#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Výzvy MAS Rozkvět

Mapa projektů

Logo optp

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Další sítě a weby

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkayoutube

Portál práce Jižní Čechy

 

 


logo čsksnszm logo

 

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 233
TÝDEN: 487
CELKEM: 1002016

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

NÁZEV PROJEKTU: Osvětlení v souladu s lidmi a přírodou - efektivní venkovní osvětlení místo světelného smogu

 

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU (DE): Ins richtige Licht gerückt.

 

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je realizace studie veřejného osvětlení v zájmovém území MAS Rozkvět, která poslouží jako základ pro doporučení s cílem minimalizace světelného smogu v oblasti, a také podrobná analýza zaměřená na osvětlení kulturních a přírodních památek, s katalogem doporučení pro konkrétní opatření optimalizace osvětlení. Výstup bude realizován pouze elektronicky (e-verze).  Zrcadlově bude provedeno šetření  partnerem LAG Sterngartl Gusental v OÖ (ve spolupráci s ústavem Astrofyziky Univerzity Wien), proběhne prověření možnosti vzniku lokálních Dark Sky Parků. Společný progres v oblasti snižování světelného smogu podpoří realizace exkurzí a sdílení dobré praxe, včetně konferencí, a medializace tématu vůči veřejnosti.

Problém, kterým je projekt iniciován, je světelné znečištění (smog), předimenzované osvětlení budov, příliš intenzivní pouliční osvětlení, jakož i osvětlení, které svítí zbytečně do všech směrů, kromě plýtvání energií a peněz ruší sousedy a ničí přírodní prostředí.

 

CÍLE PROJEKTU:

Cílem je navrhnout optimálnější osvětlení vybraných kulturních a přírodních památek v regionu, které bude vědecky vyhodnoceno za účelem vytvoření cílených opatření, která jsou optimální pro lidi a životní prostředí.

Kromě toho se současně ve spolupráci s obcemi prověří možnosti vzniku lokálních Dark Sky Parků (DSP).

 

POPIS AKTIVIT PROJEKTU:

Společné aktivity partnerů před zahájením realizace projektu:

04-07/2020: Vypracování společného dotazníku pro území obou partnerů (AT,CZ), rozeslání dotazníku v zájmovém území  MAS Rozkvět a LeaderRegion Sterngartl Gusental

08/2020: Zahájení projektu zadáním zpracování studie (cíl studie: prověření stavu veřejného osvětlení v zájmovém území, zpracování návrhů konkrétních opatření pro optimalizaci osvětlení, výběr přírodních a kulturních památek pro studii a následná opatření).

10-12/2020: Prezentace výsledků výzkumu Vídeňské univerzity (UW) v regionu Sterngartl-Gusental veřejnosti, zvýšení povědomí o tomto tématu.

Průběžně (2020-2021): 2 vzájemné návštěvy ve formě exkurzí (představení výsledků výzkumu v LR Sterngartl-Gusental, ukázka způsobu řešení v regionu).

9-10/2021: Organizace a realizace závěrečné konference MAS Rozkvět, opatření na zvyšování povědomí o tomto tématu.

 

PŘESHRANIČNÍ DOPAD PROJEKTU:

• Související geografická oblast na AT a CZ straně spolupracuje na zvyšování povědomí a vývoji opatření proti světelnému znečištění.

• Osvěta o výsledcích malého projektu v místních / regionálních médiích v Horním Rakousku a CZ a informace v sociálních médiích.

• Prověření možností vzniku Dark Sky Parků (DSP) v regionu.

 

MAPA REGIONU SPOLUPRÁCE AT -CZ

 

Dotační smlouva (návrh k podpisu)

 

logo programu INTERREG AT CZ

Gegenstand des Projektes ist die Realisierung einer Studie zur öffentlichen Beleuchtung im Interessengebiet der MAS Rozkvět, die als Grundlage für Empfehlungen zur Minimierung der Lichtverschmutzung in der Region dienen wird, sowie eine detaillierte Analyse zur Beleuchtung von Kultur- und Naturdenkmälern, mit einem Katalog von Empfehlungen für spezifische Maßnahmen zur Lichtoptimierung. Die Ausgabe erfolgt nur elektronisch (E-Version).

Spiegelung wird Untersuchungspartner in OÖ durchgeführt (Projekt LR Sterngartl Gusental in Zusammenarbeit mit dem Institut für Astrophysik der Universität Wien), die Möglichkeit lokaler Dark Sky Parks wird geprüft.

Die gemeinsamen Fortschritte bei der Verringerung der Lichtverschmutzung werden Exkursionen und den Austausch bewährter Verfahren, einschließlich Konferenzen, fördern und das Thema bekannt machen.

Das Problem, mit dem das Projekt initiiert wird, ist Lichtverschmutzung (Smog), übergroße Gebäudebeleuchtung, zu intensive Straßenbeleuchtung sowie Beleuchtung, die unnötig in alle Richtungen scheint, außer dass Energie und Geld verschwendet werden, um die Nachbarn zu stören und die natürliche Umwelt zu zerstören.

 

AKTIVITÄTEN:

Gemeinsame Aktivitäten beider Partner vor der Projektdurchführung: 04/2020: Entwicklung eines gemeinsamen Fragebogens für beide Partner (AT, CZ), 05/2020: Verteilung des Fragebogens in der LR/MAS.

08/2020: Beginn des Projekts durch Beauftragung einer Studie (Ziel: Überprüfung des Zustands der öffentlichen Beleuchtung im interessierenden Bereich, Entwicklung von Vorschlägen für spezifische Maßnahmen zur Optimierung der Beleuchtung, Auswahl von Natur- und Kulturdenkmälern für die Studie und Folgemaßnahmen).

Laufende (2020-2021): 2 gegenseitige Besuche in Form von Exkursionen (Präsentation von Forschungsergebnissen in LR-Sterngartl Gusental, Demonstration der Lösung in der Region).

9-10/2021: Organisation und Durchführung der Abschlusskonferenz MAS Rozkvět, Sensibilisierungsmaßnahmen zu diesem Thema.

 

1. Untersuchung der öffentlichen Beleuchtung in der Region - Interessengebiet MAS Rozkvět. Empfehlungen zur Minimierung der Lichtverschmutzung durch Smog. Detaillierte Analyse zur Beleuchtung von Kultur- und Naturdenkmälern. Katalog mit Empfehlungen für spezifische Maßnahmen zur Lichtoptimierung. (Alles nur E-Version). Prüfung der Möglichkeit lokaler Dark Sky Parks.

2. Exkursion nach Oberösterreich (2x).

3. Abschlusskonferenz mit Präsentation der Projektergebnisse und Forschungsergebnisse (Č.Budějovice).

4. Zusammenarbeit in PR- Information der Öffentlichkeit über die Projektumsetzung und über die Ergebnisse eines kleinen Projekts in regionalen Medien in Oberösterreich und Süd

 

ZUSAMMENARGEIT - ERGEBNISSE:

• Das verwandte geografische Gebiet auf AT- und CZ-Seite arbeitet zusammen, um das Bewusstsein zu schärfen und Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung zu entwickeln.

• Kenntnis der Ergebnisse eines kleinen Projekts in lokalen / regionalen Medien in Oberösterreich und Südböhmen sowie Informationen in sozialen Medien.

• Untersuchung des Potenzials für Dark Sky Parks (DSPs) in der Region.

 

ZUSAMMENARBEITSKARTE

 

 

Mapa území partnera - LeaderRegion Sterngartl Gusental

Mapa rakouských MAS (místních akčních skupin)  / Leader Regionů 

 

LR Sterngartl Gusental