#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Výzvy MAS Rozkvět

Mapa projektů

Logo optp

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Další sítě a weby

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkayoutube

Portál práce Jižní Čechy

 

 


logo čsksnszm logo

 

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 96
TÝDEN: 2685
CELKEM: 1075931

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tato příručka má podpořit plánování venkovního osvětlení šetrného k životnímu prostředí. Poskytuje komplexní informace o účincích umělého světla ve venkovním prostoru a návrhy na účinné osvětlení, které je zároveň šetrné k lidem a životnímu prostředí.

Austrian guidelines for outdoor lighting - Light that does more good than harm - Folder in english

Österreichischer Leitfaden Außenbeleuchtung - Licht, das mehr nützt als stört - Folder in deutscher Sprache

 

Správně použité a cílené světlo je nutné pro snížení nočního osvětlení a zachování zdravého životního prostředí pro lidi a zvířata a zároveň pro zachování přirozené noční oblohy. Tato brožura nabízí jednoduché tipy a doporučení.

Better light - Alternatives to light smog - Folder in english

Besseres Licht - Alternativen zum Lichtsmog - Folder in deutscher Sprache

 

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce v ČR (3.51 MB) (vydáno v roce 2017 MŽP), a aktualizované a rozšířené vydání z roku 2021 (13.66 MB)

 

Pozorování padajících hvězd nebo Mléčné dráhy za hvězdné noci je dnes možné jen v několika málo oblastech Evropy, protože obloha se stále více zjasňuje umělým světlem. 99 % evropské populace žije pod světlem znečištěnou oblohou. Výsledky této studie ukazují, že v Horním Rakousku je "noční příroda" na některých místech ještě natolik zachovalá, že by bylo možné ji certifikovat jako tzv. hvězdné parky. Otevírá se tak nová, rychle se rozvíjející oblast vzdělávání, rekreace a cestovního ruchu. Studie ke stažení zde. (3.3 MB)

 

Obec Kirchschlag u Lince zavedla novou koncepci osvětlení na základě "Rakouského průvodce venkovním osvětlením". Složka má pomoci i dalším obcím přejít na udržitelné venkovní osvětlení.  Video: Licht im Einklang mit Mensch und Natur – Zukunftsweisende Außenbeleuchtung statt Lichtverschmutzung - YouTube

 

Letáky - Jizerská oblast tmavé oblohy (JOTO) (871.5 kB), Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO) (1.34 MB), Manětínská oblast tmavé oblohy (MOTO) (9.08 MB)

Letáky  - Světelné znečištění "v kostce" (1.72 MB) , Světelné znečištění (3.03 MB),  Jak správně nasvítit kostel (800.39 kB)

 

NÁZEV PROJEKTU: Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou - efektivní venkovní osvětlení místo světelného smogu

// Licht im Einklang mit Mensch und Natur - Zukunftsweisende Aussenbeleuchtung statt Lichtverst.

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU (DE): Ins richtige Licht gerückt.

Projekt je financován v rámci projektu FOND MALÝCH PROJEKTŮ Program Interreg V-A Rakousko-Česká republika

ČÍSLO PROJEKTU: KPF/01/232

 

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je realizace studie veřejného osvětlení v zájmovém území MAS Rozkvět, která poslouží jako základ pro doporučení s cílem minimalizace světelného smogu v oblasti, a také podrobná analýza zaměřená na osvětlení kulturních a přírodních památek, s katalogem doporučení pro konkrétní opatření optimalizace osvětlení. Výstup bude realizován pouze elektronicky (e-verze).  Zrcadlově bude provedeno šetření  partnerem LAG Sterngartl Gusental v OÖ (ve spolupráci s ústavem Astrofyziky Univerzity Wien), proběhne prověření možnosti vzniku lokálních Dark Sky Parků. Společný progres v oblasti snižování světelného smogu podpoří realizace exkurzí a sdílení dobré praxe, včetně konferencí, a medializace tématu vůči veřejnosti.

Problém, kterým je projekt iniciován, je světelné znečištění (smog), předimenzované osvětlení budov, příliš intenzivní pouliční osvětlení, jakož i osvětlení, které svítí zbytečně do všech směrů, kromě plýtvání energií a peněz ruší sousedy a ničí přírodní prostředí.

 

CÍLE PROJEKTU:

Cílem je navrhnout optimálnější osvětlení vybraných kulturních a přírodních památek v regionu, které bude vědecky vyhodnoceno za účelem vytvoření cílených opatření, která jsou optimální pro lidi a životní prostředí.

Kromě toho se současně ve spolupráci s obcemi prověří možnosti vzniku lokálních Dark Sky Parků (DSP).

 

POPIS AKTIVIT PROJEKTU:

Společné aktivity partnerů před zahájením realizace projektu:

04-07/2020: Vypracování společného dotazníku pro území obou partnerů (AT,CZ), rozeslání dotazníku v zájmovém území  MAS Rozkvět a LeaderRegion Sterngartl Gusental

08/2020: Zahájení projektu zadáním zpracování studie (cíl studie: prověření stavu veřejného osvětlení v zájmovém území, zpracování návrhů konkrétních opatření pro optimalizaci osvětlení, výběr přírodních a kulturních památek pro studii a následná opatření).

11/05/2022: Organizace a realizace závěrečné konference MAS Rozkvět, opatření na zvyšování povědomí o tomto tématu. Prezentace výsledků výzkumu Vídeňské univerzity (UW) v regionu Sterngartl-Gusental a místních šetření v zájmovém území MAS Rozkvět veřejnosti, zvýšení povědomí o tomto tématu.

04 - 06/2022:  2 vzájemné návštěvy ve formě exkurzí (představení výsledků výzkumu v LR Sterngartl-Gusental, ukázka způsobu řešení v regionu).

(předpokládaný termín exkurze v Rakousku: 19+20/5/2022)

15/6/2022: setkání mezinárodního projektového týmu a zástupců minicipalit území obou MAS/LAG v Horním Rakousku

Vlivem pandemie covid-19 byla celá realizace projektu prodloužena do 07/2022.

 

PŘESHRANIČNÍ DOPAD PROJEKTU:

• Související geografická oblast na AT a CZ straně spolupracuje na zvyšování povědomí a vývoji opatření proti světelnému znečištění.

• Osvěta o výsledcích malého projektu v místních / regionálních médiích v Horním Rakousku a CZ a informace v sociálních médiích.

• Prověření možností vzniku Dark Sky Parků (DSP) v regionu.

 

MAPA REGIONU SPOLUPRÁCE AT -CZ

 

Dotační smlouva (návrh k podpisu)

 

logo programu INTERREG AT CZ

Gegenstand des Projektes ist die Realisierung einer Studie zur öffentlichen Beleuchtung im Interessengebiet der MAS Rozkvět, die als Grundlage für Empfehlungen zur Minimierung der Lichtverschmutzung in der Region dienen wird, sowie eine detaillierte Analyse zur Beleuchtung von Kultur- und Naturdenkmälern, mit einem Katalog von Empfehlungen für spezifische Maßnahmen zur Lichtoptimierung. Die Ausgabe erfolgt nur elektronisch (E-Version).

Spiegelung wird Untersuchungspartner in OÖ durchgeführt (Projekt LR Sterngartl Gusental in Zusammenarbeit mit dem Institut für Astrophysik der Universität Wien), die Möglichkeit lokaler Dark Sky Parks wird geprüft.

Die gemeinsamen Fortschritte bei der Verringerung der Lichtverschmutzung werden Exkursionen und den Austausch bewährter Verfahren, einschließlich Konferenzen, fördern und das Thema bekannt machen.

Das Problem, mit dem das Projekt initiiert wird, ist Lichtverschmutzung (Smog), übergroße Gebäudebeleuchtung, zu intensive Straßenbeleuchtung sowie Beleuchtung, die unnötig in alle Richtungen scheint, außer dass Energie und Geld verschwendet werden, um die Nachbarn zu stören und die natürliche Umwelt zu zerstören.

 

AKTIVITÄTEN:

Gemeinsame Aktivitäten beider Partner vor der Projektdurchführung: 04/2020: Entwicklung eines gemeinsamen Fragebogens für beide Partner (AT, CZ), 05/2020: Verteilung des Fragebogens in der LR/MAS.

08/2020: Beginn des Projekts durch Beauftragung einer Studie (Ziel: Überprüfung des Zustands der öffentlichen Beleuchtung im interessierenden Bereich, Entwicklung von Vorschlägen für spezifische Maßnahmen zur Optimierung der Beleuchtung, Auswahl von Natur- und Kulturdenkmälern für die Studie und Folgemaßnahmen).

Laufende (08/2020-07/2022): 2 gegenseitige Besuche in Form von Exkursionen (Präsentation von Forschungsergebnissen in LR-Sterngartl Gusental, Demonstration der Lösung in der Region).

11/05/2022: Organisation und Durchführung der Abschlusskonferenz MAS Rozkvět, Sensibilisierungsmaßnahmen zu diesem Thema.

 

1. Untersuchung der öffentlichen Beleuchtung in der Region - Interessengebiet MAS Rozkvět. Empfehlungen zur Minimierung der Lichtverschmutzung durch Smog. Detaillierte Analyse zur Beleuchtung von Kultur- und Naturdenkmälern. Katalog mit Empfehlungen für spezifische Maßnahmen zur Lichtoptimierung. (Alles nur E-Version). Prüfung der Möglichkeit lokaler Dark Sky Parks.

2. Exkursion nach Oberösterreich (2x).

3. Abschlusskonferenz mit Präsentation der Projektergebnisse und Forschungsergebnisse (Č.Budějovice).

4. Zusammenarbeit in PR- Information der Öffentlichkeit über die Projektumsetzung und über die Ergebnisse eines kleinen Projekts in regionalen Medien in Oberösterreich und Süd

 

ZUSAMMENARGEIT - ERGEBNISSE:

• Das verwandte geografische Gebiet auf AT- und CZ-Seite arbeitet zusammen, um das Bewusstsein zu schärfen und Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung zu entwickeln.

• Kenntnis der Ergebnisse eines kleinen Projekts in lokalen / regionalen Medien in Oberösterreich und Südböhmen sowie Informationen in sozialen Medien.

• Untersuchung des Potenzials für Dark Sky Parks (DSPs) in der Region.

 

ZUSAMMENARBEITSKARTE

 

 

Mapa území partnera - LeaderRegion Sterngartl Gusental

Mapa rakouských MAS (místních akčních skupin)  / Leader Regionů 

 

LR Sterngartl Gusental

Prezentace z konference (05/2022) - výstupy v českém jazyce:

Prezentace a podpora opatření šetrných k životnímu prostředí LAG Sterngartl Gusental

Základní informace o problematice světelného smogu

Dlouhodobá podpora modernizace a inovace veřejného osvětlení obcí v Horním Rakousku včetně ukázky technického řešení

Inovativní možnosti osvětlení památkových objektů

Společná kritéria ochrany přírodě blízkých biorytmů ve vztahu k osvětlení veřejného prostoru

Dark Sky Park a Dark Sky Communities - principy, vize a reálné možnosti realizace v regionu spolupráce MAS Rozkvět a LAG Sterngartl Gusental 

 

Präsentationen der Konferenz (05/2022) - Ausgaben auf Deutsch:

KONFERENCE "Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou"

Středa 11. května 2022 od 9,00 hodin

Prostory Wellness hotelu Frymburk

registrační formulář

Registrace je možná do 9. května 2022 ((opozdilci mají šanci ještě 10.5.2022 do 15 hodin prostřednictvím SMS na telefon 774 438 779))

 

Pozvánka (271.12 kB)  - Program (262.54 kB)

Einladung (275.19 kB) - Programm (263.34 kB)

Pozvánka s programem (tisková kvalita) (5.78 MB)

 

PROGRAM KONFERENCE  „Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou“

BLOK I.

Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět  - Úvodní slovo a krátké představení projektu

Martina Birngruber, LAG Sterngartl Gusental  - Krátká prezentace a podpora opatření šetrných k životnímu prostředí LAG Sterngartl Gusental

BLOK Il.

Armin Kaspar a Martin Waslmeier, Úřad zemské vlády Horního Rakouska, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Umweltschutz

• Základní informace o problematice světelného smogu

• Dlouhodobá podpora modernizace a inovace veřejného osvětlení obcí v Horním Rakousku včetně ukázky technického řešení

• Inovativní možnosti osvětlení památkových objektů

• Společná kritéria ochrany přírodě blízkých biorytmů ve vztahu k osvětlení veřejného prostoru

• Dark Sky Park a Dark Sky Communities - principy, vize a reálné možnosti realizace v regionu spolupráce MAS Rozkvět a LAG Sterngartl Gusental Výsledky měření světelného smogu v regionech MAS Rozkvět prováděné ve spolupráci s Dr. Stefanen Wallnerem, BSc MSc, Institut pro astrofyziku, Univerzita Vídeň

Online konference: Michal Bareš, Česká astronomická společnost - možnoti vzniku organizace/oblasti tmavé oblohy v ČR

Oběd

BLOK III.

Jiří Hůlka, starosta města Horní Planá • Modernizace veřejného osvětlení Horní Planá

Jan Straka, místostarosta města Vyšší Brod • Modernizace veřejného osvětlení Vyšší Brod

BLOK IV.

• Dotační a technické možnosti pro snižování vlivu světelného smogu a modernizace veřejného osvětlení v ČR

 

POZVÁNKA NA EXKURZI - 19. a 20.5.2022  (353.42 kB)

Cíl exkurze: prezentace systémů veřejného osvětlení a osvětlení přírodních a kulturních památek v Horním Rakousku

 

 

logo programu INTERREG AT CZ

 

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření.

Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.

Dne 27. dubna 2022 byla zveřejněna výzva č. NPO 1/2022 k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích. 

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 5. 5. 2022 prostřednictvím systému AIS MPO.

Výzva s alokací 2,5 mld. Kč v průběhu následujících čtyř let je součástí Národního plánu obnovy. Plné znění této výzvy naleznete na stránkách MPO EFEKT. Výzva je průběžná a dotace jsou vypláceny předem. Cílem této dotace je podpořit města a obce v energetických úsporách prostřednictvím zkvalitnění veřejného osvětlení (VO) a zároveň podpořit přípravu dobíjecích stanic pro zvýšení elektromobility. Mezi způsobilé výdaje patří mj. rozšíření soustavy VO o řídící systémy a výměna konstrukčních prvků.

Oprávněnými žadateli jsou obce s výjimkou obcí v národních parcích a společnosti 100 % vlastněné obcí. Výše dotace představuje 30 Kč za každou ušetřenou kWh elektrické energie ročně až do výše 10 mil. Kč pro větší města a do 4 mil. Kč pro menší města a obce s počtem do 10 000 obyvatel.

MPO si výzvou slibuje efektivnější využívání elektrické energie ze strany měst a obcí. Zástupci samosprávy mohou získat informace k energetickým úsporám i k úspěšnému průchodu dotační žádostí také od energetických specialistů s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo-enex.cz/experti), nebo prostřednictvím Energetického konzultačního a informační střediska - EKIS (www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS).

KONFERENCE FRYMBURK 11. 5. 2022

Martina Birngruber, LAG Sterngartl Gusental  - Krátká prezentace a podpora opatření šetrných k životnímu prostředí LAG Sterngartl Gusental

Martina Birngruber_MAS Sterngartl Gusental (7.5 MB)

Armin Kaspar a Martin Waslmeier,
Úřad zemské vlády Horního Rakouska, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Umweltschutz

Hintergrundinformation zur Problematik des Lichtsmogs (13.1 MB)
Problematika světelného smogu Základní informace (13.08 MB)

Ergebnisse von Lichtsmogmessungen in den Gebieten der MAS Rozkvět und Sterngartl Gusental (1.54 MB)
Výsledky měření světelného smogu na území MAS Rozkvět a Sterngartl Gusental (1.54 MB)

Praxis in Oberösterreich (6.71 MB)
Praxe v Horním Rakousku (6.71 MB)

Inovative Beleuchtungsoptionen für historische Gebäude (1.51 MB)
Inovativní možnosti osvětlení historických budov (1.51 MB)

Dark Sky Park und Dark Sky Communities (1.45 MB)
Dark Sky Park a Dark Sky Communities (1.45 MB)

Jiří Hůlka, starosta města Horní Planá • Modernizace veřejného osvětlení Horní Planá

Jiří Hůlka_Biodynamické svícení (27.35 MB)

Jan Straka, místostarosta města Vyšší Brod • Modernizace veřejného osvětlení Vyšší Brod

Jan Straka_Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou (452.39 kB)

Dotační a technické možnosti pro snižování vlivu světelného smogu a modernizace veřejného osvětlení v ČR

Karel Říha_Veřejné osvětlení a světelné znečištění v praxi (1.9 MB)