Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:40
TÝDEN:2047
CELKEM:1506210

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Prezentace projektu spolupráce DĚDICTVÍ II

Veřejná prezentace našeho projektu spolupráce "DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků II" proběhne 4.10.2010 na Ministerstvu zemědělství ČR .... vystoupíme hned jako první ze všech 72 předložených projektů, které jsou hodnoceny v rámci 10.kola PRV.

Bližší informace a časové pořadí projektů Spolupráce  pro prezentaci, která proběhne ve dnech 4., 6. a 7. října 2010 na MZe.

Realizátoři projektu

Občanské sdružení „ Rozkvět zahrady jižních  Čech – místní akční skupina“

(dále jen „ koordinační MAS“, „KMAS“, „MAS Rozkvět“, „ hlavní partner“ nebo „partner“)
a
Občanské sdružení „ Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.“
(dále jen „ partnerská MAS“, „PMAS“, „PMAS1“,  „ LAG Strakonicko“ nebo „partner“)
a
Občanské sdružení „VODŇANSKÁ RYBA“
(dále jen „ partnerská MAS“, „PMAS“, „PMAS2“,  „ MAS Vodňanská ryba“ nebo „partner“)
a
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
(dále jen „ partnerská MAS“, „PMAS“, „PMAS2“,  „ MAS Blatensko“ nebo „partner“)

Hlavní předmět projektu spolupráce, stručný popis podstaty projektu spolupráce.

  Cílem projektu je výrazně podpořit využívání přírodního a kulturního dědictví regionu jižních Čech, kde se geograficky nacházejí zúčastněné partnerské MAS, a navázat na předchozí již úspěšně zrealizovaný projekt „ DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ (dále jen „ Dědictví I.“).  Dědictví regionu jako možnost rozvoje vnímáme v širším kontextu, chceme je využít pro generace přítomné i budoucí, s úctou k našim předkům, jejich životu a dílu. Realizací další fáze projektu se vydáme po jejich stopách dál…

  V návaznosti na předchozí projekt Dědictví I. na základě zkušeností získaných KMAS při realizaci projektu Dědictví I. bude PMAS Vodňanská ryba revitalizovat historickou hřbitovní zeď v Albrechticích nad Vltavou (výstup 1), která je unikátní svou freskovou výzdobou; tento objekt má PMAS dlouhodobě za tímto účelem pronajat. Od rozsáhlé rekonstrukce 40 freskových kapliček (cca 2/3 celého bloku) si slibujeme rozvoj návštěvnosti této oblasti regionu spolupráce, výsledek se může stát opět příkladem dobré praxe s možnostmi využití zkušeností z realizace v dalších částech regionu spolupráce, konkrétně rekonstrukce kaple v Češnovicích (připravováno pro další fázi projektu Dědictví ve spolupráci s obcí Pištín, držitelem Diplomu v Soutěži o jihočeskou vesnici roku 2010, uděleným za péči o kulturní dědictví).

  Projektem bude dále řešeno směrové značení k 13 turisticky významným památkám (výstup 2, detailní informace o umístění viz seznam) na území všech zúčastněných partnerských MAS, nacházejících se v katastru okresu Strakonice (jde o lokality ve všech partnerských regionech MAS). Místní akční skupiny se dohodly na spolupráci v této oblasti, také s ohledem na historické regionální souvislosti a geografickou polohu – sousedství – regionů, společná realizace značení synergicky podpoří výsledný efekt zviditelnění regionálně zajímavých turistických cílů.

  V rámci projektu bude vyznačena naučná stezka regionem Blata (výstup 3) směrem k Vodňansku mapující lidovou architekturu reprezentovanou především tzv. selským barokem, a to v návaznosti na programově-studijní výstupy projektu Dědictví I. Stezka je navržena v území MAS Rozkvět a MAS Vodňanská ryba, instalace bude realizována 32 informačními tabulemi.

  Partneři projektu si uvědomují, že v návaznosti na řadu aktivit místních aktérů, především svazků obcí, jednotlivých obcí i neziskových organizací působících v regionu spolupráce je potřeba podrobněji zmapovat dispozice širšího regionu z hlediska kulturně historického a přírodního a vytvořit společnou informační databázi umožňující budoucí investice do údržby, obnovy a zhodnocení tohoto dědictví. Za tímto účelem budou realizovány vyhledávací studie  (výstup 4) v regionech jednotlivých partnerských MAS se zaměřením na historické poutní a obchodní cesty, lidovou architekturu a kulturu, které budou sledovat vzájemné a společné souvislosti tak, aby se mohly stát podkladem pro přípravu a realizaci dalších projektů spolupráce.

  V regionu MAS Rozkvět půjde o přípravný materiál pro revitalizaci částí Linecké stezky, jež byla dokumentárně popsána v projektu Dědictví I.; výstup by měl zahrnovat území jižněji (region LAG Chance in nature) a severněji (regiony MAS Blanský les a MAS Vodňanská ryba) od regionu MAS Rozkvět a je de facto plánován jako základní materiál pro přípravu další infrastrukturní fáze projektu spolupráce.

  Na území PMAS Strakonicko, Blatensko a Vodňanská ryba se vyhledávací studie zaměří na drobné sakrální stavby, opět s cílem připravit společný projekt na jejich revitalizaci. V region MAS Rozkvět je s tímto cílem již vytipována kaple v Češnovicích (též součást společné studie).

  V návaznosti na předchozí projekt Dědictví I., který se zaobíral památkově významnou zónou Lomecko-Libějovicko, bude v rámci studijně-programové části projektu dokončena příprava na realizaci stezky pro pěší v katastrech obce Chelčice (území MAS Rozkvět) a města Vodňany (území MAS Vodňanská ryba) „ Na Lázeň“, která současně volně navazuje na stezku k Památníku Petra Chelčického (realizován v rámci projektu Dědictví I.) a tradiční turistické stezky vedoucí na významné mariánské poutní místo - Lomec.

  V návaznosti na infrastrukturní část projektu bude v programově-studijní části zpracována dokumentace o historii regionu a konkrétních tématech a  ze získaných podkladů vydáme sérii publikací „po stopách předků II.“ (výstup 5), když obdobný materiál vydaný v rámci předchozího projektu (Dědictví I., realizátor: MAS Rozkvět) měl mimořádný ohlas v regionu i na nadregionální úrovni. Nově by měla být vyprodukována publikace na téma „vodní mlýny na Blanici“, když tento díl by se měl zaměřit na region MAS Vodňanská ryba, ten následující pak „proti proudu“ na lokality v regionu LAG Chance in nature (opět příprava na pokračování této části projektu v dalších etapách).

  Projekt tvoří 2 plnohodnotné části – infrastrukturní a studijně programovou, které vytváří podmínky pro modelové opakování v budoucnu, současně částečně přebírají zkušenosti z předchozí fáze realizace projektu spolupráce Dědictví I. a uplatňují je v praxi. Publikační výstupy projektu dále podpoří cestovní ruch jako důležitou oblast ekonomiky regionu spolupráce, současně budou sloužit obyvatelstvu regionu spolupráce jako osvětové materiály o přírodním a kulturním dědictví regionu spolupráce.

  Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu díky provázanosti jednotlivých projektů realizovaných partnery vycházejících z integrovaných rozvojových strategií zájmových území místních akčních skupin předpokládáme, že naplnění těchto strategií mj. prostřednictvím projektů Spolupráce podpoří především zlepšení podmínek života ve venkovských oblastech regionu zájmového území projektu Spolupráce a rozvoj investic, které zvýší atraktivitu našeho regionu  pro své obyvatele i návštěvníky, a diverzifikaci ekonomické základny směrem k terciární sféře -. službám v oblasti cestovního ruchu.

  Projekt navazuje na Integrované strategie území (ISÚ) a Strategické plány LEADER všech zúčastněných MAS, dále na programy rozvoje jednotlivých obcí a integrované rozvojové strategie mikroregionálních seskupení, které jsou členy místních akčních skupin, pro které je zachování přírodního a kulturního dědictví  jednou z hlavních priorit. Tyto dokumenty jsou koncepčně zohledněny v integrovaných rozvojových  strategiích partnerských místních akčních skupin.

  Vzhledem k lokalizaci projektu v rámci Jihočeského kraje je potřeba upozornit, že projekt je připraven také v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-2013 (přijata Zastupitelstvem Jihočeského kraje  usnesením č. 113/2010/ZK-14 ze dne 27. 4. 2010, dostupnost na www.kraj-jihocesky.cz) a Programem rozvoje Jihočeského kraje, Prioritní osa 6. Cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity (přijat Zastupitelstvem Jihočeského kraje svým usnesením č. 195/2008/ZK ze dne 27. května 2008, dostupnost na www.kraj-jihocesky.cz).