Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Průběžné informace

 

--------Aktuální informace:

06 -08/ 2015: postupné zpracování Akčního plánu (AP), místní jednání k připravovanému AP a nastavení efektivní meziobecní spolupráce (EMOS)

Akční plán ORP Český Krumlov

Prezentace destinačního managementu "Jihočeský venkov" - projekt z akčního plánu

​Popis plánovaných činností destinačního managementu

09/2015: zpracování Závěrečné zprávy EMOS, realizace setkání zástupců obcí

 

------- Předchozí informace:

24.5.2015 - 2. setkání starostů ORP Český krumlov

Pozvánka 

Průběžná zpráva o postupu projektu

Výsledky šetření APO (Adminstrativní potřeby obcí)

----------- ARCHIV 2014 -----------------

Aktuální informace o průběhu realizace projektu v regionu ORP Český Krumlov, 23.2.2014

Výsledky dotazníkového šetření - část 1. pro ORP Český Krumlov. Pro srovnání výsledky pro Jihočeský kraj a celou ČR.

 

03 a 04/2014 - probíhá 2. část dotazníkového šetření na úrovni obcí (účast celkem 84% obcí ORP)

Výsledky dotazníkového šetření II. - ORP Český Krumlov, celostátní výsledky.

 

10.6.2014 - 1. setkání starostů ORP Český Krumlov (Křemže), projednání výběru volitelného tématu (podrobnější informace ke 4. tématu naleznete na samostatném odkazu našich www)

Podklady a prezentace z 1. setkání starostů ORP:

Program

Jednací řád

Prezentace - oblast školství

Prezentace - oblast odpadové hospodářství

Prezentace - oblast sociální služby

Prezentace - možnosti meziobecní spolupráce

Rozbor potenciálu stávajících DSO ORP ČK

 

Výňatek ze Záznamu z 1. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Český Krumlov - usnesení

Usnesení I.: Jednací řád 1. oficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Český Krumlov byl přijat jednomyslně všemi hlasy.

Usnesení II.: Většinou hlasů byla pro další řešení možností meziobecní spolupráce pro oblast Školství zvolena témata: 1. Financování provozu a investic škol, 2.  Děti a rodiče, podpora veřejnosti - řešení trávení volného času, participace rodičů.

Usnesení III.: Většinou hlasů bylo pro další řešení možností meziobecní spolupráce pro oblast Odpadové hospodářství zvoleno téma: 1. Snížení finančních prostředků vynakládaných za OH

Usnesení IV.: Většinou hlasů bylo pro další řešení možností meziobecní spolupráce pro oblast Sociální služby zvoleno téma: 1. Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP při zajišťování sociálních služeb

Usnesení V.: Volitelné téma CESTOVNÍ RUCH  bylo přijato na 1. oficiálním setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Český Krumlov jednomyslně všemi hlasy.