Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:44
TÝDEN:2051
CELKEM:1506214

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Strategie

Na projekt Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014-2020 je poskytována finanční podpora z EU v rámci specifického cíle 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

 

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020 byla schválena dne 2. března 2017.

FINALIZOVANÁ SCLLD a přílohy:

Veškerá dokumentace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014-2020, dále jen SCLLD MAS Rozkvět 2014 - 2020 je ve vlastnictví MAS Rozkvět,z.s. včetně autorských práv a veškerých dalších práv spojených s duševním vlastnictvím tohoto díla, a byla zhotovena na základě vlastního know-how. Toto dílo nelze bez předchozího písemného souladu vlastníka používat jako odkaz.

 

Změna SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020, verze 1.5. (2/2021) - dodatek - rozšíření území (změna zájmového území MAS Rozkvět, z.s., a to rozšířením o 4 obce -3 "bílá" místa a jednu obnovenou obec, která byla dříve součástí vojenského prostoru. Změny se týkají kapitol Popis území a zdůvodnění výběru, a v Analytické části jen socioekonomické analýzy)

 

Změna finančního plánu v roce 2020 - konkrétní změny jsou u jednotlivých OP (viz menu vlevo)

 

EVALUACE SCLLD MAS Rozkvět 2018

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.4. (12/2016) - finální schválená verze

Finanční plán SCLLD - aktualizace 28.12.2016 - - finální schválená verze

 

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.3. (08/2016)

Finanční plán SCLLD - aktualizace 31.8.2016

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.2. (07/2016)

Finanční plán SCLLD (07/2016)

SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020 , verze 1.1. (04/2016)

Finanční plán SCLLD  - alokace pro jednotlivé výzvy, indikátory (04/2016)

SCLLD MAS Rozkvět 2014 - 2020 , verze 1.0. (01/2016)

SCLLD - úvod

SCLLD - analytická část

SCLLD - SWOT analýza

SCLLD - strategická část

SCLLD - implementační část

Finanční a časový plán implementace 

Indikátory - přehled, popis

Analýza rizik

Mapa a seznam obcí

Harmonogram výzev SCLLD MAS Rozkvět - aktualizace k 31.8.2016

Harmonogram výzev SCLLD MAS Rozkvět - verze schválená 9.2.2016

 

Zpracování AKČNÍHO PLÁNU SCLLD (tedy to, co bychom chtěli a potřebovali zrealizovat v dalším období v regionu MAS) probíhá mj. prostřednictvím sběru projektových záměrů od "místních aktérů" - obcí, spolků, podnikatelů... Své záměry zasílejte na e-mail: strategie2014@masrozkvet.cz .

Formulář pro veřejně prospěšné projekty ke stažení zde.

Formulář  pro podnikatelské záměry ke stažení zde.

Instruktážní list pro vyplnění formulářů ke stažení z.de.

 

Aktuální databáze:

Profily obcí:

01_Čejkovice
02_Černá v Pošumaví
03_Dasný
04_Dívčice
05_Dříteň
06_Frymburk
07_ Hlavatce
08_Horní Planá
09_Hořice na Šumavě
10_Chelčice
11_Křišťanov
12_Ktiš
13_Lhenice
14_Libějovice
15_Lipno nad Vltavou
16_ Loučovice
17_Malovice
18_Malšín
19_Mičovice
20_Mydlovary
21_Nákří
22_Nová Pec
23_Pištín
24_Olešník
25_Sedlec
26_Truskovice
27_Zahájí
28_Zliv
29_Želnava
30_Vyšší Brod
 

Ke stažení zde - Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti MAS Rozkvět,z.s. (vypracováno v rámci projektu „Naše město je globálně zodpovědné, Vaše může být také“)

Výstupy měření kvality života v obcích MAS Rozkvět - projekt MONIQUA: vstup do tatabáze, tabulkový přehled, manuál projektumetodika

 

ROZPRACOVANÁ STRATEGIE SCLLD (08/2014)

FORMULÁŘ PRO PŘIPOMÍNKY ke Strategii MAS ke stažení zde.

QRC této stránky. 

 

SWOT analýza pro strategické oblasti rozvoje:

Oblast EKONOMIKA A TRH PRÁCE

Oblast LIDSKÉ ZDROJE

Oblast ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST

Oblast CESTOVNÍ RUCH

 

Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 (SCLLD) - verze 1: ke stažení zde.

Termín připomínkování I. : do 10.10.2014 

Termín připomínkování II. : do 10.4.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuální databáze projektů - Karty projektů - I.: ke stažení zde.

Zobrazení jednotlivých karet projektů v aplikaci na titulní stránce našeho webu "MAPOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY SCLLD" zde.

 

 

Profily obcí regionu MAS Rozkvět: souhrnně ke stažení zde

Ověřovací anketa - potvrzení priorit regionu MAS: výsledky ankety ke stažení zde.

Profily DSO v regionu MAS: Svazek Lipenských obcí, Svazek obcí Blata, Mikroregion Chelčicko-Lhenický

 

Interaktivní mapa - nezaměstnanost v jednotlivých obcích v letech 2014 a 2015.

Interaktivní mapa - vývoj příspěvku na živobytí v letech 201-2014

 

Statistická data a analýzy: souhrnně ke stažení zde 

Statistická data - Tabulky:

Počet obyvatel území MAS 2008-2012

Počet nezaměstnaných v území 2008-2011

Počet podnikatelských subjektů

Počet státních organizací na území MAS

Počet zemědělských podnikatelů

Počet živnostníků

Hromadná ubytovací zařízení - hotely, motely

Ubytování, stravování a pohostinství na území 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Zdravotní a sociální péče na území MAS

Zpracovatelký průmysl

Stavebnictví

Těžba a Průmysl na území

Administrativní a podpůrné činnosti

Činosti v oblasti nemovitostí

Doprava a skladování v území

Informační a komunikační činnosti

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

RES – Nezařazeno

RES – Ostatní činnosti

RES – Peněžnictví a pojišťovnictví

RES - právní forma - Akciové společnosti 

RES - právní forma - Družstevní organizace

RES - právní forma - Obchodní společnosti na území

RES – právní forma – Ostatní

RES – právní forma – Svobodná povolání

RES - právní forma - Akciové společnosti 

RES – Profesní, vědecké a technické činnosti

RES - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

RES - Vzdělávání 

RES - Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpad. vodami, odpady a sanacemi

RES -Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Školství

Zdravotnická a sociální zařízení

 

Statistická data - Tabulky II (xls):

tabulka Zemědělství, lesnictví, rybářství

tabulka CELKOVÁ VÝMĚRA

tabulka LESNÍ POZEMKY

tabulka NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

tabulka ORNÁ PŮDA

tabulka OSTATNÍ PLOCHY

tabulka OVOCNÉ SADY

tabulka RES - Doprava a skladování

tabulka RES – Nezařazeno

tabulka RES - Ostatní činnosti

tabulka RES - počet podnikatelských subjektů

tabulka RES - právní forma - Akciové společnosti

tabulka RES - právní forma - Družstevní organizace

tabulka RES - právní forma - Obchodní společnosti

tabulka RES - Profesní, vědecké a technické činnosti

tabulka RES – Stavebnictví

tabulka RES - Těžba a dobývání

tabulka RES – Vzdělávání

tabulka RES – Zásob. vodou_ činnosti souvis. s odpad. vodami, odpady a sanacemi

tabulka RES - Zdravotní a sociální péče

tabulka RES - Zpracovatelský průmysl

tabulka RES -Administrativní a podpůrné činnosti

tabulka RES -Činnosti v oblasti nemovitostí

tabulka RES -Informační a komunikační činnosti

tabulka RES -Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

tabulka RES -Peněžnictví a pojišťovnictví

tabulka RES -Těžba a Průmysl celkem

tabulka RES -Ubytování, stravování a pohostinství

tabulka RES -Velkoobchod a maloobchod_ opravy a údržba motorových vozidel

tabulka RES -Veřejná správa a obrana_ povinné sociální zabezpečení

tabulka RES -Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

tabulka TRVALÉ TRAVNÍ PROSTORY

tabulka VODNÍ PLOCHY

tabulka ZAHRADY

tabulka ZASTAVĚNÉ PLOCHY A NÁDVOŘÍ

tabulka ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

tabulky RES- právní forma -Státní organizace

tabulka Míra nezam. - Dosažitelní uchaz. Celkem

tabulka Míra nezam. - Dosažitelní uchaz. Muži

tabulka Míra nezam. - Dosažitelní uchaz. Ženy

tabulka Počet mladistvých uchazečů (do 18 let věku)

tabulka Počet uchazečů - absolventů

tabulka Počet uchazečů - celkem

tabulka Počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců

tabulka Počet uchazečů - OZP - celkem

tabulka Počet uchazečů ve věku 50 let a více - celkem

tabulka Podíl nezaměstnaných osob

tabulka Průměrný věk uchazečů - celkem

tabulka RES - právní forma - Ostatní

tabulka RES - právní forma - Svobodná povolání

tabulka RES - právní forma - Zemědělští podnikatelé

tabulka RES - právní forma - Živnostníci

tabulka Samost. ordinace prakt. lék. gynekologa vč. detaš. prac.

tabulka Detaš. pracoviště zdravotních středisek

tabulka Domovy pro seniory - počet

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - hotely, motely

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - kempy, chatové osady

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - ostatní zařízení

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - penziony

tabulka Hromadná ubytovací zařízení - turistické ubytovny

tabulka Mateřská škola - POČET TŘÍD

tabulka Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

tabulka Obyvatelé ve věku 0-14 let celkem

tabulka Obyvatelé ve věku 15-64 let celkem

tabulka Obyvatelé ve věku 65 a více let celkem

tabulka Ostatní samostatná zařízení vč. detaš. pracoviště

tabulka Počet obyvatel k 31.12. - celkem

tabulka Počet obyvatel k 31.12. - ženy

tabulka Přistěhovalí celkem

tabulka Samost. ordinace lékaře specialisty vč. detaš. pracoviště

tabulka Samost. ordinace prakt. lék. pro děti a dorost vč. detaš. Prac.

tabulka Samost. ordinace prakt. lék. stomatologa vč. detaš. Prac.

tabulka Samostná ordinace prakt. lékaře pro dospělé vč. detaš. prac.

tabulka Středisko záchr. služby a rychlé zdrav. pomoci vč. detaš. pr.

tabulka Vystěhovalí celkem

tabulka Základní škola - jen první stupeň (1. - 5. ročník) POČET TŘÍD

tabulka Základní škola - celkem POČET TŘÍD

tabulka Základní škola - první i druhý stupeň (1. - 9. ročník) POČET TŘÍD

tabulka Základní umělecké školy POČET ŠKOL

tabulka Zařízení lékárenské péče (lékárny) vč. detaš. Pracoviště

tabulka Zemřelí celkem

tabulka Živě narození celkem

 

Statistická data - mapy:

Hospodářsky slabé regiony 

Velkoplošná chráněná území

Ekonomický a inovační potenciál 

Územní členění dle Koeficientu ekologické stability

Mapa významných památek

Území ERDV

MAPA MAS Rozkvět

 

Evaluace Programového období 2007-2013 a Příprava Programového období 2014-2020:  zapojení pracovníků MAS se do šetření přínosů principů partnerství (IREAS - studie ke stažení), připomínkování PRV 2014-2020 a OP AT-CZ 2014-2020.