Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:43
TÝDEN:884
CELKEM:1498018

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

2. výzva z Programu rozvoje venkova

 

Zápis z jednání výběrové komise ze dne 16.11.2017 - přebodování projektu zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 2 PRV. Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

Zápis z jednání výběrové komise MAS ze dne 29.6.2017 zde. Příloha Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci ve výzvě č. 2 PRV.  Výpis z usnesení rozhodovacího orgánu MAS - Správní rady zde.

 

 

Dne 12.6.2017 v 16,00 hod byl v rámci Výzvy č. 2 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci.

K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech vyhlášených fichích celkem 16 žádostí. Celková částka požadované dotace je 5 248 835,00 Kč. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. 

Seznam přijatých žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 2 PRV 

 

Dne 24.5.2017 se konal seminář pro žadatele, prezentace ze semináře obecně k PRV zde, prezentace Finanční rámec a zaměření projektů ve 2. výzvě zde.

 

MAS ROZKVĚT, z. s., vyhlašuje dne 15. května 2017 svou 2. výzvu PRV.

Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4 a 6.

Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS ve dnech 29.5. - 12.6. 2017.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a níže zveřejněných dokumentů.

 

2.VÝZVA - znění

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

 

Přehled Fichí: 

* k zobrazení Fiche je potřeba stáhnout a uložit soubor na disk, poté otevřít v AdobeReader

Fiche 1 - Mikropodniky

Fiche 2 - Zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 - Zemědělské podniky

Fiche 4 - Lesnické technologie

Fiche 6 - Cestovní ruch

 

Pravidla - obecné podmínky (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj)


Dokumenty MAS:

Etický kodex

Interní postupy

 

Přílohy stanovené MAS:

Příloha - Podnikatelský záměr
Příloha - Prohlášení o inovaci


Povinné přílohy:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

Příloha č. 6 - Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k projektu novostavby, rekonstrukce či opravy lesní cesty v rámci PRV

Příloha č. 7 - Souhlasné stanovisko MŽP

Příloha č. 8 - Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze

Příloha č. 10 - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha č. 11 - Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Příloha č. 18 - Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny

Příloha č. 19 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

 

Užitečné dokumenty a odkazy:

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Instrukce pro vygenerování žádosti na Portálu farmáře

Počet obyvatel v obcích

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Klasifikace ekonomických činností - CZ NACE

Pravidla povinné publicity PRV