Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Leader ČR

 

  V letech 2004 a 2005 se MAS Rozkvět zapojila do programu LEADR ČR s celkovým
cílem:
 

  Aplikací výsledků výzkumu a zavedením moderních informačních a komunikačních technologií přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji zájmové oblasti s minimální ekologickou zátěží.

  Jednotlivé projekty byly směřovány k naplňování následujících záměrů


LEADER ČR 2004

Záměr: INOVACE A MODERNÍ KOMUNIKACE - BUDOUCNOST OVOCNÁŘSTVÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Opatření : I.

Název : Rozvoj místních podnikatelských aktivit, trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí

veřejné projekty: 0

podnikatelské projekty: 4 (8,8 mil. Kč)

Opatření : II.

Název : Regionální rozvoj informačních a komunikačních technologií, místní rozvoj lidských zdrojů

veřejné projekty: 1 (2,2 mil. Kč)

podnikatelské projekty: 0


LEADER ČR 2005

Záměr: INOVACE A KOMUNIKACE - ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH

Opatření : I.

Název : Rozvoj místních podnikatelských aktivit, trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí

veřejné projekty: 0

podnikatelské projekty: 4 (4,7 mil. Kč)

Opatření : II.

Název : Regionální rozvoj informačních a komunikačních technologií, místní rozvoj lidských zdrojů

veřejné projekty: 2 (1,9 mil. Kč)

podnikatelské projekty: 0

Finanční tabulka úspěšných projektů Leader ČR 2004 a 2005