises Bamberg Vertreter französischer, deutscher, österreichischer, polnischer, slowenischer und tschechischer Klosterlandschaften, um das Kooperationsprojekt auf den Weg zu bringen in Brüssel. Aus Bayern werden die Klosterlandschaften Ebrach, Klosterlangheim und Waldsassen teilnehmen. Europaweit sollen 15 Klosterstandorte einbezogen werden, um ihr gemeinsames kulturelles Erbe grenzübergreifend herauszuarbeiten und prädikatisieren zu lassen. Das transnationale Projekt „Cisterscapes - Cistercian landscapes connecting Europe“ strebt eine Zusammenarbeit von fünfzehn mittel- und osteuropäischen Klosterlandschaften auf kommunaler, wissenschaftlicher und bürgerschaftlicher Ebene an, um die historische Kulturlandschaft ins Bewusstsein zu rücken, zu vermitteln, touristisch aufzuwerten und für die Weiterentwicklung ländlicher Regionen zu nutzen. Dabei gehören Multimedia-Landschaftsmodelle und ein transeuropäischer „Zisterzienserweg“ zu den geplanten Maßnahmen. Durch die transnationale Kooperation wird eine LEADER-Förderquote von bis zu 80% erreicht.

Vertreter aus sechs Ländern vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. In der Mitte Initiator Landrat Johann Kalb und Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, die das Projekt intensiv unterstützt.

 

Mit einem Netzwerk aus über 700 Abteien prägten die Zisterzienser als einer der mächtigsten Orden seit dem Mittelalter Europa. Noch heute ist ihr Wirken nicht nur in den Bauten, sondern auch in unserer Landschaft als gemeinsames europäisches Erbe ablesbar. Für die europäische Geschichte und die Entwicklung Europas war die Ausbreitung des Zisterzienserordens von großer Bedeutung. Daher eignet sich das Thema der europaweit vergleichbaren Landschaftsprägung der Zisterzienser besonders für eine gemeinsame Bewerbung für das Europäische Kulturerbe-Siegel, das die Europäische Union Stätten verleiht, die für die Geschichte Europas und die kulturelle Identität der Menschen von herausragender Bedeutung sind.

https://www.regionbamberg.de/

 

CISTERCIÁCKÉ KRAJINY, z.s.

Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod

 

Výpis ze spolkového rejstříku

Členské přihlášky - fyzická osoba (16.48 kB) (občan), fyzická osoba podnikající (16.79 kB) (FO), právnická osoba (16.79 kB) (PO, obec, NNO apod.)

 

Aktuálně:

pravidla časosběrné fotografické soutěže  CISTERCIÁCKÁ KRAJINA - VYŠEBRODSKO (160.7 kB) (platné od 2.4.2022)

Tisková zpráva (111.35 kB) - realizace projektu "Cisterciácká kulturní krajina očima fotografů", podpořeného Jihočeským krajem (2021)

Tisková zpráva (22.74 kB) -  realizace projektu "Cisterciácké kulturní krajiny - výstava při příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy" (2022)

Tisková zpráva (22.61 kB) - realizace projektu " Kulturní klášterní krajina Vyšší Brod - produkt cestovního ruchu" (2022)

logo Jihočeský kraj

studie INVENTARIZACE KLÁŠTERNÍ KRAJINY:

klášterní krajina VYŠŠÍ BROD - studie (4.54 MB), přílohy: inventarizační karty bodů zájmu v krajině I.klášterní osídlení (jádro klášterní krajiny) (27.25 MB), II. hospodářské objekty a systémy (59.14 MB), III. drobné sakrální stavby, sídla a krajina.  (38.47 MB)

inventarizace klášterní krajiny Vyšší Brod v mapové aplikaci