Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ukončení projektu

  Koncem měsíce srpna místní akční skupina „Rozkvět zahrady jižních Čech“ ukončila realizaci a předala k vyúčtování projekt „ Rozkvět zahrady jižních Čech 2006-2007“ realizovaný rámci programu LEADER+, 2.1.4. c) – Osvojování schopností . Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, celkové náklady projektu činily 400.000,- korun. Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření Integrované strategie území MAS, která bude využita jako východisko pro další projekty v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a dalších evropských fondů. S výstupy projektu se mohli zájemci seznámit při prezentaci MAS na výstavě Země Živitelka 2007.