Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podrobné informace

 

Každý příjemce dotace z Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013“ je povinen informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je nebo byl financován z prostředků EU a konkrétně z fondu ERDF.


Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí čl. 8, 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

WWW programu - sekce Publicita obsahuje jejich stručné vysvětlení a uvádí doporučení a příklady.

Školicí manuál PUBLICITA uvádí praktické příklady i přehled nejdůležitějších povinností příjemce dotace a jeho partnerů, v rámci dodávek plnění pak také dodavatelů. Porušení pravidel publicity je nejčastější případ porušování dotačních povinností příjemců a zakládá na významné postihy při (ne)vyplacení dotace.