Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:261
TÝDEN:1008
CELKEM:1470312

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VIZE REGIONU MAS ROZKVĚT:  

Harmonicky se rozvíjející oblast respektující kulturní a přírodní bohatství, s rozvinutou občanskou společností

a zdravým životním prostředím.

 

Motto: Region MAS Rozkvět   - místo pro každodenní život i příjemnou dovolenou

Dlouhodobá vize rozvojového směřování regionu MAS Rozkvět byla stanovena již při zpracování integrované mezisektorové rozvojové strategie v roce 2007 a jak bylo potvrzeno při postupné evaluaci jejího naplňování, strategické směřování regionu je správné a obyvatelé regionu MAS považují za správné tuto vizi nadále naplňovat.

Strategie MAS Rozkvět je zpracována v souladu s metodikami CLLD a MA21, zohledňuje principy partnerství v rámci komunity, klade důraz na posilování konkurenceschopnosti regionu jako celku i jednotlivých aktérů zájmového území MAS.

Tato strategie si klade za cíl dále využít vnitřního kapitálu a potenciálu území MAS a dosáhnout maximálního efektu investic pro jeho rozvoj, dosažení stability a udržitelného růstu založeného na znalostech a podporující sociální soudržnost.

Účelem strategie je také sladit představy místních aktérů v rámci regionu MAS o dalším rozvoji území, definovat nejdůležitější a také pro region optimální rozvojové aktivity v intencích implementace SCLLD 2021+, zkoordinovat rozvojové činnosti jednotlivých místních aktérů a podpořit je při přípravě a realizaci rozvojových projektů, které jsou v souladu se strategií, a zajistit financování realizace vybraných rozvojových projektů prostřednictvím programových rámců SCLLD2021+.

Strategie je postavena na principech MA21, partnerství, udržitelného rozvoje, rovných příležitostí a posílení orientace regionu na využívání sociálních, organizačních i technických a technologických inovací. Udržitelný rozvoj je zde orientován jak na sociální a ekonomický, tak na environmentální pilíř.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2021–2027


KONCEPČNÍ ČÁST - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s. na období 2021-2027 (schválena dne 6.10.2021)

KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE (verze 1.1.)

 

Strategické cíle SCLLD MAS Rozkvět 2021+: 

STRATEGICKÝ CÍL 1: ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V OBCÍCH

STRATEGICKÝ CÍL 2: ZLEPŠENÍ FUNKCÍ KRAJINY A NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

STRATEGICKÝ CÍL 3: ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO MÍSTNÍ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Strategické cíle MAS Rozkvět naplňují strategické cíle udržitelného rozvoje, v kontextu přijatých Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.

ZAPOJENÍ KOMUNITY DO PŘÍPRAVY SCLLD

Pro tvorbu SCLLD21+ MAS Rozkvět byla důležitá již předpřípravná fáze, ve které došlo k evaluaci a vyhodnocení postupu a přínosů realizace SCLLD 2014-2020 a rozšíření zájmového území MAS Rozkvět a také zajištění tzv. standardizací, povinnou před zpracováním a podáním nové strategie. Její součástí bylo mj. také vymezení území potvrzené podpisy starostů jednotlivých obcí.  Následně MAS také přistoupila k provedení doporučení, která byla výstupem uvedené standardizace směrem k právní dokumentaci MAS a volbě orgánů MAS. 

S cílem efektivního oslovení a spolupráce se zástupci obcí včetně získání potřebných souhlasů se zapojením do zájmového území MAS pro  SCLLD21+ a současně získání podnětů i aktualizace vstupních dat pro zpracování strategie pro nové plánovací období (především se jednalo o vyhodnocení realizovaných rozvojových investičních i neinvestičních projektů v jednotlivých obcích a identifikace stabilizačních a rozvojových potřeb), zrealizovali  jsme řadu setkání - částečně i online z důvodu platných protiepidemiologických opatření, s ohledem na nutná omezení v souvislosti s covid-19. Následovala další individuální jednání i skupinová setkání, především zástupci obcí a mikroregionů, škol a jejich zřizovatelů, podnikatelů v zemědělství i nezemědělskými včetně cestovního ruchu, neziskovými organizacemi a aktivními občany.

Odkaz na zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení 

Datum (období) provedení

Zahájení komunitní přípravy SCLLD na Fóru starostů

10/2019

Jednání fokusních skupin a skupinové rozhovory I.

10/2019 - 11/2020

Individuální rozhovory v území působnosti MAS I. 

10/2019 - 11/2020

Anketní šetření, sběr podnětů prostřednictvím www MAS

09-11/2020

Jednání fokusních skupin a skupinové rozhovory II.

12/2020 - 05/2021

Individuální rozhovory v území působnosti MAS II. 

12/2020 - 05/2021

Projednání na Fóru starostů (poradní orgán MAS)

06/2021

Veřejné připomínkování pracovního návrhu strategie 

07/2021

Schválení koncepční části SCLLD členskou schůzí

08/2021

 

Ankety a veřejná připomínkování:

Anketa pro obyvatele zájmového území MAS Rozkvět v rámci přípravy SCLLD MAS Rozkvět 2021+ (sbět podnětů do 15.11.2020).

Anketa ukončena. Děkujeme všem za zapojení do přípravy strategie MAS Rozkvět.

 

 

 

Formulář pro veřejně prospěšné projekty ke stažení zde.

Formulář  pro podnikatelské záměry ke stažení zde.

Instruktážní list pro vyplnění formulářů ke stažení zde.

 

VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ

 

Bohdalovice

Čejkovice

Černá v Pošumaví

Dasný

Dívčice

Dříteň

Frymburk

Hlavatce

Horní Planá

Hořice na Šumavě

Chelčice

Křišťanov

Ktiš

Lhenice

Libějovice

Lipno nad Vltavou

Loučovice

Malovice

Malšín

Mičovice

Mydlovary

Nákří

Nová Pec

Olešník

Pištín

Polná na Šumavě

Přední Výtoň

Sedlec

Světlík

Truskovice

Vyšší Brod

Zahájí

Zliv

Želnava

 

Výše jsou uvedeny projektové záměry všech obcí na území MAS na období 2021+. Nyní jsou předloženy k veřejnému připomínkování dalším "místním aktérům" - spolkům, podnikatelům, ...Pokud nenajdete v projektových záměrech obcí to, co byste chtěli a potřebovali zrealizovat v dalším období v regionu MAS, vyplňte příslušný formulář (viz níže) a svůj záměr zašlete na e-mail: fakenbergova@masrozkvet.cz .

 

Formulář pro veřejně prospěšné projekty ke stažení zde.

Formulář  pro podnikatelské záměry ke stažení zde.

Instruktážní list pro vyplnění formulářů ke stažení zde.

Bohdalovice

Čejkovice

Černá v Pošumaví

Dasný

Dívčice

Dříteň

Frymburk (Strategický plán rozvoje městyse Frymburk)

Hlavatce

Horní Planá (Program rozvoje města Horní Planá)

Hořice na Šumavě (Program rozvoje městyse)

Chelčice (MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA pro sídelní útvar CHELČICE)

Křišťanov

Ktiš (MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2020–2026)

Lhenice

Libějovice (Místní program obnovy venkova obce Libějovice na období  2016 – 2023)

Lipno nad Vltavou

Loučovice

Malovice (Strategický rozvojový plán Malovice 2020-2030)

Malšín (Program obnovy venkova)

Mičovice (Aktualizace PROGRAMU OBNOVY VESNICE Obce Mičovice na období 2019 – 2022)

Mydlovary

Nákří

Nová Pec

Olešník (PROGRAM ROZVOJE OBCE OLEŠNÍK)

Pištín (Program rozvoje obce)

Polná na Šumavě

Přední Výtoň (PROGRAM ROZVOJE OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ)

Sedlec (Program rozvoje obce Sedlec)

Světlík

Truskovice

Vyšší Brod

Zahájí (PROGRAM ROZVOJE OBCE ZAHÁJÍ)

Zliv (Strategický plán rozvoje města)

Želnava (OBEC ŽELNAVA MÍSTNÍ PROGRAM ROZVOJE VESNICE NA ROKY 2020 a dál)

NÁRODNÍ DOKUMENTY

Strategie regionálníhorozvoje ČR 2021+
Vize směřování České republiky podle SRR 21+

Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál, zvyšuje se jejich sociální stabilita, konkurenceschopnost má trvalý, stabilně rostoucí trend a zlepšují se podmínky pro kvalitní život všech obyvatel a prosperitu firem. Jsou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity životního prostředí. Všechny regiony se nacházejí v ekonomickém smyslu i co do kvality života nad průměrem EU nebo se mu přibližují a v přitažlivosti a konkurenceschopnosti jsou na předních místech ve střední Evropě.

Koncepce rozvoje venkova

Cílem implementace KRV je tedy kromě dosažení vyšší úrovně hospodářského a sociálního rozvoje venkova i zlepšení image českého venkova, tj. pojímání venkova v rámci společnosti, ne jako "území druhé kategorie", ale jako geografického prostoru dobrého pro život,podnikání, realizaci cestovního ruchu, atd.

Zdraví 2030

Strategický rámec Zdraví 2030 si klade za cíl být základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a udávat směr rozvoje péče o zdraví obyvatel České republiky pro příští desetiletí. S ohledem na všechny výzvy a současné trendy byly formulovány tři strategické cíle: zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému a podpora vědy a výzkumu.

Koncepce rodinné politky

Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích.

Digitální Česko

„Digitální Česko“ je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+.

Navazující dokumenty digitalni-cesko-2030

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí České republiky 2030,s výhledem do 2050 představuje zastřešující strategický dokument, který vymezuje realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2030. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.

REGIONÁLNÍ DOKUMENTY

Strategická mapa Jihočeského kraje

Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 2019-2023

Střednědobý plán je prováděcím dokumentem k Programu rozvoje JČK 2014-2020 a naplňuje především strategické intervence „Chytrá řešení pro region a Digitální region“, které zlepší pozici kraje v rámci technologického pokroku, zkvalitnění života pro občany a ke zlepšení a udržení stability životního prostředí.

V rámci analýzy prostředí bylo definováno 6 priorit: mobilita, eGovernment & digitalizace, energetika, životní prostředí, sociální a zdravotní služby a efektivní správa území & inovace. Plán se zaměřuje především na realizaci konkrétních opatření zvyšujících míru digitalizace a technologické připravenosti regionu prostřednictvím nových technologií. Projekty a aktivity realizující navržená opatření jsou součástí akčního plánu RIS3 JČK

 

 

Integrovaný regionální program IROP2021+: materiál Podpora IROP CLLD 

Aktuální programový dokument IROP (verze 17.3.2021)

Programový dokument IROP 2021+

Leták IROP 2021+

 

Operační program Zaměstnanost PLUS (OPZ+) -  materiál  Popis podpory CLLD v OPZ+ (pracovní poznámky)

vzorový formulář pro místní šetření - Anketa OPZ+

(účastníci ankety vyplňují list1 a list 2;  vyplněné ankety zasílejte na e-mail: fakenbergova@masrozkvet.cz )

Aktuální programový dokument OPZ+ (verze 4, březen 2020)

Návrh programového dokumentu OPZ+ (03/2020)

 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK navazuje v období 2021-2027 na OP VVV): programový dokument OP JAK (verze 1.7, 24.3.2021)

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) - návrh programového dokumentu OPŽP 2021-2027 (verze 0.4, datum zpracování 5.10.2020)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027

 

Metodický pokyn ministryně pro místní rozvoj (MPIN č. 14) - součást přípravy na implementaci integrovaného nástroje CLLD v programovém období 20212027 (aktuální verze)

 

Metodika pro standardizaci MAS a tvorbu SCLLD 2020+ (MPIN č.12)

 

Programový dokument IROP 2021+

Leták IROP 2021+

 

Návrh programového dokumentu OPZ+ (03/2020)