Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:179
TÝDEN:179
CELKEM:1489630

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

publicita projektu

Název projektu: Cisterciácké klášterní krajiny

Registrační číslo projektu: 22/000/1931b/231/000001

Číslo operace: 19.3.1

Název operace: Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

Cíl operace: Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.

Název projektu: Cisterciácké klášterní krajiny

Registrační číslo projektu: 22/000/1931b/231/000001

MAS 1:  MAS Rozkvět, z.s. (koordinátor projektu)
MAS 2 : MAS Světovina o.p.s. (spolupracující subjekt)
MAS 3 : Havlíčkův kraj, o.p.s. (spolupracující subjekt)
MAS 4 : MAS Buchlov, z.s. (spolupracující subjekt)

Popis projektu a cílů projektu. Vazba na SCLLD:
Cílem projektu je především zhodnocení společného kulturního dědictví zapojených regionů MAS jako významného rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkovských regionů a zvýšení povědomí o tomto kulturním dědictví ve vztahu k místu i komunitě, a to i v celostátním měřítku, cisterciácké kulturní krajiny jsou pro zapojené subjekty společným kulturním dědictvím ojedinělého charakteru.
V rámci projektu budou realizovány:
A. terénní workshopy: osvětové a volnočasové akce s praktickými ukázkami v terénu, dokladující využití kulturních krajin ovlivněných v minulosti působením cisterciáckých klášterů v místě, jako forma interpretace a inventarizace cisterciáckých kulturních klášterních krajin;
B. workshopy zaměřené na osvětu veřejnosti: informační a kulturně-osvětové akce prezentující kulturní dědictví regionů spolupráce vyplývající z historické přítomnosti cisterciáckých klášterů v místě a jejich přínosu pro vznik a rozvoj komunit v průběhu historie;
C. tematické workshopy a konference: osvětové akce zvyšující povědomí o působení cisterciáckých klášterů v místě a jejich přínosu pro kultivaci krajiny, rozvoj architektury, kultury i lidského vědění v řadě oborů, zkušeností i hodnot využitelných pro místní rozvoj v řadě oblastí.
Na základě realizace těchto akcí budou vytvořeny společné výstupy ve formátu série informačně-osvětových tiskovin a publikací, včetně elektronických.
Tyto formáty akcí a společných výstupů dostatečně osloví veřejnost a zajistí srozumitelnost (prostředky sdělení), akceptaci (ztotožnění se s myšlenkami kooperující sítě spolupráce cisterciáckých klášterních krajin, zastřešených MAS) a zvýší atraktivnost (motivace ke spolupráci, návštěva místa, sdílení dobré praxe) pro širokou veřejnost.
Hlavní cílovou skupinou projektu je veřejnost, na kterou je zaměřen fokus všech aktivit projektu.
Spolupracující subjekty v rámci spolupráce vytvoří společnou síť v souladu s principy LEADER s maximálním zapojením místních komunit, a vytvoří tak optimální podmínky pro dlouhodobou udržitelnost vzájemné spolupráce i místní dopady projektu.
Výstupy projektu budou sdíleny všemi zapojenými subjekty a zpracovány formou tiskovin informačně-osvětového charakteru, s praktickým využitím v průběhu realizace projektu spolupráce.
Část výdajů projektu bude realizována formou sdílených výdajů, vyplývajících ze smluv s dodavateli uzavřených sdružením objednatelů tvořeným KMAS (MAS1) a spolupracujícími MAS (MAS2, MAS3, MAS4). V souladu se smlouvou o spolupráci bude u těchto zakázek vystupovat KMAS jako zástupce sdružených zadavatelů/ objednatelů.
Činnosti realizované přímo spolupracujícími subjekty v rámci projektu umožní zabezpečit provedení projektu vlastními lidskými zdroji.

Projekt Spolupráce PRV s názvem "Cisterciácké klášterní krajiny", je v souladu s cíli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s., Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina, o.p.s., Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov, z.s.; všechny tyto strategie komunitně vedeného rozvoje mají své pilíře založeny mj. na efektivním a udržitelném využití místního kulturního a přírodního dědictví, rozvoji místní kultury i ekonomiky, aktivním zapojováním a
participaci veřejnosti a veřejného, neziskového i soukromého sektorů, a také vnitřní růst místního partnerství a vytváření kooperací.

 

Výsledkem projektu bude dosažení zvýšení povědomí o společném kulturním dědictví cisterciáckých klášterních krajin, a to jak ve vztahu k místu a místní veřejnosti (komunitě) a aktérům místního rozvoje (veřejný i neziskový sektor, a soukromý sektor v řadě oborů), tak v celostátním měřítku., a to díky zrealizovaným projektovým akcím a vytvořeným společným výstupům projektu.
V rámci projektu vzniknou tyto konkrétní (fyzické) výstupy ve formátu tiskovin a publikací, včetně elektronických: brožura, mapy, pracovní listy, zpěvník, sborník, plakáty; 
e-book (pouze elektronický formát).

Plánovaným výsledkem projektu je dosažení veřejného povědomí o spolupráci cisterciáckých klášterních krajin a jejich hodnoty, vytvoření povědomí o příslušnosti konkrétní cisterciácké klášterní krajiny k síti spolupracujících cisterciáckých klášterních krajin, nominovaných na označení pečetí EHL (European Heritage Label) Evropské komise, i vzájemná propojenost a soulad komunikačních kanálů spolupráce s využitím moderních technologií.
Výsledkem projektu je také fakt, že výstupy projektu a jejich formáty dostatečně osloví veřejnost a zajistí srozumitelnost (prostředky sdělení), akceptaci (ztotožnění se s myšlenkami kooperující sítě spolupráce cisterciáckých klášterních krajin, zastřešených MAS) a zvýší atraktivnost (motivace ke spolupráci, návštěva místa, sdílení dobré praxe) pro širokou veřejnost.

 

Status projektu: Projekt byl schválen k podpoře.

Zdroje financování: PRV

Celkové výdaje na projekt (dle žádosti): 3.367.073 Kč

Doba realizace: do 30.6.2023 (termín realizace prodloužen oproti žádosti)

plakát A3

 

„Znalému věř: víc najdeš v lesích než v knihách, dřevo a kameny tě naučí víc, než můžeš slyšet od učitelů.“

                                              sv. Bernard z Clairvaux

 

Putujte s námi krajinami, které utvářeli cisterciáčtí mniši.

 

Pozvánky na jednotlivé akce:

7.1.2023 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD - pozvánka na terénní workshop  (156.77 kB)

(změna termínu, zrušeno) 7.12.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na terénní workshop  (293.03 kB)

3.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na konferenci (149.58 kB)

3.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop  (149.9 kB)- formát panel - zaměřený na oblasti edukace/osvěta/neziskový sektor.

2.11.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop  (144.22 kB)- formát panel - zaměřený na využití kulturního dědictví cisterciáckých klášterních krajin pro turismus, cestovní ruch, rozvoj podnikání a celkový rozvoj obcí a regionu

22.10.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka na workshop - Mariánská Týnice (140.05 kB)

15.10.2022 - klášterní krajina PLASY -fotomaratón (pozvánka) (199.76 kB)- online akce pro všechny klášterní krajiny

14.10.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka na workshop " Doplazte se do Plas"  (143.8 kB)

8.10.2022 - klášterní krajina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - pozvánka na workshop (179.83 kB)

8.10.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop s cyklovýletem (165 kB)

8.10.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka - Starou cestou z Týnice do Plas (139.72 kB)

4.10.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na konferenci (166.5 kB), program (1.11 MB) 

24.9.2022 - klášterní krajina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - pozvánka na workshop s koncerem  ( Nové Veselí) (731.73 kB)

23.-24.9.2022 - klášterní krajina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - pozvánka na konferenci (768.3 kB) , program (2.34 MB)

10.9.2022 -  klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop s cyklovýletem (142.06 kB)

10.9.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s vycházkou 4 (134.54 kB)

4.9.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s cyklovýletem 2 (488.7 kB)

30.8.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD -  pozvánka na workshop zážitkové edukace pro veřejnost (147.18 kB)

30.6.-1.7.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka na konferenci (142.42 kB)

24.6.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka na workshop pro veřejnost (146.02 kB)

18.6.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s vycházkou 3 (137.65 kB)

12.6.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s cyklovýletem 1   (131.05 kB)

11.6.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop inventarizace (183.5 kB)

11.6.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD - pozvánka na workshop s cyklovýletem (147.75 kB)

11.5.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop zážitkové edukace pro veřejnost (167 kB)

20.5.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s vycházkou 2 (137.79 kB)

30.4.2022 - klášterní krajina VELEHRAD - pozvánka na workshop s cyklovýletem  (167.69 kB)

23.4.2022 - klášterní krajina  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  - pozvánka na workshop s vycházkou  (139.45 kB)

23.4.2022 - klášterní krajina PLASY - pozvánka na workshop s odbornou vycházkou  (141.48 kB)

23.4.2022 - klášterní krajina VYŠŠÍ BROD - pozvánka na workshop s  vycházkou  (143.58 kB)

klášterní krajina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - kompletení přehled akcí v rámci projektu (178.78 kB)

 

Plakát A3 - povinná publicita projektu ke stažení zde. (73.28 kB)

 

povinná publicita projektu plakát A3

 

 

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) - Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
platné od roku 2019 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) - Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (1.06 MB) (aktualizace: 29.11.2021) 

Postup pro podání žádosti o platbu operace 19 3 1 (2.59 MB)

 

Aktualizace Příručky pro publicitu (30.11.2021) - informace (284.56 kB), příručka (1.51 MB), metodický výklad (327.19 kB)

a přílohy: 

Příloha č. 6: Licenční ujednání ke zveřejněné fotodokumentaci (audiovizuálním výstupům) - prohlášení autora - zaměstnance žadatele a výhradní bezúplatná licenční smlouva (38.51 kB) pro užití v neomezeném rozsahu

Příloha č. 7: Licenční ujednání ke zveřejněné fotodokumentaci (audiovizuálním výstupům)  - prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční smlouva (379.44 kB) pro užití v neomezeném rozsahu

a loga (užitné vzory):

logo EU - PRV (360.07 kB)

logo Leader (72.05 kB)

 

 

 

 

Příprava projektu spolupráce:

(pracovní návrh k odsouhlasení)  Smlouva o spolupráci (246.61 kB)

Jednací řád Koordinační pracovní skupiny (161.83 kB) (KPS)

Etický kodex (157.99 kB) (užitný vzor pro projekt)

Zápis z jednání KPS - 15.2.2022 (128.61 kB) 

Zápis z jednání KPS  - 17.1.2022  (186.21 kB)

Zápis z jednání KPS - 27. a 28.7.2021  (162.22 kB)

Administrativa projektu:

Hlavičkový papír (762.5 kB)(vzor)

Prezenční listina  (334.62 kB) na akce (vzor)

Stručná zpráva z akce (765 kB) (vzor)

 

 

E-booky

Odborné příspěvky z konferencí projektu cisterciácké klášterní krajiny

Odborné příspěvky

 

Cisterciácké klášterní krajiny

Cisterciácké klášterní krajiny

 

Klášterní krajina Plasy

klášterní krajina Plasy

 

Klášterní krajina Vyšší Brod
Vyšší Brod Ebook

 

Konference Vyšší Brod - doprovodné materiály

doprovodné amteriály

 

Cisterciácký teréní průvodce Vyšší Brod

Cisterciácký průvodce Vyšší Brod

 

Klášterní krajina Žďár nad Sázavou

klášterní krajina Žďár nad Sázavou

 

Klášterní krajina Velehrad
Velehrad Ebook