Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpřesnění Specifických podmínek opatření IV.1.2


Zpřesnění Specifických podmínek opatření IV.1.2 a samotných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.Zpřesnění se týká dokládání kupní smlouvy v případě nárokování nákupu stavby či pozemku jako způsobilého výdaje. Nově postačí doložení prosté kopie kupní smlouvy. Dále došlo ke schválení zpřesněných Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 14 těchto Pravidel. Zpřesnění vzešla z některých zjednodušení podmínek pravidel os I - III PRV a z připomínek Antibyrokratické komise při MZe. Jedná se o následující zpřesnění:

1. Podpis na zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel již nemusí být úředně ověřen.

2. Výrazné zjednodušení a zmírnění sankcí v kapitole 8 Provádění změn.

3. Změny v kapitole 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (změny v bodě 3a), 3d), 5 a v odstavci I).

4. Při předložení Žádosti o proplacení má SZIF při zjištění závad povinnost uložit příjemci dotace přiměřenou lhůtu na jejich odstranění (kapitola 10, písmeno f).

Aktualizované znění Pravidel IV. 1.2. naleznete na stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova v záložce „Ke stažení„ (opatření IV.1.1. a IV.1.2.) popř. v přímých odkazech na této www MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.