Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:57
TÝDEN:935
CELKEM:1507545

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Eduzměna    OTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028 

 

Společná vize: Všechny dětí se učí s radostí, naplno a s rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy 21. století.

Organizace, které přijímají toto společné prohlášení, si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke dvěma hlavním cílům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

● Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.

● Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

K naplnění těchto cílů byly v uplynulých letech realizovány tzv. Místní akční plány rozvoje vzdělávání jednotlivých regionů, které budou pokračovat dalšími etapami v letech 2023-2025 a 2026-2027. Pro další období chceme využít zkušenosti pilotního projektu Eduzměna, který usiluje o vytvoření komplexního regionálního systému podpory vzdělávání (dále jen “model”)

Základními signatáři Otevřeného memoranda o spolupráci pro období 2023-2028 (dále jen “memorandum”) jsou nositel projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice - MAS Rozkvět, z.s., a nositel projektu Eduzměna - Nadační fond Eduzměna.

 

Příležitost zapojit se k memorandu je otevřena pro další organizace působící v regionu ORP Č.Budějovice:

1/ hlavní aktéři regionálního školství:

- zřizovatelé škol

- školy a školská zařízení

2/ aktéři, kteří mají vztah k oblasti vzdělávání a výchovy

- organizace zájmového a neformálního vzdělávání

- fakulty připravující učitele

- organizace zajišťující pedagogickou podporu školám

- zaměstnavatelé

organizace v sociální a zdravotní oblasti

- rodičovské spolky

- nositelé a realizátoři systémových projektů OP JAK

- a další

 

Účelem memoranda je potřeba zajistit co nejefektivnější spolupráci při naplňování dlouhodobé vize, vytváření podmínek pro efektivní a funkční podporu rozvoje kvality škol v regionu a vyhodnocování procesů a konkrétních aktivit s tím spojených.

 

Další aktéři ve vzdělávání se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu dle svého statusu.

A. Zřizovatelé škol:

- vytvářejí podmínky pro přenos modelu do zřizovaných škol, včetně finanční podpory vybraných aktivit modelu,

- zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,

- poskytují vybraná data o zřizovaných školách,

- jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem ke zřizovaným školám, především k vedení škol, i k veřejnosti a skupině rodičů,

B. Jednotlivé školy a školská zařízení:

- vytvářejí podmínky pro přenos modelu do organizace,

- zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,

- zapojí se do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit v rámci spolupráce,

- jsou součinní při informování o projektu v rámci svých informačních aktivit a aktivní při propagaci směrem „dovnitř“, tj. učitelům a dětem/žákům, i „navenek“, tj. zřizovatelům a rodičům.

C. Další aktéři, kteří mají zprostředkovaně vztah k oblasti výchovy a vzdělávání, se mohou zapojit do aktivit a kooperace přistoupením k memorandu v rozsahu adekvátním jejich poslání a cílům, tím že se:

- zapojí do sběru a poskytování dat pro vyhodnocování konkrétních aktivit,

- poskytnou zpětnou vazbu a vyhodnocování použitých procesů,

- zapojí se do síťování, přenosu zkušeností a dobré praxe,

- informují o projektu v rámci svých informačních aktivit,

- finančně podpoří konkrétní aktivity škol nebo aktivity realizované v rámci regionu,

- poskytnou specifickou expertízu,

- aktivně přispějí k zavádění modelu EZ.

 

Samotné Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od kteréhokoliv z dalších partnerů.

V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů memoranda je žádoucí přistoupení všech subjektů, které mají zájem na naplnění společné vize a vytvoření modelu.

 

OTEVŘENÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRO OBDOBÍ 2023-2028 - ke stažení zde. 

 

Formuláře pro přistoupení partnerů Memoranda - jednotlivě ke stažení dle typu organizace partnera:

Přistoupení školy k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.74 kB)

Přistoupení školy k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor Typ: PDF dokument, Velikost: 198.86 kB

Přistoupení zřizovatele k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.87 kB

Přistoupení zřizovatele k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor  Typ: PDF dokument, Velikost: 198.67 kB

Přistoupení k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor pro "další" subjekty - otevřený formát Typ: DOCX dokument, Velikost: 39.47 kB

Přistoupení k Otevřenému Memorandu o spolupráci - vzor pro "další" subjekty Typ: PDF dokument, Velikost: 198.73 kB

 

Ke stažení: logo EDUZMĚNA  Typ: PNG obrázek, Velikost: 7.17 kB

Ke stažení: logo MAS ROZKVĚT  Typ: JPG obrázek, Velikost: 65.14 kB

 

jak na změnu v EDU